Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 5 guests and no members online

2016-04-24 แทน....บทสนทนาจากเจ้าอาวาส

ขั้นตอนการขอจัดพิธีแต่งงานที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ

1.     คู่บ่าวสาวที่ต้องการแต่งงานที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ จำเป็นต้องไม่เป็นที่สะดุด หรือมีข้อขัดขวางใดๆ

2.     คู่บ่าวสาวต้องมาติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงานวัดสำหรับจองวันแต่งงานคู่บ่าวสาวจะลงวันที่แต่งงานรับเอกสารและระเบียบการต่างๆที่สำนักงานวัดอย่างน้อยล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนถึงเดือนแต่งงาน (แต่ถ้าอยู่ต่างประเทศควรติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน)

3.     ทางอาสนวิหารจะแจ้งระเบียบการแต่งงานที่อาสนวิหารเบื้องต้นให้คู่บ่าวสาวรับทราบเงื่อนไขของการแต่งงานที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ***ทางอาสนวิหารอัสสัมชัญจะไม่รับจองวันและเวลาแต่งงานผ่านทางบุคคลอื่นที่มิใช่คู่บ่าวสาว

4.     หากคู่บ่าวสาวไม่มีข้อขัดขวางใดๆและได้รับอนุญาตให้ประกอบพิธีแต่งงานที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ คู่บ่าวสาวเข้ารับการอบรมชีวิตสมรสที่สำนักมิสซังตามวันและเวลาที่ทางสำนักงานวัดได้กำหนด

5.     หลังจากอบรมชีวิตสมรสเรียบร้อยร้อยแล้วให้นำเอกสารที่ทางสำนักงานแจ้งให้จัดเตรียมมาส่งที่สำนักงานวัด

6.     รอทางสำนักงานวัดโทรแจ้งวันนัดสัมภาษณ์กับคุณพ่อเจ้าอาวาส

7.     คู่บ่าวสาวมาสัมภาษณ์กับคุณพ่อตามวันเวลาที่นัดหมาย

8.     หลังสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยทางวัดจะนัดซ้อมพิธีแต่งงาน

9.     วันซ้อมพิธีแต่งงาน(ก่อนวันแต่งงานประมาณ1-2 อาทิตย์)คู่บ่าวสาวนำค่าใช้จ่ายต่างๆ มาชำระในวันซ้อมพิธี

10.   วันแต่งงาน

กำหนดการทำพิธีโปรดศีลล้างบาปทารก

1.     ล้างบาปทารกทุกอาทิตย์ที่1 ของเดือนเป็นภาษาไทย

2.     ล้างบาปทารกทุกอาทิตย์ที่2 ของเดือนเป็นภาษาอังกฤษ

โดยจะมีพิธีล้างบาปหลังมิสซารอบ  10.00 น. คือประมาณ11.00 น.

เอกสารที่ต้องส่งพร้อมใบขอรับศีลล้างบาป

1.       ใบสมัคร (ขอได้ที่สำนักงานวัด)

2.      สำเนาสูติบัตรของเด็กทารก

3.      สำเนาใบประกาศการสมรสของบิดามารดาอย่างถูกต้องในโบสถ์คาทอลิก

เอกสารทุกอย่างส่งที่สำนักงานวัดอย่างน้อย2 สัปดาห์ก่อนถึงกำหนดวันล้างบาป

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานวัด

 

การสอนคำสอนสำหรับผู้ใหญ่

ระยะเวลารับสมัคร     ปลายเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึงเปิดเรียนในเดือนกรกฏาคม

ระยะเวลาในการสอน  กรกฎาคม– มิถุนายน(รับศีลในคืนวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์หลังรับศีลแล้วต้องมาเรียนคำสอนต่อจนจบ)

วัน-เวลาสอน           ทุกวันอาทิตย์เวลา10:00 น.-11:30 น.

สถานที่                  ห้องเรียนคำสอน

 

การสอนคำสอนสำหรับเด็ก

ระยะเวลารับสมัคร     ปลายเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึงเปิดเรียนในเดือนกรกฏาคม

ระยะเวลาในการสอน  กรกฎาคม– มิถุนายน

วัน-เวลาสอน           ทุกวันอาทิตย์เวลา9:00 น.-11:30 น.

สถานที่                  อาคารแพร่ธรรม