Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 38 guests and no members online

2016-01-10 “ปีใหม่คริสตชน...กับขั้นตอนการเป็นบุตรที่รักของพระบิดา”

ปีใหม่คริสตชน...กับขั้นตอนการเป็นบุตรที่รักของพระบิดา

 “ขณะนั้นประชาชนทั้งหมดกำลังรับพิธีล้างพระเยซูเจ้าก็ทรงรับพิธีล้างด้วยและขณะที่ทรงอธิษฐานภาวนาอยู่นั้นท้องฟ้าก็เปิดออก  และพระจิตเจ้าเสด็จลงมาเหนือพระองค์มีรูปร่างที่เห็นได้ดุจนกพิราบแล้วมีเสียงจากสวรรค์ว่าท่านเป็นบุตรที่รักของเราเป็นที่โปรดปรานของเรา”  (ลก3:21-22)

            องค์พระจิตเจ้าอยู่เหนือพระเยซูเจ้า  พระองค์เป็นแสงสว่างนำทางให้พระเยซูเจ้าและพระองค์ทรงเดินตามการนำทางของพระจิต  และที่สุดเราได้ยินพระสุรเสียงพระบิดาว่า  “ท่านเป็นบุตรที่รักของเราเป็นที่โปรดปรานของเรา”  เราเห็นขั้นตอนการเป็นบุตรที่รักของพระเจ้า

            มีสามขั้นตอน  ขั้นตอนแรกนั่นคือพระจิตเจ้าทรงเริ่มทรงนำทางเรา  ขั้นตอนต่อไป...เราดำเนินชีวิตตามคุณค่าพระวรสารที่พระเยซูเจ้าทรงปฏิบัตินำและสอนให้ทำ  นี่เท่ากับเรากำลังเดินตามการนำทางของพระจิต  และสุดท้ายที่เราพบว่าพระเป็นเจ้าทรงเป็นพลังและโล่กำบังสำหรับเราเสมอ  อันขั้นตอนสุดท้ายนี้เราต้องฟังเสียงของพระจิตเจ้าและดำเนินชีวิตตามพระเยซูเจ้าเสียก่อนจึงจะพบความรักและพลังของพระด้วยตนเองได้

พระเจ้าทรงเจิมพระเยซูเจ้าชาวนาซาเร็ธด้วยพระอานุภาพเดชะพระจิตเจ้าพระเยซูเจ้าเสด็จผ่านไปที่ใดทรงกระทำความดีและทรงรักษาทุกคนที่อยู่ใต้อำนาจของปีศาจเพราะพระเจ้าสถิตอยู่กับพระองค์...ทุกคนที่ยำเกรงพระองค์และปฏิบัติความชอบธรรมไม่ว่าจะมีเชื้อชาติใดย่อมเป็นที่พอพระทัยของพระองค์”  (กจ10:38,35)

            “ดำเนินชีวิตตามการนำทางของพระจิตเจ้า”  ภาพที่เห็นได้จริงคือ“ปฏิบัติตนทำตนอย่างที่พระเยซูเจ้าสอนและทำให้เห็นก่อน” เห็นชัดในชีวิตของคนที่“ทำดีใจกว้างมอบรอยยิ้มสันติสุข” ให้กับผู้คนรอบข้าง

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่านี่คือผู้รับใช้ของเราซึ่งเราเชิดชู  เราเลือกเขาเพราะเราพอใจเขา  เราให้จิตของเราแก่เขา  เขาจะนำความยุติธรรมไปให้แก่นานาชาติ  เราคือพระยาห์เวห์เราได้เรียกท่านมาเพื่อนำความชอบธรรม  เราจับมือของท่านและรักษาท่านไว้  เราให้ท่านเป็นพันธสัญญาของประชากรและเป็นแสงสว่างส่องนานาชาติ  เพื่อเปิดตาคนตาบอดปลดปล่อยผู้ถูกจองจำจากคุก  ปลดปล่อยผู้ที่อยู่ในความมืดจากที่คุมขัง   (อสย42:1,6-7)

            ปีเก่าเราก็ส่งกลับบ้านเก่าไปแล้ว  ปีใหม่เริ่มต้นแล้ว  การร่วมฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างและพระองค์ฟังเสียงพระบิดาผ่านทางการยอมรับการนำทางของพระจิตเจ้าและเริ่มต้นงานประกาศพระอาณาจักรพระเจ้าประกาศความรักของพระบิดา  พระองค์เริ่มต้นงานของพระองค์

            ส่งปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่แสนสุขผ่านไป  เรากลับมาตั้งสติกันใหม่  เริ่มต้นเดินทางในโลกนี้กันต่อไป  เราพบเป้าหมายปลายทางชีวิตคริสตชนของเราบ้างแล้วหรือยัง  ปลายทางสำหรับเราลูกของพระ  พระองค์เรียกเราให้ฟังเสียงการนำทางของพระจิตเจ้าดำเนินชีวิตตามองค์พระเยซูเจ้าให้พระองค์เป็นพลังและกำบังของเรามอบรักและสันติสุขให้พี่น้องรอบข้างเรา.