Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 88 guests and no members online

2015-11-29 “เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้ากับกระบวนยุทธถอดกลีบกระทง”

“เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้ากับกระบวนยุทธถอดกลีบกระทง”
“เมื่อเหตุการณ์ทั้งปวงนี้เริ่มเกิดขึ้น ท่านทั้งหลายจงยืนตรง เงยหน้าขึ้นเถิด เพราะในไม่ช้าท่านจะได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระแล้ว...จงระวังไว้ให้ดี อย่าปล่อยใจของท่านให้หมกมุ่นอยู่ในความสนุกสนานรื่นเริง ความเมามายและความกังวลถึงชีวิตนี้ มิฉะนั้น วันนั้นจะมาถึงท่านอย่างฉับพลัน (ลก 21:28,34)
          เพิ่งจบลงกันไปกับงานประเพณียิ่งใหญ่งานหนึ่งของพี่น้องชาวไทย โด่งดังไปไกลถึงเพื่อนพี่น้องต่างแดน ชาวต่างชาตินิยมมาเที่ยวมาชมก็ไม่น้อย  ประเพณีไทย "ลอยกระทง" หลายเหตุผลประกอบกันพาให้ตนเองคิดสงสัย...ณปัจจุบันนี้เราลอยกระทงกันไปทำไม และเพื่ออะไร???  เราเคยทบทวนกันบ้างไหม
          คำตอบหลากหลายทั้งร้ายทั้งดีมีให้ครบ  บ้างก็ว่าเราทำไม่ดีกับน้ำกับเจ้าแม่คงคาผู้เป็นเจ้าของทำสกปรกว่างั้น จึงส่งผลจำเป็นต้องหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องรับผิดชอบให้กลับมาสะอาดและขยายผลสู่การรักษาสิ่งแวดล้อม และขยายวงกว้างต่อยอดเป็นเรื่องวัฒนธรรม-ประเพณีมีคุณค่าอย่างประเมินราคาค่ามิได้
          เมื่อสิ่งดีงาม งดงาม มีคุณค่า  หลงทางเวียนวนเข้าสู่โลกวัตถุนิยม ที่ตีคุณค่าราคาเป็นค่างวดเป็นผลประโยชน์  คุณค่าที่เราเพียรสร้างก็ถูกฉุดให้ตกต่ำและดำดิ่งลง และจมลึก  เราจึงพบประสบกับงาน "ลอยกระทง" ที่เป็นเพียง วัน,เหตุการณ์,หรือโอกาสช่องทางสำหรับธุรกิจการค้า หรืออาจเป็นช่องทางขยายอำนาจสื่อฯ  หรือเลวร้ายที่สุดสู่ช่องทางเรื่องเพศที่เหลวไหลเหลวร้ายและเหลวแหลก  ทั้งที่จริงเราพยายามแล้วที่จะรักษาความหมายงดงามไว้ แต่กลับเสียท่าในท้ายที่สุด
“ดูซิ วันเวลาจะมาถึง พระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะทำให้คำสัญญาที่ทำไว้ต่อชาวอิสราเอลและชาวยูดาห์ สำเร็จเป็นจริง...ในวันเหล่านั้นและในเวลานั้น พระองค์จะให้หน่อชอบธรรมงอกขึ้นมาแก่ดาวิด เขาจะปฏิบัติความถูกต้องและความชอบธรรมในแผ่นดิน  ...ในวันเหล่านั้น ยูดาห์จะได้รับความรอดพ้น และกรุงเยรูซาเล็มจะอยู่อย่างปลอดภัย และนี่เป็นชื่อที่เขาจะเรียกเมืองนี้ คือ ‘พระยาห์เวห์ทรงเป็นความชอบธรรมของเรา’ " (ยรม 33:14-16)
          ที่สำคัญ  หากเราถอดกลีบกระทง ถอดปลีก-เปลือกนอกออก  จะยังคงเหลืออะไรอยู่บ้าง  เราคงเห็นแต่เพียงชิ้นประกอบต่างๆ  แต่ละชิ้นไม่ได้มีราคาคุณค่าใดนัก  เพราะแท้จริงคุณค่าอยู่ที่จิตใจของเรามนุษย์  คุณค่าอันงดงามอยู่ที่ "ความสัมพันธ์ของเรามนุษย์กับ พระเป็นเจ้า" (บางคนบางศาสนาพูดถึง...สิ่งศักดิ์สิทธิ์)
          "ประเพณี-วัฒนธรรม "ลอยกระทง" เมื่อผ่านกระบวนยุทธ "ถอดกลีบกระทง"  จึงเหลือเป็นเรื่องความสัมพันธ์ เรื่อง "ความกตัญญูรู้คุณ" ต่อพระที่รัก รักษา และปกป้องคุ้มครองเราตลอดมา  พระพรและความสัมพันธ์นี้จึงเป็นพลังเพื่อจะเยียวยาและรักษาตัวเราจิตใจของเรา  ที่จะร่วมฟื้นฟูสิ่งต่างๆที่เป็นผลจากความอ่อนแอของตัวเราฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูความรักต่อเพื่อนพี่น้อง และฟื้นฟูความรักกตัญญูต่อพระเป็นเจ้าที่รักเรา  และในสัปดาห์ของการเตรียมชีวิตตนเพื่อรับเสด็จพระคริสต์เจ้า เรามาร่วมกันฟื้นฟูชีวิตของเรา ฟื้นฟูความรักความสัมพันธ์เหล่านี้ด้วยกันครับ.