Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 780 guests and no members online

2016-02-14 “วาเลนไทน์ วันแห่งความรัก...ความรักของพระ สำคัญสุด”

“วาเลนไทน์ วันแห่งความรัก...ความรักของพระ สำคัญสุด”

“ชาว​อียิปต์​ทำ​ร้าย​พวก​เรา ข่ม​เหง​เรา​และ​บังคับ​ให้​เรา​เป็น​ทาส​อย่าง​ทารุณแต่​เรา​ร้อง​เรียก​หา​  พระเจ้า พระ​เจ้าของ​บรรพ​บุรุษ​ของ​เรา พระ​เจ้าทรง​ฟัง ทอดพระเนตร​เห็น​ความ​ทุกข์​ทรมาน ความ​ยากลำบาก​และ​การ​ถูก​กด​ขี่​ของ​เรา พระ​เจ้าทรง​ใช้​พระ​หัตถ์​ทรง​ฤทธิ์​และ​พระ​อานุภาพ​ยิ่งใหญ่​...ช่วย​เรา​. (ฉธบ 26:6-8)

          ช่างประจวบเหมาะ วันนี้สิบสี่กุมภาฯวันวาเลนไทน์ วันแห่งความรัก วันนี้ที่ชาวโลกปัจจุบันยิ่งทียิ่งเพ้อและเพี้ยนไปทุกทีกับการใช้และเข้าใจความรัก. เวลาเรามองเห็นความสวยความงดงามความน่ารัก ความหล่อความดูดี ที่สำคัญ...ถูกใจเรา เราพร้อมจะทุ่มจะให้และให้ไม่กลัวหมด กระทั่งให้จนหมดก็มีมากมาย.

          สำหรับพระ เราเห็นได้ในประสบการณ์ในพระคัมภีร์. พระมองดูภายในในชีวิตในจิตใจว่าเราที่พระองค์ทรงรัก กำลังเสี่ยงกำลังก้าวไปในอันตราย กำลังขาด กำลังทุกข์เจ็บปวด กำลังถูกทำร้ายหรือถูกเบียดเบียน. พระองค์พร้อมจะเติม จะหนุนนำพยุงเราเสมอ พร้อมจะทุ่มจะให้และให้ไม่กลัวหมดกระทั่งให้จนหมด หมดทั้งชีวิตก็ยอม...เช่นกัน.

“พระ​เยซู​เจ้า​ทรง​ได้รับ​พระ​จิต​เจ้า​เต็ม​เปี่ยม ทรง​พระ​ดำเนิน​จาก​แม่น้ำ​จอร์แดน พระ​จิต​เจ้า​ทรง​นำ​พระองค์​ไป​ยัง​ถิ่น​ทุรกันดาร ทรง​ถูก​ปีศาจ​ผจญ​เป็น​เวลา​สี่​สิบ​วัน ตลอดเวลา​นั้น​พระองค์​มิได้​เสวย​สิ่ง​ใด​เลย”

(ลก 4:1-2)

          วาเลนไทน์ วันแห่งความรักก็ดี. วันพุธรับเถ้าและเทศกาลมหาพรตก็ดี. ในความรักที่เราพูดถึงอะไรสำคัญสุดในความรัก... ตัวเรา หรือคนที่เรารัก หรือพระเจ้า.  สำหรับพ่อเองเห็นว่า “พระเจ้าสำคัญสุดในความรัก”

“ชาว​อียิปต์​ทำ​ร้าย​พวก​เรา ข่ม​เหง​เรา​และ​บังคับ​ให้​เรา​เป็น​ทาส​อย่าง​ทารุณแต่​เรา​ร้อง​เรียก​หา​พระเจ้า พระ​เจ้าของ​บรรพ​บุรุษ​ของ​เรา พระ​เจ้าทรง​ฟัง ทอดพระเนตร​เห็น​ความ​ทุกข์​ทรมาน ความ​ยากลำบาก​และ​การ​ถูก​กด​ขี่​ของ​เรา พระ​เจ้าทรง​ใช้​พระ​หัตถ์​ทรง​ฤทธิ์​และ​พระ​อานุภาพ​ยิ่งใหญ่​...ช่วย​เรา​. (ฉธบ 26:6-8)

          พระทำให้เราเห็นว่าพระองค์รักเราเราสำคัญสุดสำหรับพระองค์. พระช่วยให้เราเห็นคุณค่าในชีวิตของเราเองและเห็นคุณค่าในชีวิตของพี่น้องรอบกาย. พระหนุนนำเราให้รัก,ดูแลและอุทิศชีวิตให้กัน. ทำให้เราพร้อมจะทุ่มจะให้และให้ไม่กลัวหมดแม้กระทั่งให้จนหมด.

          เริ่มต้นมหาพรต ให้ความรักของพระเป็นพลังเริ่มต้นเพื่อเราจะออกไปมอบความรักให้คนอื่น.

...โดยนกขุนทอง...