Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 52 guests and no members online

2016-03-27 “ปัสกา...กำแพงดำทะมึน กลับกลายเป็นสะพานขาวอันสดใส”

ปัสกา...กำแพงดำทะมึนกลับกลายเป็นสะพานขาวอันสดใส

เช้าตรู่วันต้นสัปดาห์ขณะที่ยังมืด มารีย์ชาวมักดาลาออกไปที่พระคูหาก็เห็นหินถูกเคลื่อนออกไปจากพระคูหาแล้วนางจึงวิ่งไปหาซีโมนเปโตรกับศิษย์อีกคนหนึ่งที่พระเยซูเจ้าทรงรัก...เปโตรกับศิษย์คนนั้นจึงออกไปมุ่งไปยังพระคูหา...เขาเห็นและมีความเชื่อเขาทั้งสองคนยังไม่เข้าใจพระคัมภีร์ที่ว่าพระองค์ต้องทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย  (ยน20:1-3,8-9)

ชีวิตเราที่พบเรื่องร้าย...  และเมื่อร่วมกับชีวิตพระเยซู  “ผ่านกางเขนสู่แสงสว่าง” ผ่านชีวิตพร้อมกับพระองค์และกลับคืนชีพร่วมกับพระองค์  สิ่งเลวร้ายในชีวิตของเรากลับกลายเป็นพลังและสันติสุขในการเดินทางชีวิตร่วมกับพระองค์ในโลกปัจจุบัน

            สัปดาห์นี้คงคล้ายกับทุกคน  มีเรื่องให้ต้องตัดสินใจ  มีเหตุการณ์สำคัญให้ต้องจัดเตรียมและทำงานหนัก  มีอากาศร้อนขึ้นโดยไม่รู้ตัวมันร้อน,ปวดหัวและไม่สบาย  แต่เมื่อตื่นเช้ามาในวันหนึ่ง(พุธในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์) ได้คิดว่าเรากำลังร่วมชีวิตกับพระทรมานพระอาจารย์เจ้า  กลับมีพระพรมีพลังหนุนให้สดชื่นที่จะร่วมกับพระองค์ผ่านพ้นทุกเรื่องไปพร้อมกับพระทรมานของพระองค์  และหวังกลับคืนชีพพร้อมพระองค์

ถ้าท่านทั้งหลายกลับคืนชีพพร้อมกับพระคริสตเจ้าแล้วก็จงใฝ่หาแต่สิ่งที่อยู่เบื้องบนเถิดที่นั้นพระคริสตเจ้าประทับเบื้องขวาของพระเจ้า(คส3:1)

            ปัสกา...จึงเป็นเรื่องราวสืบเนื่องจากอดีตเมื่อวันก่อนที่เราพยายามร่วมชีวิตท่ามกลางปัญหาทุกข์และป่วยไข้ร่วมกับพระเยซูผู้รับทนทรมานเพื่อเราปัสกา...ในวันนี้  เมื่อเราเข้าใจเหตุผลที่เราผ่านทุกเรื่องทุกสิ่งพร้อมกับพระองค์  เราจึงมีพลังที่จะมองเบื้องบนมองชีวิตพระเยซูเจ้า  เราจึงออกจากความรักตัวเองและสามารถแบ่งปันความรักเมตตาให้พี่น้องรอบกาย

เขาประหารพระองค์โดยตรึงบนไม้กางเขนแต่พระเจ้าทรงบันดาลให้พระเยซูเจ้ากลับคืนพระชนมชีพในวันที่สามและโปรดให้พระองค์แสดงพระองค์...บรรดาประกาศกทั้งปวงเป็นพยานยืนยันถึงพระองค์ว่าทุกคนที่มีความเชื่อในพระองค์จะได้รับการอภัยบาปเดชะพระนามของพระองค์(เทียบกจ10:39-40,43)

            ปัสกาปีนี้...เมื่อเราเข้าใจ  เมื่อเราร่วมแบกกางเขนกับพระเยซูเจ้าผู้รับทนทรมานแบกกางเขนถูกตรึงตายบนไม้กางเขนและกลับคืนชีพ  ทันใดนั้นเราผู้มีความเชื่อในพระองค์ผ่านทางการร่วมชีวิตกับพระองค์และผ่านชีวิตของตนไปพร้อมกับพระองค์  ทันใดนั้นความทุกข์ปัญหาความเจ็บปวดเจ็บป่วยทั้งกายใจจึงเปลี่ยนแปลงกลับกลายจาก“กำแพงดำทะมึนเป็นสะพานขาวอันสดใส..... สุขสันต์วันปัสกาแด่ทุกท่าน.