Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 36 guests and no members online

2014-10-26 ความรักของพระเยซู : เราเรียกการกระทำตามใจปรารถนานี้ว่า "ความรัก"

 

ความรักของพระเยซู: เราเรียกการกระทำตามใจปรารถนานี้ว่า"ความรัก"

ท่านได้รับพระวาจาด้วยความทุกข์ยากหลายประการแต่ท่านก็ยังมีความปีติยินดีของพระจิตเจ้า  ด้วยเหตุนี้ท่านจึงเป็นแบบอย่างให้กับผู้มีความเชื่อทุกคน...พระวาจาของพระดังก้องมาจากท่าน...ความเชื่อของท่านในพระเจ้ายังเลื่องลือไปทั่วทุกหนทุกแห่ง" (1ธส1:6-8)

          มาร่วมค่ายผู้นำเยาวชนระดับชาติครั้งที่21 ณวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์บ้านเข็กน้อยจังหวัดเพชรบูรณ์  ปีนี้วนมาเพื่อนสังฆมณฑลนครสวรรค์เป็นเจ้าภาพ  วันหนึ่งขณะร่วมขับรถพาเด็กเยาวชนแรลลี่กึ่งพักผ่อนไปตามสถานที่ท่องเที่ยวการเดินทางขึ้นลงโค้งซ้ายขวาหวาดเสียวเป็นระยะระยะ  ขณะขับตามคันหน้าที่มีพระสงฆ์รุ่นน้องขับนำให้  ขณะต้องกลับรถย้อนทางถนนที่ทั้งโค้งชันแล้วน่ากลัว  ทันทีมีเสียงในใจบอกให้พ่อจอดรถห่างสักหน่อยและเปิดไฟฉุกเฉิน  ทำเช่นนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของรถคันหน้าเพื่อนของเราให้สามารถกลับรถได้อย่างสบายใจ และปลอดภัย  เราเรียกการกระทำตามใจปรารถนาเช่นนี้ว่า"ความรัก".

"ถ้าท่านยึดเสื้อคลุมของเพื่อนไว้เป็นประกันท่านจะต้องคืนให้เขาก่อนตะวันตกดินเพราะเสือคลุมเป็นผ้าห่มกายผืนเดียวที่เขามีเขาจะใช้สิ่งใดป้องกันความหนาวเมื่อนอนเมื่อเขาร้องขอความช่วยเหลือ จากเราเราก็จะฟังคำขอร้องของเขาเพราะเราเป็นผู้มีเมตตากรุณา" (อพย22:26-27)

          ขณะร่วมกันเดินด้วยความเหนื่อยอ่อนเหนื่อยล้าแต่สนุกสุขใจ  พบเยาวชนหลายคนพยายามเดินไปพร้อมกับเพื่อนมองดูเพื่อนข้างหน้า เพื่อดูว่าเพื่อนเป็นอย่างไรมีอะไรที่ตนจะช่วยบริการได้  และยังมองไปยังเพื่อนที่ อยู่ด้านหลังด้วยใจเป็นห่วงเพื่อนบาดเจ็บหรือหมดแรงเหนื่อยเพลียต้องการพัก หรือดูแลเรื่องใดบ้าง  และ...เราก็เรียกการกระทำตามใจปรารถนานี้ว่า"ความรัก"ด้วยเช่นกัน.

"บทบัญญัติเอกคือรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาของท่านประการที่สองคือรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตัวเอง"(มธ22:37-39)

          พระเยซูเจ้าพระวาจาของพระองค์เตือนใจเราให้เราดำเนินชีวิตด้วยความรักโดยมอบกิจการแสดงความรักให้กับเพื่อนพี่น้องรอบกายเรา  เป็นกิจการแสดงความรักง่ายๆประจำวันไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่โต  เพียงแค่มองดูความต้องการของกันและกันตามด้วยห่วงใยดูแลรักษากันและกันและสร้างสิ่งเล็กๆเพื่อมอบให้กันทีละวันจนสม่ำเสมอ  และนี่แหละ...เราเรียกการกระทำตามใจปรารถนาเช่นนี้ว่า"ความรัก".