Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 40 guests and no members online

2015-08-23 เราเชื่อพระองค์...เราดูแลอุทิศชีวิตให้กัน...ชีวิตเราจึงมีคุณค่า

เราเชื่อพระองค์...เราดูแลอุทิศชีวิตให้กัน...ชีวิตเราจึงมีคุณค่า
ประชาชนตอบว่า ไม่มีทางที่เราจะละทิ้งพระยาห์เวห์ และหันไปรับใช้พระเจ้าอื่น! พระยาห์เวห์ พระเจ้าของเราคือผู้ทรงนำพวกเราและบรรพบุรุษของเราที่นี่ออกมาจากประเทศอียิปต์ จากสถานที่ที่เราต้องเป็นทาสแรงงาน และทรงกระทำสิ่งอัศจรรย์ยิ่งใหญ่เหล่านั้นต่อหน้าต่อตาเราและทรงรักษาเราให้ปลอดภัยตลอดเส้นทางที่เราเดิน  (เทียบ  ยชว 24:16-17)
เรื่องราวของชีวิตคนคนหนึ่ง เป็นชีวิตที่เรียบง่ายไม่เคยอยู่ในสายตาของใคร  แต่หากเมื่อคนนั้นได้พยายามเริ่มต้นดำเนินชีวิตของตนที่ละครั้งที่ละวัน ดูแลอุทิศตนเพื่อคนรอบข้างสม่ำเสมอชีวิตของเขาจะเป็นดังแสงอาทิตย์ส่องสว่างขับไล่ความมืดมิดความเหน็บหนาวและมอบไออุ่นแก่เพื่อนพี่น้อง  ชีวิตเช่นนี้มีค่ามากกว่าทองคำ
“พระเจ้าข้า พวกเราจะไปหาใครเล่า พระองค์มีพระวาจาแห่งชีวิตนิรันดร  พวกเราเชื่อ และรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า” (ยน 6:68-69)
สองสามวันที่ผ่านมานี้  ได้พบเจอเรื่องเศร้าใจสะเทือนใจผู้คนเป็นวงกว้าง  ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้าโอกาสปลงศพ “คุณพ่อยอห์น ยุรนันท์ พันธ์วิไล”  ขอร่วมใจและร่วมภาวนากับพ่อแม่พี่น้องในครอบครัวของคุณพ่อ  ขอร่วมความเสียใจกับพี่น้องสงฆ์ นักบวช และสัตบุรุษในสังฆมณฑลอุบลราชธานี  เมื่อไปร่วมพิธีปลงศพได้รับฟังชีวิตของคุณพ่อ  แม้อายุไม่ได้มากมายนักแต่คุณพ่ออุทิศชีวิตเป็นต้นชีวิตสงฆ์เพียงแค่ หนึ่งปีกับสองเดือน แต่คุณพ่อได้อุทิศชีวิตทั้งหมดเพื่อพระและเพื่อสัตบุรุษของคุณพ่อ  ชีวิตของคุณพ่อมีค่ามากกว่าทองคำ เป็นต้นมีคุณค่ามากสุดในสายพระเนตรของพระเจ้า
ข่าวเศร้าใจ “เหตุการณ์ระเบิดที่แยกราชประสงค์”  เหตุการณ์ครั้งนี้นำความเศร้าใจใหญ่หลวงมาให้  ยังมีปัญหามากมายให้เราร่วมกันแก้ไขและร่วมกันผ่านพ้น  คำพูดที่ว่า “ฟ้าหลังฝน” ก็เป็นจริง  หลังเหตุการณ์นี้มีพี่น้องชาวไทยมากมายเป็นต้นในกรุงเทพฯที่ร่วมใจกันร่วมมือกัน ยอมอุทิศตนดูแลกันให้มากขึ้นให้ดีขึ้น  จริงอยู่สำหรับเหตุการณ์นี้ทุกคนยอมรับว่าสูญเสีย ว่าสะเทือนใจ  แต่หากเปิดใจมองอีกด้านหนึ่ง ก็มีสิ่งดีมีคุณค่าเกิดขึ้นในหัวใจของเราด้วย
พี่น้อง  จงยอมอยู่ใต้อำนาจของกันและกันด้วยความเคารพยำเกรงพระคริสตเจ้า... พระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยพระศาสนจักรซึ่งเป็นพระกายให้รอดพ้น... และทรงพลีพระองค์เพื่อพระศาสนจักร (เทียบ  อฟ 5:21-25)
เราเชื่อว่า พระเยซูเจ้าพระองค์อุทิศชีวิตให้เรา และเราก็ได้รับชีวิต  ชีวิตของเรามีคุณค่าก็เมื่อเราเลียนแบบชีวิตพระองค์ ค่อยๆมอบค่อยๆแบ่งปัน ทำให้ชีวิตของเรามีคุณค่าด้วยการเริ่มต้นดูแลอุทิศชีวิตให้กันและกัน  เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้.