Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 26 guests and no members online

2015-12-13 "ตัดทางให้ตรง (ด้วยชีวิตของเรา) ใจมุ่งคงหาพระ"

"ตัดทางให้ตรง (ด้วยชีวิตของเรา) ใจมุ่งคงหาพระ"

“ข้าพเจ้าเป็นเสียงของผู้ที่ร้องตะโกนในถิ่นทุรกันดารว่า จงทำทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ตรงเถิด” (ยน 1:23)

"จงทำทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ตรงเถิด"...หากยึดตามตัวอักษร ต้องมีอะไร ต้องทำอย่างไรบ้าง แสดงว่าทางไม่ตรงมันโค้งมันคดเคี้ยว  จำเป็นต้อง จัด ดัด หรือตัดให้ตรง  อีกประการหนึ่งที่สำคัญมากๆ สำคัญไม่แพ้ใครนั่นคือ  คนงานที่จะทำทางคดเคี้ยวเลี้ยวงอจำเป็นต้องลุกขึ้น ออกแรง ก้าวออกจากที่ที่ตนนอนนั่ง หันมาใช้มือใช้เครื่องมือ และลงมือทำให้ทางตรงที่เคยมีแล้วหายไป หรือไม่เคยมีนั้นให้เกิดขึ้นจริง

"จงทำทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ตรงเถิด" ...หากยึดตามตัวอักษร  เป็นจริงได้หรือ  มีโอกาสส่งศีลมหาสนิทประจำเดือนให้กับพี่น้องท่านหนึ่งที่จมอยู่กับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ขาลีบเล็กทั้งสองข้างมาสิบกว่าปีแล้ว  เธอจะสามารถลุกขึ้น ออกแรงไปตัดถนน ไปทำทางให้ตรงตามพระวรสารเรียกร้องได้หรือ?  พระวาจาไม่ได้คิดถึงเธอ เธอถูกพระเจ้าละทิ้ง คนบาปคนพิการคนจนนั้นพระเจ้าจะทอดทิ้งพวกเขากระนั้นหรือ?  หรือพระวาจาจะไม่เป็นจริง หลอกลวงเราอย่างนั้นหรือ?

“พระจิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า  เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจน  ทรงส่งข้าพเจ้าไปปลอบโยนคนที่มีใจชอกช้ำ...” (อสย 61:1)

          "จงทำทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ตรงเถิด" ...แท้จริงพระเป็นเจ้าปรารถนาให้ชีวิตของเราใกล้กับพระองค์ ต้องการให้หัวใจของเราชิดสนิทกับหัวใจของพระองค์  หลายครั้งด้วยความอ่อนแอตามประสามนุษย์ ตามแต่ความต้องการฝ่ายเนื้อหนัง ก็ทำให้ทั้งชีวิตและหัวใจของเราออกห่างจากความรักของพระองค์  ในเมื่อระหว่างเรากับพระเจ้ามันห่างกัน มันมีเส้นทางที่คดเคี้ยวแยกออกจากกัน  พระองค์จึงปรารถนาให้เราตัดให้เราทำทางนี้ให้ตรงคงไปสู่หัวใจ ความรัก และชีวิตของพระเจ้า

          "จงทำทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ตรงเถิด"  ...ชีวิตที่จมในความทุกข์ของพี่น้องท่านนี่ หรือชีวิตของเราก็เป็นชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัย และเป็นคำภาวนาที่ดีที่สุด พระเจ้าทรงชื่นชมเราทุกคนที่วางชีวิตวางใจไว้ในพระองค์  ด้วยชีวิตที่ยังคงเชื่อมั่นวางใจในพระองค์ ไม่ย่อท้อต่อความเจ็บปวด ปัญหาอุปสรรคใดใด ทำให้ชีวิตและหัวใจของเราใกล้ชิดสนิทกับพระ  และนี่แหละเรากำลังทำทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ตรง...ด้วยชีวิตของเราเอง.

“ข้าพเจ้าเป็นเสียงของผู้ที่ร้องตะโกนในถิ่นทุรกันดารว่า จงทำทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ตรงเถิด” (ยน 1:23)