Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 141 guests and no members online

2015-11-22 "เสียงเรียกของพระเยซู...อย่ากักขังพระองค์เลย!"

"เสียงเรียกของพระเยซู...อย่ากักขังพระองค์เลย!"
"พระเยซูคริสตเจ้า องค์พยานที่ซื่อสัตย์และเป็นบุคคลแรก ที่กลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย ประมุขของบรรดากษัตริย์บนแผ่นดิน พระองค์ทรงรักเราและทรงปลดเราให้พ้นจากบาปของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์"  (วว 1:5)
เหตุการณ์ที่เราพบเจอทำให้เราเข้าใจบรรยากาศอารมณ์ความรู้สึกของเพื่อนพี่น้องที่ได้พบเจอสถานการณ์เลวร้ายในลักษณะเดียวกันอาจจะเบากว่าหรือรุนแรงกว่าที่เราได้เจอ  เหตุรุนแรงที่แยกราชประสงค์น่าจะช่วยเราเข้าถึงเข้าใจสภาพจิตใจพี่น้องชาวฝรั่งเศสเป็นต้นที่อยู่ในกรุงปารีสว่าพวกเขาเจ็บปวดและหวาดหวั่นจากความรุนแรงและการสูญเสียเพียงใด
หลายคนดั้งจิตใจภาวนาสําหรับดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับจากความรุนแรง  หลายคนตั้งใจแก้แค้นเอาคืนต่อผู้ก่อการร้าย  ตั้งใจตอบโต้ความรุนแรงด้วยความรุนแรงที่มากกว่า ใช้ไฟที่แรงกว่ามาล้างไฟ
"ข้าพเจ้าเห็นท่านผู้หนึ่งเหมือนบุตรแห่งมนุษย์...เขาได้รับมอบอำนาจปกครอง สิริรุ่งโรจน์ และอาณาจักร ประชาชนทุกชาติทุกภาษารับใช้เขา อำนาจปกครองของเขาเป็นอำนาจที่คงอยู่ตลอดไปไม่มีวันสิ้นสุด และอาณาจักรของเขาจะไม่มีวันถูกทำลายเลย  (เทียบ ดนล 7:13-14)
"กระแสเรียก"ของเราคริสตชน เสียงเรียกของพระเยซูที่เรียกเรา เราผู้เป็นประชากรของพระองค์  พระองค์เป็นกษัตริย์ของเรา  ทรงเรียกเรา เคาะประตูหัวใจของเราเพื่อให้เราเปิดให้กับพระองค์
พระเยซูเจ้าปรารถนาเข้ามาในบ้านในหัวใจของเราหรือ?  เปล่าเลย...พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงแนะนำว่า  พระเยซูทรงเข้ามาและประทับอยู่ในหัวใจของเราแล้ว  ที่พระองค์ทรงมาเคาะหัวใจของเรา  ทรงหวังให้เราเปิดออกให้พระองค์ได้สามารถออกไปเยี่ยมเยียนพี่น้องคนอื่นที่กำลังตกทุกข์ได้ยาก ยังคงถูกทอดทิ้ง ยังคงจมอยู่ในความมืดสิ้นหวัง ยังคงจมอยู่ในความเจ็บปวดและหวาดผวาหวั่นกลัว  ได้โปรด...อย่ากักขังพระองค์ไว้ ไว้เพื่อตัวเราคนเดียว
พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “ท่านพูดว่าเราเป็นกษัตริย์นั้นถูกต้องแล้ว เราเกิดมาเพื่อเป็นกษัตริย์ เรามาในโลกนี้เพื่อเป็นพยานถึงความจริง ผู้ใดอยู่ฝ่ายความจริงก็ฟังเรา”  (ยน 18:37)
นี่คือ “กระแสเรียกของเราคริสตน”  นี่คือเสียงเรียกที่พระองค์ทรงเคาะและส่งเสียงเรียก  เรียงเราให้ออกจากตัวเอง ออกจาก "save zone" ออกจากเกาะกำบังอันปลอดภัย ออกจากห้องพักที่เย็นฉ่ำแสนสุข ออกจากเครื่องนอนอันอบอุ่น  และพาพระองค์จูงมือพระองค์ออกไปเยี่ยม มองดูความต้องการของผู้อื่น ออกไปยืนเคียงข้างเพื่อนพี่น้องของเราที่ถูกทำร้ายมีบาดแผลรับบาดเจ็บและทนทุกข์เจ็บปวด  ...ไปเถิดครับ ออกไปกัน ไปด้วยกัน เดินทางกัน อย่ากักขังพระองค์เลย.
 พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “ท่านพูดว่าเราเป็นกษัตริย์นั้นถูกต้องแล้ว เราเกิดมาเพื่อเป็นกษัตริย์ เรามาในโลกนี้เพื่อเป็นพยานถึงความจริง ผู้ใดอยู่ฝ่ายความจริงก็ฟังเรา”  (ยน 18:37)