Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 31 guests and no members online

2015-07-05 ธรรมชาติของผู้ประกาศข่าวดีของพระเจ้า

"ธรรมชาติของผู้ประกาศข่าวดีของพระเจ้า”
“ท่านจะต้องพูดกับเขาว่า “พระเจ้าตรัสดังนี้” เขาจะฟังหรือไม่ฟังก็ตาม คนกบฏเหล่านั้นอย่างน้อยก็จะรู้ว่ามีประกาศกอยู่ในหมู่เขา” (อสค 2:4-5)
มีบ้างไหม เคยไหมที่เราจะรู้สึกสับสนว่าตกลงเรื่องนี้ ณ เวลานี้ กับคนที่อยู่ข้างหน้านี้เราควรพูดหรือไม่ควรพูดแนะนำตักเตือน  ทั้งที่เรารักปรารถนาดี เรื่องที่เราปรารถนาจะพูดก็เป็นเรื่องดี  แต่... เรามีข้อกริ่งเกรงหลากหลายเหตุผลนัก
เมื่อพระสันตะปาปาฟรานซิส  บิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่รักของเราได้ทรงออกสมณสาสน์ “Loudato si” (“บทเพลงสรรเสริญพระเจ้า”)  เป็นสมณสาสน์ว่าด้วยเรื่อง “รัก และรักษ์สิ่งแวดล้อม” “สิ่งแวดล้อมเป็นของที่พระเจ้าทรงมอบให้เราเป็นผู้ดูแล  ดังนั้นทุกคนต้องร่วมกันฟื้นฟูการดูแลเรื่องการทำลายธรรมชาติ”  มีผู้ไม่เข้าใจและต่อต้านให้พระองค์กลับไปสอนแต่เรื่องความเชื่อ โดยอ้างว่าพระองค์ไม่น่าจะรู้เข้าใจเรื่องวิทยาศาสตร์ดีนัก
“เพราะความรักต่อพระคริสตเจ้า ข้าพเจ้าจึงพอใจความอ่อนแอต่างๆ เมื่อถูกสบประมาท เมื่อมีความคับแค้น เมื่อถูกข่มเหงและอับจน เพราะข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใด ข้าพเจ้าก็ย่อมเข้มแข็งเมื่อนั้น”  (2คร 12:10)
พระองค์หรือทางสันตะสำนัก...วาติกัน ไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นหรือโต้เถียงกับแนวความคิดที่โต้แย้งนี้  แต่กลับเป็นนักข่าวที่เข้าไปสัมภาษณ์ผู้ให้คำโต้แย้ง นักข่าวถามว่า “ท่านรู้ไหมว่าพระสันตะปาปา  พระองค์เรียนจบมาเรื่องอะไร” 
นักข่าวจึงเฉลยว่า  “พระองค์เรียนจบมาโดยตรง เรื่องวิทยาศาสตร์ สาขา เคมี”  จึงยืนยันได้ว่าพระองค์เข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และมีความชอบธรรมอย่างเต็มที่ที่จะพูดถึง หรือออกพระสมณสาสน์ “บทเพลงสรรเสริญพระเจ้า” ที่พูดโดยตรงกับเรื่องรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์ธรรมชาติ
พระเยซูเจ้าตรัสแก่เขาว่า “ประกาศกย่อมไม่ถูกเหยียดหยามนอกจากในถิ่นกำเนิด ท่ามกลางวงศ์ญาติ และในบ้านของตน” พระองค์ทรงทำอัศจรรย์ที่นั่นไม่ได้ นอกจากทรงปกพระหัตถ์รักษาผู้เจ็บป่วยบางคนให้หายจากโรคภัย พระองค์ทรงแปลกพระทัยที่เขาเหล่านั้นไม่มีความเชื่อ (มก 6:4-6)
สำคัญที่สุดสำหรับเราที่เป็นลูกของพระ  เรายืนอยู่ข้างพระเป็นเจ้า เรามีความรักของพระองค์ เรามีพระวาจา-พระคัมภีร์เป็นพื้นฐานของความรักที่เรามีต่อกันและกัน  และเรามอบความรักของพระต่อกันด้วยการประกาศความรักของพระเจ้า ด้วยการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์รักต่อกัน หากมีเรื่องใดที่ทำร้าย ทำลายความรักของพระในสิ่งแวดล้อม ในชีวิตพี่น้องเรา  พระองค์ตรัสผ่านประกาศกเอเสเคียลว่า เราจะต้องพูดกับเขาว่า “พระเจ้าตรัสดังนี้” เขาจะฟังหรือไม่ฟังก็ตาม คนกบฏเหล่านั้นอย่างน้อยก็จะรู้ว่ามีประกาศกอยู่ในหมู่เขา  และเราเป็นประกาศกคนหนึ่งของพระที่อยู่กับพี่น้องของเรา.