Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 42 guests and no members online

2016-03-06 มหาพรต

“​คนนี้ต้อนรับคนบาปและกินอาหารร่วมกับเขา...​จำเป็นต้องเลี้ยงฉลองและชื่นชมยินดีเพราะน้องชายคนนี้ของลูกตายไปแล้วกลับมีชีวิตอีกหายไปแล้วได้พบกันอีก​ (เทียบ ลก15:2,32)

มหาพรต...เราทำอะไรกัน บ้างก็ไม่สนใจทำไปตามใจต้องการผิดชั่วร้ายดีไม่สน. บ้างก็สนใจ ใส่ใจทำพลีกรรมอดอาหารอดเนื้อ สวดภาวนา อดออมเพื่อนำไปให้ทาน

มหาพรต...สัปดาห์นี้. ชวนมอง ชวนเราสังเกตอาการต้อนรับ. เวลาเราจริงใจต้อนรับใคร เราจะมองข้ามความอ่อนแอไม่น่ารักของเขา และจะเลือกมองด้านดีของเขา ชื่นชมยินดี..."ตายไปแล้ว กลับมีชีวิตอีก หายไปแล้วได้พบกันอีก"

ดังนั้นถ้า​ผู้ใด​อยู่​ใน​พระ​คริสต​เจ้าผู้​นั้น​ก็​เป็น​สิ่ง​สร้างใหม่  สภาพ​เก่า​ผ่าน​พ้น​ไปสภาพ​ใหม่​เกิดขึ้น​แล้ว  ทุก​สิ่ง​มา​จาก​พระ​เจ้าพระองค์​ทรง​ทำ​ให้​เรา​คืน​ดี​กับ​พระองค์​เดชะ​พระ​คริสต​เจ้าและ​ทรง​มอบ​ภารกิจ​การ​คืน​ดี​นี้​ให้​เรา  (2คร 5:17-18)

มหาพรต...ชีวิตเราถูกเปลี่ยนใหม่สวมใส่ชีวิตพระคริสตหัวใจเราถูกปรับใหม่มีความรักของพระคริสต. ดวงตาของเราถูกปรับเปลี่ยนใหม่มองดูกันด้วยหัวใจพระคริสต์

เป็นหน้าที่เรานะ ไม่ทำไม่ได้นิ่งเฉยโดนว่า หน้าที่ที่จะมอบความรักความดีงามให้แก่กัน. พระองค์มอบภารกิจเราให้มองข้ามด้านร้ายมุมเลว แล้วอภัยกันต้อนรับกัน