Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 28 guests and no members online

2015-08-30 “พระเยซูเจ้า...เรียกเราให้ออก ออกไปบรรเทา มอบสันติสุข”

“พระเยซูเจ้า...เรียกเราให้ออก ออกไปบรรเทา มอบสันติสุข”
“โมเสสกล่าวกับประชาชนว่า บัดนี้ ชาวอิสราเอลเอ๋ย จงฟังข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ที่ข้าพเจ้าสอนท่านทั้งหลายให้ปฏิบัติ แล้วท่านจะมีชีวิต” (ฉธบ 4:1)
นับเป็นเรื่องปกติสำหรับการรักษาความสะอาด ทำความสะอาด  เป็นต้นความสะอาดของตัวเรา ห้องของเรา บ้านของเรา  นับเป็นเรื่องสามัญทั่วไปที่ตัวเราจะมีวินัยในตัวเองมีหลักการกฎเกณฑ์ของตนเอง อีกทั้งเมื่อมีชีวิตอยู่ร่วมกันในครอบครัวจะเคารพต่อกันมีข้อตกลงในครอบครัว และยิ่งสำคัญมากขึ้นเมื่อสังคมขยายขึ้นไปสู่หลักเกณฑ์กว้างขึ้นและเป็นสากลสำหรับสังคมที่ทำงาน ที่เรียน ที่ร่วมกิจกรรม ทั้งในประเทศ และทั่วโลก  ทั้งหมดนี้เมื่อเราร่วมใจร่วมมือกันแล้ว เราจะมีชีวิต มีสันติสุขร่วมกัน
 “จงน้อมรับพระวาจาที่ทรงปลูกฝังไว้ในท่าน พระวาจานั้นช่วยวิญญาณท่านให้รอดพ้น...คือการเยี่ยมเด็กกำพร้าและหญิงหม่ายที่มีความทุกข์ร้อน และการรักษาตนให้พ้นจากมลทินของโลก” (เทียบ ยก 1:21,27)
คำว่า “สะอาด” หรือ “หลักเกณฑ์ว่าสะอาด” นั้น  พระเยซูเจ้าพระองค์ทรงเผยแสดงให้เรารับรู้มากกว่าเพียงเรื่องความสะอาดทางร่างกายภายนอกที่เราพยายามแสวงหาเครื่องมือช่วยให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่ง ดังที่ในสังคมปัจจุบันนิยมทำกัน
ลึกซึ้งไปกว่าเรื่องร่างกายที่จับต้องได้  พระองค์ปรารถนาให้เราสนใจมากที่สุดกับความสะอาดในชีวิตภายในชีวิตพระที่พระองค์ประทานมอบไว้ในตัวเรา  และพระองค์เรียกร้องถึงเราเพื่อให้เราได้แสดงใจที่ใสสะอาดพร้อมด้วยใจรักนี้ออกมาเป็นความเมตตาต่อกันและกันต่อเพื่อนพี่น้องเป็นต้นที่ตกในความทุกข์เจ็บปวด
“พระเยซูเจ้าตรัสว่า คนหน้าซื่อใจคด ดังที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า  ประชาชนเหล่านี้ให้เกียรติเราแต่ปาก แต่ใจของเขาอยู่ห่างไกลจากเรา  เขานมัสการเราอย่างไร้ความหมาย...สิ่งที่ออกจากภายในมนุษย์นั้นแหละทำให้เขามีมลทิน จากภายในคือจากใจมนุษย์นั้นเป็นที่มาของความคิดชั่วร้าย การประพฤติผิดทางเพศ การลักขโมย การฆ่าคน การมีชู้ ความโลภ การทำร้าย การฉ้อโกง การสำส่อน ความอิจฉา การใส่ร้าย ความหยิ่งยโส ความโง่เขลา  สิ่งชั่วร้ายทั้งหมดนี้ ออกมาจากภายในและทำให้มนุษย์มีมลทิน”  (เทียบ มก 7:6-7,20-23)
วันนี้...สัปดาห์นี้เรามาเริ่มต้นกัน  เรามาร่วมมือร่วมใจกัน  ตอบรับเสียงเรียกของพระองค์  กล้าที่จะก้าวเดินออก ออกจากตนเองที่ปรารถนาใส่-มอบความสุขสันติสุขให้กับตัวเอง ออกจากบ้านที่รู้สึกปลอดภัย อำนวยความสะดวกสบายให้ ออกจากใจที่ยากจะทำใจเพื่อเข้าไปหาพี่น้องผู้อื่นก่อน  ออกไปเพื่อแบ่งปัน เพื่อเยียวยา บรรเทาใจเขาเพื่อให้เขารับรู้และอุ่นใจว่า...เขายังมีเราเป็นมิตรและพร้อมอยู่เคียงข้างเพื่อมอบสันติสุขของพระเยซูให้.