Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 14 guests and no members online

2015-09-27 พี่น้องคริสตชน" ผู้ติดตามและอยู่ข้างฝ่ายพระเยซูคริสตเจ้า

"พี่น้องคริสตชน" ผู้ติดตามและอยู่ข้างฝ่ายพระเยซูคริสตเจ้า"
พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “อย่าห้ามเขาเลย ไม่มีใครทำอัศจรรย์ในนามของเรา แล้วต่อมาจะว่าร้ายเราได้  ผู้ใดไม่ต่อต้านเรา ก็เป็นฝ่ายเรา” (มก 9:39-40)
      สัปดาห์นี้พระเยซู-พระอาจารย์เจ้า บอกเราทุกคนชัดเจน  หนึ่งนั้น เราจงส่งเสริมกันและกัน เกื้อหนุนให้กำลังใจกันและกัน เพื่อแต่ละคนจะสามารถภาวนาและมอบความรักของพระเจ้าเป็นกิจการเป็นกิจเมตตารักต่อกัน
      สองนั้น  ผู้ที่ติดตามเสียงเรียกของพระจะดำเนินชีวิตเช่นนี้เสมอในชีวิตประจำวัน  เขาจะมองหาเสมอทุกวินาทีทุกลมหายใจ  มองหาเพื่อนพี่น้องเพื่อจะแบ่งปันความรักและพยามยามให้อภัยต่อข้อจำกัด ความอ่อนแอของเพื่อนพี่น้อง  และเราจะได้ชื่อว่าคริสตชน-ผู้อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสตเจ้า
“ผู้ใดให้น้ำท่านดื่มเพียงแก้วหนึ่งเพราะท่านเป็นคนของพระคริสตเจ้า เราบอกความจริงกับท่านว่า เขาจะได้บำเหน็จรางวัลอย่างแน่นอน” (มก 9:41)
    อันที่จริงหากลบอคติในทุกด้านออก  วิถีชีวิตพี่น้องชาวไทยน่าจะเข้ากับชีวิตและเสียงเรียกของพระเยซูเจ้าได้อย่างเหมาะสมที่สุด  แต่เดิมเรามีตุ่มน้ำเย็นสดชื่นและสะอาด ที่สำคัญสะอาดถึงใจที่บริสุทธิ์และเมตตาบริการ  เราเตรียมไว้หน้าบ้านและไม่เคยขาดไม่คิดเงินทองตอบแทน  ปัจจุบันเปลี่ยนไป...แย่ลง เศร้าใจ
      วิถีชีวิตคริสตชน ผู้ติดตามพระคริสตเจ้า  พระองค์เรียกเราให้ดำเนินชีวิตดังเช่นครั้งเก่าก่อน  พระองค์เรียกเราให้รักมอบเมตตา แบ่งปันบริการให้กัน ถ้ามือข้างหนึ่งของท่านเป็นเหตุให้ท่านทำบาป จงตัดมันทิ้งเสีย ท่านจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดรโดยมีมือข้างเดียว ยังดีกว่ามีมือทั้งสองข้างแต่ต้องตกนรกในไฟที่ไม่รู้ดับ ถ้าเท้า ข้างหนึ่งของท่านเป็นเหตุให้ท่านทำบาป จงตัดมันทิ้งเสีย ท่านจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดรโดยมีเท้าข้างเดียว ยังดีกว่ามีเท้าทั้งสองข้างแต่ถูกโยนลงนรก  ถ้าตาข้างหนึ่งของท่านเป็นเหตุให้ท่านทำบาป จงควักมันออกเสีย ท่านจะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า โดยมีตาข้างเดียว ยังดีกว่ามีตาทั้งสองข้างแต่ต้องถูกโยนลงนรก   (เทียบ มก 9:42-47)
      จงใจเก็บไว้ทั้งหมดทั้งสามคำเตือน  เมื่อใดในพระคัมภีร์พูดเรื่องเดียวกันหรือแนวเดียวกันถึงสามครั้งสามหน มันแสดงถึงการเน้นย้ำ บอกถึงความสำคัญอย่างยิ่ง ย้ำว่าจงจำอย่าลืมเลือน
 สำหรับพระเยซูคริสตเจ้า  ผู้ที่ดำเนินชีวิคอยู่ข้างฝ่ายพระองค์ จะลืมคิดถึงตนเอง และหากพบว่าตนเองมีบาปมีความอ่อนแอที่คิดถึงแต่ตนเอง ก็ให้ตัดสละน้ำใจตนเอง และหันไปมองความต้องการของเพื่อนพี่น้องด้วยใจเมตตารัก แสดงออกด้วยกิจและจิตเมตตา  นี่แหละเรา "พี่น้องคริสตชน" ผู้ติดตามและอยู่ข้างฝ่ายพระเยซูคริสตเจ้า.