Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 30 guests and no members online

2016-01-31 "ไม่ใช่แค่มีลูกเทพ...แต่เราเป็นลูกของพระบิดา"

"ไม่ใช่แค่มีลูกเทพ...แต่เราเป็นลูกของพระบิดา"

แล้วพระเยซูเจ้า ​จึง​ทรง​เริ่ม​ตรัส​ว่า “​ใน​วันนี้ ข้อความ​จาก​พระ​คัมภีร์​ที่​ท่าน​ได้​ยิน​กับ​หู​อยู่​นี้​เป็น​ความ​จริง​แล้ว”  (ลก 4:21)

เมื่อเริ่มต้นด้วยพระวาจาตอนนี้ ย่อมเกิดคำถามว่า พระเยซูเจ้ากำลังหมายถึงพระวาจาตอนไหนที่บอกว่า "ข้อความในพระคัมภีร์ที่ท่านได้ยินกับหูอยู่นี้เป็นความจริงแล้ว"  แน่นอนย่อมเป็นพระวาจาจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ที่ถูกพูดถึงเมื่อพระองค์คลี่ม้วนพระคัมภีร์อ่าน เป็นตอนก่อนหน้าพระวาจาตอนนี้ว่า   "พระ​จิต​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทรง​อยู่​เหนือ​ข้าพเจ้า เพราะ​พระองค์​ทรง​เจิม​ข้าพเจ้า​ไว้ ให้​ประกาศ​ข่าว​ดี​แก่​คน​ยากจน ทรง​ส่ง​ข้าพเจ้า​ไป​ประกาศ​การ​ปลดปล่อย​แก่​ผู้​ถูก​จอง​จำ คืน​สายตา​ให้แก่​คน​ตา​บอด ปลดปล่อย​ผู้​ถูก​กด​ขี่​ให้​เป็น​อิสระ  ประกาศ​ปี​แห่ง​ความ​โปรด​ปราน​จาก​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า" (ลก 4:18-19)

นี่คือหัวใจของชีวิตเราคริสตชน  เรามีตัวตนจริง เรามีพระพรของพระเสมอในชีวิต พระเป็นเจ้าไม่มีวันลืมเรา พระองค์ส่งพระจิตเจ้าเป็นแสงสว่างนำทางเรา เป็นพลังและโล่กำบังให้เรา  ผ่านทางพระจิตเจ้า (ในศีลล้างบาปและศีลกำลัง) พระองค์ทรงเจิมทรงเลือกเราแต่ละคนทุกคนไว้ ให้ออกไปประกาศพระเมตตารักของพระให้ทุกคน  ภาพที่เห็นได้จาก "ชีวิตคริสตชน...ลูกพระ" จึงเป็นภาพที่เรามอบกระทำดำเนิน กิจกรรม "เมตตาธรรม" ให้แก่กัน ให้แก่พี่น้อง เป็นพี่น้องผู้ยากลำบาก พี่น้องผู้ยากไร้

แล้วพระเยซูเจ้า ​จึง​ทรง​เริ่ม​ตรัส​ว่า “​ใน​วันนี้ ข้อความ​จาก​พระ​คัมภีร์​ที่​ท่าน​ได้​ยิน​กับ​หู​อยู่​นี้​เป็น​ความ​จริง​แล้ว”  (ลก 4:21)

ข่าว-เรื่องราว "ลูกเทพ" มองกันได้หลายมุม  มุมหนึ่งที่เชิญชวนให้เรามอองกันนั่นคือ  ชวนเรามองดูหัวใจของพี่น้องของเรา เกิดคำถามว่า "ทำไมพี่น้องของเราจึงต้องสนใจ และไปหวังใน ลูกเทพ กันนะ"  จากหนึ่งเป็น สองเป็นสิบ สิบเป็นร้อย ขยายวงกว้างมากขึ้น  คนส่วนหนึ่งรู้สึกเหงาขาดมิตรแท้ จึงให้ความสำคัญกับตุ๊กตาคู่ชีวิตพูดได้ระบายได้ ได้ทุกเรื่องความไม่ลับความลับ ที่สำคัญเพื่อนตอบโต้ได้...ด้วยมโนด้วยจิตนาการของเจ้าของ  ขยายความเข้มข้นเป็นสัญญาณของเวลา เริ่มไปสู่การปลุกเสกให้ตุ๊กตาศักดิ์สิทธิ์...ตามข่าว เพื่อหวังให้ได้โชคลาภ ได้รับการปกป้องในทุกด้าน

เป็นสัญญาณกาลเวลาที่บอกว่า พี่น้องในปัจจุบันนี้ เป็นต้นพี่น้องชาวไทยกำลังอยู่ในช่วงความทุกข์ยาก เจ็บปวด ถูกทำร้าย ถูกเบียดเบียน และถูกลอยคอให้โดดเดี่ยว ไร้มิตรแท้ที่จริงใจที่วางใจพึ่งพาได้...ข้อความจากพระคัมภีร์ที่เราได้ยินกับหูจะเป็นความจริง เมื่อลูกของพระบิดาอย่างเรา นึกถึงตนเองน้อยลง และมองดูความทุกข์ของเพื่อนพี่น้องมากขึ้น  ออกจากตัวเอง แบ่งปัน มอบความรักความจริงใจและเป็นมิตรแท้ต่อกัน... ขอให้จำไว้ว่าเราไม่ใช่แค่มี "ลูกเทพ" แต่เราเป็น "ลูกพระ...ลูกของพระบิดา"

แล้วพระเยซูเจ้า ​จึง​ทรง​เริ่ม​ตรัส​ว่า “​ใน​วันนี้ ข้อความ​จาก​พระ​คัมภีร์​ที่​ท่าน​ได้​ยิน​กับ​หู​อยู่​นี้​เป็น​ความ​จริง​แล้ว”  (ลก 4:21)