Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 15 guests and no members online

2015-04-15 ข้อคิดอาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา ปี B

ข้อคิดอาทิตย์ที่ 3เทศกาลปัสกาปี B

ลก24: 35-48ท่านวุ่นวายใจทำไมเพราะเหตุใดท่านจึงมีความสงสัยในใจจงดูมือและเท้าของเราซิเป็นเราเองจริง...พระคริสตเจ้าจะต้องรับทนทรมานและจะกลับคืนชนมชีพจากบรรดาผู้ตายในวันที่สาม...

ในพระวรสารเราจะพบว่าบรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้ากำลังสนทนากันอยู่ถึงเรื่องของพระองค์พวกเขาที่ได้รับบาดแผลหัวใจแต่พระเยซูเจ้าได้ทรงปรากฎองค์ให้พวกเขาได้แลเห็นและได้ทรงประทานสันติสุขของพระองค์ให้กับพวกเขาพลางได้มอบพันธกิจให้กับพวกเขาเพื่อเป็นการสานต่อพันธกิจของพระองค์

ข้อคิด...ในบทอ่านที่หนึ่งจากหนังสือกิจการอัครสาวก(กจ3: 13-15. 17-19) นักบุญเปโตรได้แสดงความกล้าหาญอย่างยิ่งใหญ่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับประชาชนที่ได้มีส่วนร่วมต่อการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าอย่างไรก็ตามท่านก็ได้แก้ตัวให้กับพวกเขาพลางบอกว่าที่พวกเขาได้ทำลงไปนั้นก็เพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ด้วยประการฉะนี้ท่านจึงได้ให้แรงบันดาลใจแก่พวกเขาด้วยคำอธิษฐานขององค์พระเยซูเจ้าขณะที่กำลังจะสิ้นพระชนม์ว่าข้าแต่พระบิดาเจ้าโปรดยกโทษให้พวกเขาพวกเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรลงไปท่านได้เร่งรัดให้ประชาชนทำการกลับใจใช้โทษบาปพลางให้คำมั่นสัญญากับพวกเขาว่าถ้าหากพวกเขาทำเช่นนั้นบาปของพวกเขาก็จะได้รับการอภัย

ส่วนในพระวรสารความสนใจอันดับแรกของนักบุญลูกาก็คือต้องการแสดงให้เห็นว่าพระเยซูพระผู้ได้ทรงเสด็จกลับคืนพระชนมชีพทรงเป็นบุคคลเดียวกันกับที่พวกอัครสาวกได้รู้จักก่อนที่พระองค์จะโดนจับเอาไปตรึงที่ไม้กางเขนท่านได้เน้นย้ำความเป็นจริงของการกลับคืนพระชนมชีพทางกายภาพขององค์พระเยซูเจ้าแต่ท่านก็ได้แสดงให้เห็นอย่างแจ้งชัดว่าการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้ามิใช่เป็นการกลับไปสู่ชีวิตของโลกนี้แต่“พระเยซูเจ้าได้ทรงเสด็จกลับคืนพระชนมชีพไปสู่ชีวิตแบบใหม่ที่อยู่นอกเหนือความตาย” ... “พระคริสตเจ้าจะต้องรับทนทรมานและดังนี้เพื่อที่จะเข้าสู่เกียรติมงคลขององค์พระเจ้า...จะต้องประกาศในพระนามของพระองค์ให้นานาชาติกลับใจเพื่อรับอภัยบาป...

มีอยู่สิ่งหนึ่งที่บทอ่านทั้ง3 บทนำเสนอให้กับพวกเราในวันนี้ก็คือการยกบาปสามารถเกิดขึ้นกับทุกๆ คนซึ่งเป็นทุกข์กลับใจและเชื่อศรัทธาในองค์พระเยซูเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ไถ่และดังนี้พวกเขาก็จะสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่จะรักและรับใช้พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์

ตอนเย็นของวันอาทิตย์ปัสกาพวกอัครสาวกกำลังชุมนุมกันอยู่ที่“ห้องชั้นบน” อันเป็นสถานที่ที่พระอาจารย์เจ้าได้ทรงล้างเท้าพวกเขาและได้เฉลิมฉลองมื้ออาหารสุดท้ายกับพวกเขาและเป็นที่นี่เองด้วยที่พวกเขาได้ทำการสาบานว่าจะซื่อสัตย์ต่อพระองค์ซึ่งก็ไปได้ไม่พ้นข้ามคืนนั้น...ณเวลานี้อัครสาวกแต่ละคนต่างก็มีบาดแผลด้วยกันทั้งนั้นเช่นบาดแผลแห่งความกลัวบาดแผลแห่งความสงสัยบาดแผลแห่งการรู้สึกว่าตัวเองผิดบาดแผลแห่งความเศร้าโศกและบาดแผลแห่งความหมดหวังดังนี้เป็นต้นและในเวลาเดียวกันพวกเขาก็มีบาดแผลของหมู่คณะด้วยคืออัครสาวกสองคนก็ไม่อยู่คนหนึ่งก็ได้ไปแขวนคอตาย(ยูดาส) ส่วนอีกคนหนึ่งก็หายไปไหนไม่รู้(โธมัส) อันสืบเนื่องมาจากวิกฤติแห่งความเชื่อส่วนตัว

พระเยซูเจ้าเองก็มิได้ทรงรอคอยให้พวกเขามาหาพระองค์แต่เป็นพระองค์เองที่ได้ทรงไปหาพวกเขาที่ยังเต็มไปด้วยความหวาดกลัว...พระองค์ได้ทรงปรากฎองค์ให้พวกเขาได้เห็นพระองค์มิได้ทรงตำหนิพวกเขาหรือดุด่าพวกเขาที่ได้ละทิ้งพระองค์พระองค์ทรงทราบถึงความรู้สึกของพวกเขาในขณะนี้ได้เป็นอย่างดี...พระองค์มิได้ต้องการที่จะซ้ำเติมความรู้สึกที่ไม่ดีของพวกเขาแต่พระองค์กลับนำบางสิ่งบางอย่างที่ให้กำลังใจและความหวังมาให้พวกเขาโดยกล่าวทักทายพวกเขาว่าสันติสุขจงอยู่กับพวกท่าน” และพระองค์ก็มิได้ทรงทักทายพวกเขาแต่เพียงครั้งเดียวแต่ได้ทรงทักทายถึงสองครั้งด้วยกันและในการตอบรับสันติสุขจากพระอาจารย์พวกเขาก็ได้รับการให้อภัยด้วย

ความตายความชั่วบาปและการทรยศได้ถูกทำให้พ่ายแพ้ไปตรงข้ามความดีความรักและชีวิตกลับได้รับชัยชนะ...พระเยซูเจ้าพระผู้มีพระทัยสุภาพอ่อนโยนได้รับชัยชนะเหนือพลังอำนาจแห่งความชั่วทั้งปวงซึ่งได้ลุกขึ้นต่อสู้กับพระองค์บัดนี้การเริ่มต้นใหม่ที่เปี่ยมไปด้วยพลังกลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้และพวกอัครสาวกก็เปี่ยมไปด้วยความชื่นมื่นที่ได้แลเห็นพระอาจารย์เจ้า

การเข้าหาพวกอัครสาวกของพระเยซูเจ้าเปี่ยมไปด้วยความอ่อนโยนพระองค์มิได้ใช้กิริยาอาการและคำพูดรุนแรงแต่พระองค์กลับให้กำลังใจให้ชีวิตแบบใหม่ให้ความหวังใหม่อันเป็นการเสริมพลังให้กับพวกอัครสาวก

          ปัสกาของพระเยซูเจ้ามิได้ถอดถอนความเจ็บปวดหรือความกลัวออกไปจากตัวเราแต่ได้นำเอาปัจจัยใหม่มาให้กับชีวิตของเราโดยให้ความหมายใหม่กับความเจ็บปวดของเราพลางส่องสว่างชีวิตของเราอย่างมีความหวังดังนั้นเมื่อเราตกอยู่ในการทดลองและในการผจญเราก็จะสามารถดึงเอาความกล้าหาญจากเรื่องราวของสานุศิษย์ของพระเยซูเจ้าซึ่งได้สะดุดหกล้มในระหว่างพระทรมานของพระองค์มาเสริมพลังชีวิตให้กับเรา

สวัสดี...พ่อวีรศักดิ์