Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 27 guests and no members online

2016-02-21 ท่ามกลางความมืด...เรียกร้องความวางใจ

ท่ามกลางความมืด...เรียกร้องความวางใจ

อับรามเชื่อพระยาห์เวห์และพระองค์ทรงนับว่าความเชื่อนี้เป็นความชอบธรรมสำหรับเขา...เมื่อดวงอาทิตย์ตกและมืดลงแล้วก็มีหม้อไฟที่มีควันพวยพุ่งและคบเพลิงที่ลุกอยู่ลอยผ่านระหว่างกลางสัตว์ที่ผ่าซีกเหล่านั้นในวันนั้นพระยาห์เวห์ทรงกระทำพันธสัญญาไว้กับอับรามว่า"เรามอบแผ่นดินนี้ให้แก่ลูกหลานของท่านตั้งแต่..." (เทียบปฐก15:6,17-18)

            พระสัญญาที่พระให้กับอับราม(อับราฮัมในเวลาต่อมา) ไม่มีผลไม่มีภาพให้ได้เห็นได้จับต้องจริงในทันที  ยิ่งกว่านั้นบรรดาลูกหลานต่อมาจึงจะได้พบแผ่นดินพระสัญญา

            เรียกได้ว่าเป็นความมืดมิดในความเชื่อที่อับรามมีประสบการณ์ตรงแต่ท่านก็ยังเชื่อยังมอบความวางใจในพระเจ้า. พระจึงยกย่องท่านเป็นบิดาแห่งความเชื่อเป็นแบบอย่างวางใจพระให้กับเรา

พี่น้องทั้งหลาย  หลาย​คนประพฤติ​ตน​เป็น​ศัตรู​กับ​ไม้​กางเขน​ของ​พระ​คริสต​เจ้าปลายทาง​ของ​พวก​เขา​เหล่านี้​คือ​ความ​พินาศพระ​เจ้าของ​เขา​ทั้งหลาย​คือ​ท้องเขา​อ้าง​ความ​น่า​ละอายมาโอ้​อวดเขา​สนใจ​สิ่งของ​ของ​โลก...พี่​น้อง​ที่​รักผู้​เป็น​ความ​ปรารถนา...จง​ยึด​มั่น​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​เถิดท่าน​ที่​รัก​ทั้งหลาย

(ฟป3:18-19,4:1)

            คนเราเราชอบเย็นไม่สนร้อน. ใครๆก็รักสันติสุข-สุขใจไม่ชอบเดือดร้อนร้อนใจความลำบากและแบกกางเขน

            ความมืดมิดจากความทุกข์หลากหลายจากกางเขนหลากสี-ขนาดแลประเภทเรียกเราให้เราเชื่อมั่นในพระเยซูเจ้าวางใจในพระองค์และร่วมชีวิตร่วมแบกกางเขนไปกับพระองค์

หลังจาก​พระ​เยซู​เจ้า​ตรัส​เรื่อง​นี้​ประมาณ​แปด​วันพระองค์​ทรง​พาเปโตรยอห์นและ​ยากอบขึ้น​ไป​บน​ภูเขา​เพื่อ​อธิษฐาน​ภาวนา  ขณะที่​ทรง​อธิษฐาน​ภาวนา​อยู่​นั้นลักษณะ​ของ​พระ​พักตร์​เปลี่ยนไป​และ​ฉลอง​พระองค์​มี​สี​ขาว​เจิด​จ้า  ทันใด​นั้นบุรุษ​สอง​คน​คือ​โมเสส​และ​ประกาศก​เอ​ลี​ยาห์มา​สนทนา​กับ​พระองค์  ทั้ง​สอง​คน​ปรากฏ​มา​ใน​สิริ​รุ่งโรจน์กล่าวถึง​การ​จาก​ไป​ของ​พระองค์​ที่​กำลัง​จะ​สำเร็จ​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม... เมฆ​ก้อน​หนึ่ง​ลอย​มาปก​คลุม​เขา​ไว้เมื่อ​อยู่​ใน​เมฆเขา​กลัว​มาก  เสียง​หนึ่ง​ดัง​ออกมา​จาก​เมฆ​ว่า“​ท่าน​ผู้​นี้​เป็น​บุตร​ของ​เราผู้​ที่​เรา​ได้​เลือกสรรจง​ฟัง​ท่าน​เถิดเมื่อ​สิ้นเสียง​นั้น​แล้วศิษย์​ทั้ง​สาม​คน​ก็​เห็น​พระ​เยซู​เจ้า​เพียง​พระองค์​เดียวเขา​เก็บ​เรื่อง​นี้​เป็น​ความลับไม่ได้​บอก​เรื่อง​ที่​เห็น​ให้​ผู้ใด​รู้​เลย​ใน​เวลา​นั้น(เทียบลก9:28-31,34-36)

            ท่ามกลางความมืดมิดมีแสงสว่างของพระองค์นำทางเราเสมอ. ท่ามกลางความทุกข์เจ็บปวดมีพลังและการบรรเทาของพระองค์สำหรับเราแน่นอน. ท่ามกลางความสิ้นหวังและหวาดหวั่นกลัวมีพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์พยุงเราให้ก้าวได้อย่างมั่นคง

            ท่ามกลางความมืดมิดในชีวิตพระองค์จึงเรียกร้องจากเราให้เราวางใจวางไว้ใน...พระองค์