Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 30 guests and no members online

2016-04-10 จำพระองค์ได้...รักพระองค์ไหม?

จำพระองค์ได้...รักพระองค์ไหม?

...ไม่​มี​ศิษย์​คน​ใด​กล้า​ถาม​ว่า“​ท่าน​เป็น​ใคร” เพราะ​รู้​ว่า​เป็น​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า  พระ​เยซู​เจ้า​ทรง​เข้า​มา​หยิบ​ขนม​ปัง​แจก​ให้​เขาแล้ว​ทรง​แจก​ปลา​ให้​เช่นเดียวกัน  นี่​เป็น​ครั้ง​ที่​สาม​แล้ว​ที่​พระ​เยซู​เจ้า​ทรง​แสดง​พระองค์​แก่​บรรดา​ศิษย์​หลังจาก​ที่​ทรง​กลับคืน​พระ​ชนม​ชีพ​จาก​บรรดา​ผู้ตาย...พระองค์​ตรัส​ถาม​เป็น​ครั้ง​ที่​สาม​ว่า“​ซี​โมนบุตร​ของ​ยอห์นท่าน​รัก​เรา​ไหม” เปโตร​รู้สึก​เป็น​ทุกข์​ที่​พระองค์​ตรัส​ถาม​ตน​ถึง​สาม​ครั้งd ว่า“​ท่าน​รัก​เรา​ไหม” e เขา​ทูล​ตอบ​ว่า“​พระ​เจ้า​ข้าพระองค์​ทรง​ทราบ​ทุก​สิ่งพระองค์​ทรง​ทราบ​ว่า​ข้าพเจ้า​รัก​พระองค์” พระ​เยซู​เจ้า​ตรัส​กับ​เขา​ว่า“​จง​เลี้ยง​ดู​แกะ​ของ​เรา​เถิด” (ยน 21:12-14,17)

จำพระองค์ได้...เวลาศิษย์-บรรดาอัครสาวก นำโดยเปโตร ได้พบเห็นเหตุการณ์ ได้พบเห็นพระเยซูได้มาหา ได้พูด ได้กระทำสิ่งที่พวกเขาคุ้นเคย ได้พบเมื่อตอนพระองค์มีชีวิตอยู่กับพวกเขา. เขาก็จำพระองค์...จำพระเยซูได้. แล้วเราละเราพบพระเยซูในชีวิตประจำวัน. เราพบเจอและจำพระองค์ได้บ้างไหมในชีวิตพี่น้องรอบข้าง

จำว่าพระองค์เคยทำอะไร...เชื่อเลยว่า ภาพเหตุการณ์ความรักความเมตตาที่พระเยซูได้ทำได้มอบให้กับผู้คนมากมายหลายหลากเหตุการณ์นั้น ยังคงประทับใจอยู่ในหัวใจพวกเขา. เมื่อพระเยซูช่วยหญิงที่จะถูกทุ่มด้วยหิน. เมื่อพระองค์ปลุกลาชาลัส หรือเมื่อพระองค์ต้อนรับคนบาป. เราล่ะเราจำพระองค์ตอนใดบ้างตอนพระองค์เต็มไปด้วยผู้คนนับหน้าถือตาแล้วหนีพระองค์ตอนถูกจับถูกฆ่า. หรือเราจำพระองค์ยามพระองค์รักและเมตตาและยอมมอบให้ได้แม้ชีวิตแม้ตนเองจะเดือดร้อน

เปโตร​และ​บรรดา​อัคร​สาวก​ตอบ​ว่า“​เรา​ต้อง​เชื่อ​ฟัง​พระ​เจ้า​ยิ่ง​กว่า​เชื่อ​ฟัง​มนุษย์  พระ​เจ้า​แห่ง​บรรพ​บุรุษ​ของ​เรา​ทรง​บันดาล​ให้​พระ​เยซู​เจ้า​ที่​ท่าน​ทั้งหลาย​ประหาร​ชีวิต​โดย​ตรึง​บน​ไม้​กางเขน” นั้น​กลับคืน​พระ​ชนม​ชีพ...บรรดา​อัคร​สาวก​ออก​จาก​สภาซัน​เฮด​รินมี​ความ​ยินดี​ที่​ได้รับ​เกียรติ​ที่​ถูก​สบ​ประมาท​เพราะ​พระ​นาม​พระ​เยซู​เจ้า (กจ 5:29-30,41)

จำพระองค์ได้จริงๆ...เมื่อบรรดาศิษย์-อัครสาวก นำโดยเปโตรจำพระเยซูเจ้าได้. เขาก็ออกจากตนเอง ออกจากที่ที่ปลอดภัยและอบอุ่น ออกไปเพื่อมอบความรักเมตตาให้พี่น้องรอบข้างอย่างที่พระอาจารย์ได้เคยทำ. ประกาศความรักของพระองค์แม้จะถูกเบียดเบียนก็พร้อมเผชิญ

ทุกครั้งที่เราประกาศความรักของพระองค์ด้วยมอบความรักเมตตา ดูแลเอาใจใส่กัน ปล่อยวางอภัยกันใจกว้างแบ่งปันกันเหมือนดังที่พระองค์ได้เคยพูดเคยสอนเคยทำเป็นแบบอย่าง...เราจำพระองค์ได้...จำได้ว่าพระองค์เคยทำอะไร...เราจำพระองค์ได้เรารักพระองค์จริงๆ.