Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 15 guests and no members online

2019-01-13 ข้อคิดวันฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง ปี C

ข้อคิดวันฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง ปี C

ลก3: 15-16. 21-22พระเยซูเจ้าก็ทรงรับพิธีล้างด้วยและขณะที่ทรงอธิษฐานภาวนาอยู่นั้นท้องฟ้าก็เปิดออกและพระจิตเจ้าเสด็จลงมาเหนือพระองค์และมีพระสุรเสียงจากเบื้องบนกล่าวว่าท่านเป็นบุตรที่รักของเราเป็นที่โปรดปรานของเรา

        แม้ว่าพระเยซูเจ้าจะไม่มีบาปถึงกระนั้นพระองค์ก็ทรงร่วมด้วยกับบรรดาคนบาปและทรงรับพิธีล้างจากท่านยอห์นแบปทิสต์...และพระองค์ทรงร่วมด้วยกับพวกเราในขณะนี้ในพิธีบูชาขอบพระคุณให้เราได้เข้ามาหาพระองค์พระผู้ทรงนำข่าวสารแห่งความรักและความเมตตาจากพระเจ้ามาให้เรา

        ข้อคิด...การรับพิธีล้างของพระเยซูเจ้าเตือนใจเราให้คิดถึงศีลล้างบาปที่เราแต่ละคนได้รับ…ในพระศาสนจักรคริสตชนแต่ละคนอาจจะมีตำแหน่งหน้าที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าเมื่อเรายืนอยู่หน้าบัลลังก์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าในวันพิพากษาหน้าที่ต่างๆทั้งหลายคงจะไม่มีความสำคัญเท่าใดมากนัก...เพราะศักดิ์ศรีของเราคริสตชนแต่ละคนจะอยู่ที่ว่าเราได้เจริญชีวิตของเราให้สอดคล้องกับพันธะแห่งศีลล้างบาปที่เราได้รับมากน้อยแค่ไหน

พิธีโปรดศีลล้างบาปเป็นพิธีที่สง่างามและสร้างความประทับใจให้กับผู้รับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นผู้ใหญ่และผู้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีในพิธีโปรดศีลล้างบาปนี้ผู้รับจะได้รับชื่อแบบคริสตชนหรือที่เราเรียกว่าศาสนนามและได้รับการต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของประชากรพระเจ้าเราจะได้ฟังบทภาวนาที่มีความไพเราะและมีความหมายอย่างยิ่งในเนื้อหาผู้รับศีลล้างบาปจะได้รับเครื่องหมายแห่งกางเขนศักดิ์สิทธิ์อันเป็นเครื่องหมายแห่งความรักของพระคริสต์ที่มีต่อเขามีการเทน้ำบนศีรษะของผู้รับศีลล้างบาปเพราะน้ำเป็นสัญลักษณ์ของการชำระให้สะอาดและในศีลล้างบาปผู้รับฯจะได้รับการชำระให้สะอาดหมดจดจากบาปแต่ที่สำคัญก็คือศีลล้างบาปเป็นสัญลักษณ์แห่งชีวิตเพราะในศีลล้างบาปเราจะได้มีส่วนในชีวิตอมตะของพระเจ้า

ในพิธีโปรดศีลล้างบาปผู้รับจะได้รับการเจิมด้วยน้ำมันศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับที่นักกีฬานวดตัวและกล้ามเนื้อด้วยน้ำมันก่อนที่จะออกไปแข่งขันต่อสู้ผู้รับศีลล้างบาปที่ได้รับการเจิมด้วยน้ำมันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พร้อมที่จะออกไปต่อสู้กับความชั่วร้ายในโลกในฐานะที่เป็นตัวแทนขององค์พระคริสต์ในโลก

พิธีมอบเสื้อขาวให้กับผู้รับศีลล้างบาปเป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีของความเป็นคริสตชนส่วนเทียนที่จุดส่องแสงสว่างก็หมายถึงแสงสว่างอันล้ำค่าของความเชื่อซึ่งพระเจ้าได้ทรงเรียกเขาให้ออกจากความมืดให้เข้าสู่แสงสว่างอันน่าพิศวงแห่งพระบุตรของพระองค์

สิ่งที่ได้เกิดขึ้นกับพระเยซูเจ้าในการรับพิธีล้างจากท่านยอห์นแบปทิสต์ก็ได้เกิดขึ้นกับผู้รับศีลล้างบาปเช่นเดียวกัน...ต่อไปนี้พระเจ้าจะทรงเรียกชื่อเขาทีละคนพระองค์จะทรงตรัสกับพวกเขาทีละคนว่าผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเราเป็นที่โปรดปานของเรา” และพระจิตเจ้าจะเสด็จลงมายังเขาเพื่อช่วยเขาให้เจริญชีวิตอย่างคริสตชนและให้เขามีส่วนร่วมในพันธกิจของพระเยซูเจ้า

        การรับศีลล้างบาปคือการทำให้เหมือนพระคริสตเจ้าในทุกรูปแบบและสิ่งนี้มิใช่ว่าจะเกิดขึ้นกับผู้รับแบบอัตโนมัติการเป็นคริสตชนและเจริญเติบโตอย่างคริสตชนจนถึงขั้นสมบูรณ์นั้นเป็นงานที่เขาจะต้องพัฒนาไปตลอดทั้งชีวิต

        เรามักจะฉลองวันเกิดกันอย่างฟุ่มเฟือยเราคริสตชนควรจะมาเริ่มต้นใหม่ฉลองวันที่เราได้รับศีลล้างบาปเพราะเป็นวันที่เราได้เกิดใหม่เป็นบุตรของพระเจ้า...ทุกๆครั้งเวลาที่เราเข้าวัดและจุ่มน้ำเสกทำสำคัญมหากางเขนก็ควรจะต้องทำให้เราคิดถึงการรับศีลล้างบาปของเราพลางทำความตั้งใจว่าจะเจริญชีวิตให้สอดคล้องกับพันธะแห่งศีลล้างบาปนี้...คือการเจริญชีวิตเป็นศิษย์ของพระเยซูคริสตเจ้าอย่างแท้จริง

สวัสดี...พ่อวีรศักดิ์