Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 17 guests and no members online

2015-09-13 “รักด้วยกิจการรัก...รักพี้น้องใกล้ตน ภาวนาสำหรับพี่น้องห่างไกล”

“รักด้วยกิจการรัก...รักพี้น้องใกล้ตน ภาวนาสำหรับพี่น้องห่างไกล”
“องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดหูให้ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็ไม่ต่อต้าน ไม่หันหลังหนีไป...องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยข้าพเจ้า ใครจะกล่าวโทษข้าพเจ้าเล่า”  (อสย 50:5,9)
ข่าวเข้มเรื่องร้อนเป็นที่สนใจคนทั่วโลกเวลานี้ ก็คือข่าวเรื่อง “สงครามกลางเมืองในประเทศซีเรีย” และภาพของผู้คนเป็นต้นเด็กเล็กที่ทั้งถูกทำร้ายถูกฆ่ามากมาย ส่วนที่รอดชีวิตก็อพยพหนีตายเป็นเรือนแสน  เหตุการณ์และภาพเหล่านี้สร้างความสะเทือนใจผู้คนทั่วโลกที่ได้รับทราบ...สำหรับเราคริสตชน ลูกของพระบิดา เราพอจะทำอะไรได้บ้างไหม?
“พี่น้องทั้งหลาย จะมีประโยชน์ใดหากผู้หนึ่งอ้างว่ามีความเชื่อแต่ไม่มีการกระทำ ความเชื่อเช่นนี้จะช่วยให้เขารอดพ้นได้หรือ...ความเชื่อก็เช่นเดียวกัน หากไม่มีการกระทำ ก็เป็นความเชื่อที่ตายแล้ว” (ยก 2:14,17)
พ่ออยู่ที่นี่เมืองไทยไกลซีเรีย  เราทุกคนที่นี่ก็อยู่เมืองไทยไกลซีเรีย  เราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อรักน้องพี่ที่ซีเรีย  บ้างก็บอกว่าเราอยู่ไกลคงได้แต่สวดภาวนาวอนขอพระเมตตาเพื่อพวกเขา อันนี้ก็ใช่เห็นด้วยที่เราจากเมืองไทยพอทำได้
นอกจากนี้แล้วขณะที่เราอยู่ในบ้านของเรา เรายังมีพี่น้องที่อยู่ใกล้ตัวเราที่ต้องการความรักเมตตา ต้องการความช่วยเหลือ ต้องการกำลังใจและการรับฟังให้เวลาจากเรา  เราสามารถที่จะมอบกิจการรักให้กับพี่น้องของเราด้วย
“พระเยซูเจ้าทรงเรียกประชาชนและบรรดาศิษย์เข้ามา ตรัสว่าถ้าผู้ใดอยากติดตามพระองค์ ก็ให้เขาเลิกนึกถึงตนเอง ให้แบกไม้กางเขนของตน และติดตามพระองค์ ผู้ใดใคร่รักษาชีวิตของตนให้รอดพ้น จะต้องสูญเสียชีวิตนั้น แต่ถ้าผู้ใดเสียชีวิตของตนเพราะพระองค์ และเพราะข่าวดี ก็จะรักษาชีวิตได้” (เทียบ มก 8:34-35)
เราติดตามเสียงเรียกของพระเยซูเจ้า ตามน้ำพระทัยของพระบิดา ด้วยการเลิกนึกถึงตนเอง ออกแรงด้วยความเพียรพยาม และจริงใจเต็มใจที่จะดูแลเพื่อนพี่น้องรอบข้างใกล้ตัว และร่วมเป็นคำภาวนาพร้อมกับพระเยซูเจ้าเครื่องบูชาแท้บนพระแท่น  ทั้งหมดนี้ถวายแด่พระบิดาและภาวนาวอนขอพระพรพระองค์สำหรับพี่น้องที่ห่างไกลจากเราพี่น้องผู้น่าสงสารในประเทศซีเรียน้องพี่ของเรา