Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 41 guests and no members online

2015-01-28 พระเจ้าปรารถนาหัวใจที่พยายาม ไม่ย่อท้อที่จะปรับเปลี่ยนตัวเอง

พระเจ้าปรารถนาหัวใจที่พยายาม ไม่ย่อท้อที่จะปรับเปลี่ยนตัวเอง
"พระเจ้าทอดพระเนตรเห็นความพยายามของเขา ที่จะกลับใจไม่ประพฤติชั่วอีกต่อไป  พระเจ้าทรงพระเมตตาไม่ลงโทษตามที่ตรัสไว้ว่าจะลงโทษเขา"  (ยนา 3:10)
เจ้าตัวน้อยแสนน่ารัก พยายามเดินเตาะแตะ พ่อแม่ยิ้มสุขใจ  เด็กน้อย ยามยามเกาะแขนแม่พร้อมซุกใบหน้าเข้าหัวไหล และอ้้อมอกแม่  หวังได้ไออุ่นและการเอาใจ  เด็กน้อยอีกคนหนึ่ง พยายามลุกขึ้นพร้อมจูงจักรยามเพื่อขี่ใหม่หลังจากล้มลุกไปหลายรอบ
น่าสังเกตคือ พ่อแม่ปู่ย่าตายาย เพื่อนฝูงและญาติพี่น้องรอบข้าง  ชื่นชมยินดี มีความสุขที่ได้เห็น อีกทั้งเป็นกำลังใจสำหรับเด็กๆลูกหลานของตนเสมอ
พระเยซูเจ้าทรงเทศนาประกาศข่าวดีของพระเจ้า ตรัสว่า "เวลาที่กำหนดไว้มาถึงแล้ว พระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้ว  จงกลับใจ และเชื่อข่าวดีเถิด"  (มก 1:14-15)
หลายครั้งโลกที่แข็งกร้าว ชิงเด่นดี เอารัดเอาเปรียบเพื่อความอยู่รอดก็สอนเราสร้างท่านให้มีคุณสมบัติกร้าวกระด้างตามสภาพโลกที่ฟูมฟักเราครั้งแต่เรายังตัวอ่อน สร้างใส่ให้เราท่านคิดมโนแต่เรื่องที่ต้องดีที่สุดได้ที่หนึ่ง ห้ามมีพลาดมีผิดเป็นตำหนิ  จนเลยเถิดพาลมโนไปถึงพระบิดา ว่าพระองค์จะมีกรอปความคิดเช่นเรา มีความคิดและใจที่แคบอีกทั้งกร้าวกระด้าง
พระเยซูเจ้าทรงเทศนาประกาศข่าวดีของพระเจ้า ตรัสว่า "เวลาที่กำหนดไว้มาถึงแล้ว พระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้ว  จงกลับใจ และเชื่อข่าวดีเถิด"  (มก 1:14-15)
การกลับใจในชีวิตเราสำหรับพระเจ้าพระบิดา ไม่ใช่เรื่องที่ห้ามพลาด แต่เป็นเรื่องความปรารถนาของเราที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง แม้จะล้มลุกหลายต่อหลายครั้ง แต่ก็พลาดอีกได้แล้วจอย่าท่อที่จะลุกขึ้น ร่วมกับพระเมตตารัก พระหรรษทานของพระองค์ที่เฝ้าคอยติดตามชีวิตเราด้วยกำลังใจและแววตาที่เปี่ยมด้วยความรักความชื่นชมต่อเราที่เป็นลูก...มาครับ  วันนี้-สัปดาห์นี้เรามากลับใจ เรามาปรับเปลี่ยนชีวิตให้สมเป็นลูกของพระบิดากัน.