Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 43 guests and no members online

2016-04-17 “เพระความรักพระองค์มั่นคงไม่มีผันแปร...เราจึงวางชีวิตไว้ในพระองค์”

“เพระความรักพระองค์มั่นคงไม่มีผันแปร...เราจึงวางชีวิตไว้ในพระองค์”

“​คนเหล่านี้คือผู้ที่มาจากการเบียดเบียนครั้งใหญ่  เขาซักเสื้อของเขาจนขาวในพระโลหิตของลูกแกะ  ดังนั้นเขาจึงอยู่หน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้าจะรับใช้พระองค์ทั้งกลางวันกลางคืนในพระวิหารของพระองค์... เขาทั้งหลายจะไม่หิวหรือกระหายอีกเลย  พระเจ้าจะทรงเลี้ยงดูเขาจะทรงนำเขาไปยังธารน้ำพุแห่งชีวิตและพระองค์จะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจากดวงตาของเขา“  (เทียบ วว 7: 14-16)

          “คริสตชน...คนของพระคริสตเจ้า”  เคยมีคนพูดเปรียบเปรยไว้  มาถึงตรงนี้ หากมีใครถาม “คริสตชน...คือใคร???”  ดูแล้วเรายังไม่ได้คำตอบชัดเจนมากนัก หากบอกเพียงแค่ “คนของพระคริสตเจ้า”  เรายังไม่ได้แนวทางชีวิตแนวปฏิบัติชัดเจนมากนัก  ว่า “ฉันเป็นคริสตชน...เป็นคนของพระคริสตเจ้า” แล้วหรือยัง  แม้ว่าตามใบรับรองศีลศักดิ์สิทธิ์มีคำยืนยันว่าเราเป็น “คริสตชน”  จึงจะมีคนถาม “คริสตชนนั้นต้องทำตนอย่างไร”

          เราได้คำตอบหรือคำแนะนำจากข้อความในหนังสือวิวรณ์นี่เอง  “คนเหล่านี้คือผู้ที่มาจากการเบียดเบียนครั้งใหญ่...พระเจ้าจะทรงเลี้ยงดูเขา...พระองค์จะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจากดวงตาของเขา”  เราคริสตชนจำเป็นต้องผ่านชีวิต  แม้ชีวิตที่ต้องเดินผ่านนั้นจะเต็มไปด้วยช่องทางที่ไม่มั่นใจ หนทางที่ตีบตัน รอบข้างเต็มด้วยปัญหารอให้เราฟันฝ่า ข้างหน้าที่ความทุกข์และการเบียดเบียนรอเราอยู่  แต่เรายังคงกล้าหาญเดินต่อไปเผชิญหน้ากับทุกคนทุกเรื่องด้วยยังคงเชื่อในพระเยซูเจ้าว่าพระองค์จะทรงเลี้ยงดู และเช็ดน้ำตาทุกหยดจากดวงตาของเรา

เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่า "แกะของเราย่อมฟังเสียงของเราเรารู้จักมันและมันก็ตามเรา  เราให้ชีวิตนิรันดรแก่แกะเหล่านั้นและมันจะไม่พินาศเลยตลอดนิรันดรไม่มีใครแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือเราได้(ยน 10:27-28)

          นี่แหละ “ชีวิตคริสตชน”  นี่แหละ “ชีวิตของแกะ-ฝูงแกะของพระคริสตเจ้า”  ชีวิตที่วางชีวิตของตนไว้ในความวางใจในพระหัตถ์ของพระองค์  และเดินในหนทางของตนต่อไปในโลกนี้  อดคิดถึงบทเพลง “หนทางใหม่”ไม่ได้  เนื้อเพลงบอกว่า  “แม้บางทางที หนทางนี้ต้องข้ามน้ำ อันลึกล้ำอ้างว้างทั้งกว้างใหญ่...ความรักพระองค์มั่นคงไม่มีผันแปร ช่วยเราด้วยความรักแท้และอยู่เคียงข้าง...เราก้าวเดินทางอย่างปลอดภัยในพระองค์ 

และยังคิดถึงถ้อยคำที่ เด็กน้อยซามูแอลถูกสอนและได้พูดต่อพระเจ้าว่า  “โปรดตรัสเถิด ข้าพเจ้าอยู่นี่ ข้าพเจ้ากำลังรอฟังอยู่”  เราจะพูด พูดถ้อยคำนี้ด้วยความเชื่อ มั่นใจ และวางใจ  วางชีวิตเราไว้ในพระองค์.