Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 33 guests and no members online

2014-11-02 “ผู้ผ่านการถูกชำระ...ด้วยพระโลหิตพระคริสตเจ้า”

ผู้ผ่านการถูกชำระ...ด้วยพระโลหิตพระคริสตเจ้า

            ผู้อาวุโสคนหนึ่งถามข้าพเจ้าว่า "คนที่สวมเสื้อขาวเหล่านี้เป็นใคร และมาจากไหน" ข้าพเจ้าตอบว่า "นายขอรับ ท่านก็รู้อยู่แล้ว" เขาจึงบอกข้าพเจ้าว่า "คนเหล่านี้คือผู้ที่มาจากการเบียดเบียนครั้งใหญ่ เขาซักเสื้อของเขาจนขาวในพระโลหิตของลูกแกะ" (วว 7:14)

เมื่อสองสามวันมานี้พูดคุยกับพระสงฆ์ท่านหนึ่งถึงเรื่องเยาวชนคนหนึ่งพยายามตามหาโอกาสพบพระสันตะปาปา จอห์นปอลที่ 2เมื่อครั้งพระองค์ยังมีพระชนม์อยู่ แต่ก็ไม่สมหวัง เมื่อพระองค์ได้รับการประกาศแต่งตั้งเป็นนักบุญ โอกาสดีที่พระธาตุของพระองค์ นักบุญพระสันตะปาปา จอห์นปอล ที่ 2ได้มาเยือนพี่น้องชาวไทย เยาวชนคนเดิมนี้พยายามหาโอกาสมาเคารพพระธาตุของพระองค์ แต่จังหวะชีวิตของตนก็ยังไม่ตรง      

โอกาสดีที่สุดเมื่อมีค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติถูกจัดขึ้นที่วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ บ้านเข็กน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ เขตพื้นที่สังฆมณฑลนครสวรรค์ ตัวเขาเองก็เป็นคนสังฆมณฑลนครสวรรค์ และมาช่วยงานครั้งนี้ อีกทั้งพระธาตุของพระสันตะปาปาก็ถูกเชิญมาในงานนี้ด้วย แต่เยาวชนคนนี้ก็แทบร้องไห้ ด้วยพระธาตุนักบุญพระสันตะปาปา จอห์นปอล ที่ 2ถูกเชิญต่อไปอีกที่หนึ่ง และเขาก็พลาดอีกครั้งหนึ่ง โดยไม่รู้ว่าจะได้พบอีกหรือไม่

เหตุที่เขาผูกพันกับพระสันตะปาปาจอห์นปอล ที่ 2เป็นอย่างมากก็เพราะว่า เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จ มาเยือนประเทศไทย เยาวชนคนที่เอ่ยถึงมาตั้งนาน เขาเป็นหนึ่งในกลุ่มเด็กน้อยในวันนั้น ที่พระองค์ทรงอุ้มไว้   ในพระอุระของพระองค์ พ่อและพระสงฆ์อีกท่านหนึ่งที่เราคุยกัน พระสงฆ์ท่านนี้บอกกับพ่อว่า เยาวชนคนนี้ จะกังวลไปทำไมในเมื่อตัวเขานั่นแหละก็ถือได้ว่าเป็นพระธาตุเองได้เลย เป็นพระธาตุชั้นสาม ที่นักบุญพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2ได้เคยอุ้มสัมผัส ฟังดูตลก น่าแปลกแต่คิดดูมันก็จริงนะ

"ทุกคนที่มีความหวังในพระองค์ ย่อมชำระใจของตนให้บริสุทธิ์ เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์" (1ยน 3:3) 

เหตุผลที่เยาวชนคนนี้ปรารถนาจะเคารพพระธาตุของนักบุญฯ ทำให้พ่อสนใจมาก และเป็นที่มาของการแบ่งปันครั้งนี้  เยาวชนคนนี้ประทับใจในแบบอย่างชีวิตที่เห็นได้ จับต้องได้จริงเมื่อครั้งที่พระองค์ยังทรงมีชีวิตอยู่และดำเนินชีวิตในสมัยที่เราเองก็มีชีวิตอยู่พร้อมกับพระองค์  ที่สำคัญไปกว่านั้น ชีวิตของพระองค์ที่ติดตามพระเยซูเจ้าด้วยความอดทน เหนื่อยยาก ท่ามกลางปัญหาและความขัดแย้ง  แต่พระองค์ยังทรงก้าวเดินต่อไปอย่างไม่ยอมละทิ้งพระ ละทิ้งชีวิตภาวนาและการดำเนินชีวิตเช่นนี้จนถึงวันหมดลมหายใจ ก็เป็นพลังเป็นกำลังใจ  เป็นลมหายใจที่ดูเหมือนหมดแต่เป็นลมหายใจหมดที่ต่อลมหายใจ ต่อความเชื่อต่อชีวิตพระ ให้กับเด็กน้อยคน  หนึ่งที่วันนั้นในอดีตพระองค์ทรงอุ้มไว้ในอกอุ่นๆ

เราจึงมั่นใจว่าพระองค์เป็นนักบุญจริงๆ ทรงผ่านพ้นชีวิตที่ถูกเบียดเบียนในโลกนี้ และได้ซักเสื้อของ ตนจนขาวด้วยชีวิตด้วยโลหิตของตนร่วมกับชีวิตและพระโลหิตพระเยซูเจ้า ในชีวิตทุกวันที่พระองค์ถวายร่วม กับพระเยซูถวายแด่พระบิดาในทุกบูชามิสซา และบัดนี้พระองค์ได้รับบำเหน็จรางวัลยิ่งใหญ่นัก ทั้งในสวรรค์  และบนแผ่นดินเรา

"ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่างๆนานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก" (มธ 5:12)

เราทุกคนได้เคยสัมผัสรับรู้จริงถึงชีวิตพระองค์ท่าน เรามีความหวังและวันหนึ่งเราจะรับการชำระ เรา จะสามารถยอมรับและผ่านการถูกเบียดเบียนในโลกนี้ไปได้   วันนี้รามีพระองค์ นักบุญพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 เป็นแบบอย่างชีวิต กำลังใจ และผู้ช่วยภาวนา ณ วันนี้ ท่ามกลางการถูกเบียดเบียนในชีวิตประจำวัน   ให้เราจงรักษาความเชื่อ รักษาชีวิตภาวนา และร่วมชีวิตของเราพร้อมพระเยซูเพื่อมอบถวายคืนแด่พระบิดาเถิด "ข้าแต่ท่านนักบุญพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 ....ช่วยวิงวอนเทอญ"