Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 17 guests and no members online

2015-05-17 พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์... พระองค์ทรงห่วงอะไร

"พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์... พระองค์ทรงห่วงอะไร”
“ท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวง  ผู้ที่เชื่อและรับศีลล้างบาปก็จะรอดพ้น ... เขาจะปกมือเหนือคนเจ็บ คนเจ็บเหล่านั้นก็จะหายจากโรคภัย” (มก 16:15-16,18)
นี่เป็นคำสั่งของพระเยซูเจ้า  ชัดเจน  นับว่าชัดเจนกับถ้อยคำของพระเยซูเจ้า  พระองค์ตรัสบอกถึงความตั้งใจของพระองค์ที่จะให้ทุกคนจนสุดปลายแผ่นดินโลกได้รับการประกาศพระวาจา พบกับพระเมตตารักของพระบิดาที่พระองค์นำมาให้ ถ้อยคำของพระองค์สั้นๆเพียงสองประโยคล้วนบอกชัดเจนให้เราที่ติดตามพระองค์อยู่นิ่งเฉยไม่ได้แล้ว  บอกชัดเจนว่า เราต้องลุกขึ้นออกแรงก้าวเท้า และที่สำคัญต้องเปิดปากพูด และพูดประกาศถ้อยคำของพระมอบวาจาและกิจการเมตตารักให้กับเพื่อนพี่น้องของเรา
“ท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวง  ผู้ที่เชื่อและรับศีลล้างบาปก็จะรอดพ้น ... เขาจะปกมือเหนือคนเจ็บ คนเจ็บเหล่านั้นก็จะหายจากโรคภัย” (มก 16:15-16,18)
พระองค์ทรงห่วงใย  ชัดเจนเมื่อพระองค์ให้เราออกไปประกาศและมอบจิตเมตตาด้วยการกระทำ  แสดงว่ายังมีพี่น้องอีกมากมายในโลกที่ยังจมอยู่ในความทุกข์ ในความมืดมนท้อแท้  ตัวอย่างชัดเจนที่กำลังระทมทุกข์หนักมาก  เพื่อนพี่น้องที่ประเทศเนปาลกับภัยพิบัติแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงที่กำลังเผชิญกันอยู่ ชัดเจนว่า  พระองค์ทรงห่วงใยพี่น้องเหล่านี้ที่กำลังระทมทุกข์  ชัดเจนพระองค์ปรารถนาให้เราลุกขึ้นก้าวเท้ายื่นมือยื่นหัวใจรักและทำสิ่งใดสักอย่างเป็นอย่างน้อยเพื่อช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาพี่น้องที่จมอยู่ในความทุกข์
“ท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวง  ผู้ที่เชื่อและรับศีลล้างบาปก็จะรอดพ้น ... เขาจะปกมือเหนือคนเจ็บ คนเจ็บเหล่านั้นก็จะหายจากโรคภัย” (มก 16:15-16,18)
พระองค์ทรงห่วงอะไร  แนวทางชัดเจนมีอยู่แล้ว  เป้าหมายชัดเจนไม่หนีไปไหนและเจ็บปวดเป็นทุกข์อย่างไม่ต้องสงสัย  แต่พระองค์ทรงห่วงอะไรอีกหรือเปล่า  “ในโลกนี้มีคนมากมายที่อยู่ในความบาป... ใครจะไปบอกคนเหล่านั้นให้รู้ถึงความรอด...” พระองค์ทรงห่วงว่าใคร ใครกันนะที่จะวางใจในพระองค์และออกเดินทางตามที่พระองค์ทรงเรียกร้องและสั่ง หลายครั้งเรามีน้ำใจดี  แต่ยังไม่เพียงพอ  เรายังทำให้พระองค์ทรงห่วงกังวล  เราไม่ได้วางใจในพระองค์ เราไม่ได้เชื่อมั่นในหนทางของพระองค์  และเราคิดเรามโนและตัดสินใจลงมือทำกิจการที่เราคิดว่าเป็นกิจเมตตารักของพระ  แต่แท้จริงแล้วกลับทำตามใจตนเองไม่ใช่ตามน้ำพระทัย  สรุปสุดท้ายกิจการนั้นกลับกลายเป็นไม่ใช่ “การประกาศพระวาจา การประกาศข่าวดี การประกาศพระเมตตารักของพระบิดา”