Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 20 guests and no members online

2016-04-03 "ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเมตตา สัปดาห์พระเมตตา...จงรัก ศรัทธา และเมตตาอย่างพระเยซูเจ้า”

"ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเมตตา  สัปดาห์พระเมตตา...จงรัก ศรัทธา และเมตตาอย่างพระเยซูเจ้า"

บรรดาอัครสาวกทำเครื่องหมายอัศจรรย์และปาฏิหาริย์หลายประการในหมู่ประชาชนผู้มีความเชื่อทุกคน มักจะมาชุมนุมกันที่เฉลียงซาโลมอน...ผู้มีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ...ประชาชนนำผู้ป่วยมาที่ลานสาธารณะวางไว้บนที่นอนและแคร่อย่างน้อยเพื่อให้เงาของเปโตรที่เดินผ่านมาทอดปกคลุมผู้ป่วยบางคน  ประชาชนจากเมืองต่างๆรอบกรุงเยรูซาเล็มมาชุมนุมกันนำผู้ป่วยและผู้ที่ถูกปีศาจชั่วร้ายทรมานมาที่นั่นด้วยทุกคนได้รับการรักษาให้หาย  (เทียบกจ5:12-16)

            เมื่อพูดถึง“พระเมตตา” “ความรักความเมตตา” ย่อมหนีไม่พ้นที่จะพูดถึง“ผู้มอบ-ส่งความเมตตาให้” และลืมไม่ได้เลย  คือผู้ยากไร้-ขาด“ผู้ต้องการความรักความเมตตา” ผู้คนเมื่อได้ยินเรื่องราวและโอกาสที่จะได้รับการเยี่ยวยารักษาที่จะหายจากความเจ็บปวดเจ็บป่วยที่ทรมานมาแสนนานเขายอมทำทุกวิถีทางเพื่อจะได้รับ...ที่สำคัญคือ“ทุกคนได้รับการรักษาให้หาย”

            ปัจจุบัน  พูดถึงเรื่อง“การรักษา”  เราจะคิดถึงอะไรคิดถึงใครเป็นอันดับแรก  “โรงพยาบาลไหน!!!”  “หมออะไร...เฉพาะทางเรื่องไหน!!!”  “แพงมากไป...หรือไม่สู้ราคาไหวไหม!!!”  “เครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยได้ผลไหม!!!”  เหล่านี้ไม่ใช่หรือที่เราคุยกันสนใจกันเมื่อยามที่เราเองหรือญาติพี่น้องเพื่อนมิตร  อยู่ในภาวะขาดแคลนหรือเจ็บป่วยเราสนใจตัวบุคคลตัวผู้ป่วยผู้เจ็บปวดทั้งกายใจมากเพียงใดว่า“เขาถูกกรีดกันออกนอกสังคมนอกครอบครัว  เขาถูกทอดทิ้งถูกเบียดเบียนให้ต้องเจ็บปวดและเจ็บป่วยด้วยลำพัง”         

ค่ำวันนั้นซึ่งเป็นวันต้นสัปดาห์ประตูห้องที่บรรดาศิษย์กำลังชุมนุมกันปิดอยู่  เพราะกลัวชาวยิวพระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาประทับยืนอยู่ตรงกลางตรัสกับเขาทั้งหลายว่าสันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด”...เมื่อเขาเหล่านั้นเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าก็มีความยินดี  พระองค์ตรัสกับเขาอีกว่าสันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด  พระบิดาทรงส่งเรามาฉันใด  เราก็ส่งท่านทั้งหลายไปฉันนั้น”  ตรัสดังนี้แล้วพระองค์ทรงเป่าลมเหนือเขาทั้งหลายตรัสว่าจงรับพระจิตเจ้าเถิด  ท่านทั้งหลายอภัยบาปของผู้ใดบาปของผู้นั้นก็ได้รับการอภัย  ท่านทั้งหลายไม่อภัยบาปของผู้ใดบาปของผู้นั้นก็ไม่ได้รับการอภัยด้วย(ยน20:19-23)

            ครั้งหนึ่ง  ระหว่างเดินดูของและเลือกซื้อของ  หันไปเห็นของชิ้นเล็กบ้างใหญ่บ้าง  เมื่อเห็นของชิ้นนั้นทำให้คิดถึงคนนั้นที่เขาชื่นชมของแบบนี้  เมื่อเห็นของชิ้นนี้ก็คิดถึงคนนี้ที่ชื่นชอบของชิ้นนี้และสีเดียวกันนี้  และเราตัดสินใจซื้อของพร้อมตั้งใจนำไปฝากไปเยี่ยมเพื่อน-มิตรเหล่านั้น

            ความรัก-พระเมตตาของพระเยซูเจ้า  ไม่ได้เริ่มเมื่อตอนที่เราไปถึงตัวเพื่อนพี่น้องของเราและได้สวมกอดมอบความรัก  หากแต่ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อหัวใจของเราเปิดรับความรักของพระเปิดออกไปสู่เพื่อนพี่น้องของเรา  ใจเราคิดถึงเขาเมื่อเราพบกับสิ่งของหรือสถานที่สถานการณ์ใดๆ  ใจเราระลึกได้คิดและตั้งใจมอบความรักมอบสันติสุขให้กันและกัน

ค่ำวันนั้นซึ่งเป็นวันต้นสัปดาห์ประตูห้องที่บรรดาศิษย์กำลังชุมนุมกันปิดอยู่  เพราะกลัวชาวยิวพระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาประทับยืนอยู่ตรงกลางตรัสกับเขาทั้งหลายว่าสันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด”...เมื่อเขาเหล่านั้นเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าก็มีความยินดี  พระองค์ตรัสกับเขาอีกว่าสันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด  พระบิดาทรงส่งเรามาฉันใด  เราก็ส่งท่านทั้งหลายไปฉันนั้น”  ตรัสดังนี้แล้วพระองค์ทรงเป่าลมเหนือเขาทั้งหลายตรัสว่าจงรับพระจิตเจ้าเถิด  ท่านทั้งหลายอภัยบาปของผู้ใดบาปของผู้นั้นก็ได้รับการอภัยท่านทั้งหลายไม่อภัยบาปของผู้ใดบาปของผู้นั้นก็ไม่ได้รับการอภัยด้วย(ยน20:19-23)

            ให้เราเปิดใจรับองค์พระจิตเจ้าปล่อยให้พระองค์ทรงนำทางเราเพื่อที่เราจะเปิดใจมองกันและกัน  คิดถึงกันและกัน  ปล่อยวางและอภัยกัน  มอบสันติสุขของพระคริสตเจ้าให้กันและกัน  เพราะพระเยซูเจ้าทรงส่งเราไปทำเช่นนี้เอง...สันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดพระบิดาทรงส่งเรามาฉันใดเราก็ส่งท่านทั้งหลายไปฉันนั้น