Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 23 guests and no members online

2015-11-01 "สวรรค์แด่ผู้มีใจเมตตา"

"สวรรค์แด่ผู้มีใจเมตตา"
"ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข  เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา" (มธ 5:1-12)
"สวรรค์เป็นนิรันดร" เนื้อร้องเพลงพระที่ไพเราะและช่วยเตือนใจเตือนชีวิตคริสตชนเราได้เป็นอย่างดี  เตือนให้ดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยเพื่อมุ่งสู่ชีวิตนิรันดร นั่นคือ...สวรรค์บ้านพระบิดา
ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติที่ผ่านมา (11-17 ตุลาคม) โดยสังฆมณฑลเชียงใหม่ช่วยดูแลเป็นเจ้าภาพ  ปีนี้เราได้รับหัวเรื่องจากพระสันตะปาปาเป็นประเด็นนำทางแนะนำให้กับบรรดาเยาวชนที่เข้าร่วม  และทำให้เลือกหัวเรื่องนี้มาแบ่งปันกัน
"ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข  เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา" (มธ 5:1-12)
คำว่า"เมตตา" แสดงออกด้วยกิจการรัก สําหรับ "ความรัก"  เราพยายามมอบความรักให้คนดีคนน่ารัก คนที่เราถูกตาถูกใจ  และสำหรับ "ความสงสาร"  เรามอบความสงสารปรารถนาดีให้ผู้ที่อ่อนแอด้อยโอกาสกว่าเรา  และยิ่งเป็นเรื่อง "การอภัย"  นับว่าเรามอบความารักให้กับผู้ที่ผิดพลาดไปหรืออาจจะเคยทำร้ายเรา โดยพร้อมให้โอกาสให้เขาได้เริ่มต้นใหม่
"พี่น้องที่รักยิ่ง จงดูเถิดว่าความรักที่พระบิดาประทานให้เรานั้นยิ่งใหญ่เพียงใด  เพื่อทำให้เราได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า และเราก็เป็นเช่นนั้นจริง..." (ยน 3:1-3)
รวมความแล้วคำว่า"เมตตา" เฝ้าคอยนำทางเราให้มอบกิจการรักเมตตาให้กับเพื่อนพี่น้อง  เราให้ความรักเมตตาแก่เพื่อนพี่น้องก่อน  และเราจะได้รับพระเมตตาจากพระเป็นเจ้า  และดังนี้สวรรค์ที่พระบิดาทรงประทานให้  เราก็จะได้รับตามที่พระองค์ทรงสัญญา.