Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 9 guests and no members online

2019-01-20 ข้อคิดอาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา ปี C

ข้อคิดอาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดาปีC

ยน2: 1-12...เวลานั้นมีงานมงคลสมรสที่หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลีพระมารดาของพระเยซูเจ้าทรงอยู่ในงานนั้นพระเยซูเจ้าทรงได้รับเชิญพร้อมกับบรรดาศิษย์มาในงานนั้นด้วย...

งานมงคลสมรสที่หมู่บ้านคานาพระเยซูเจ้าได้ทรงเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่น...ในชีวิตของเราแต่ละคนก็มีหลายสิ่งหลายอย่างควรจะต้องถูกเปลี่ยนแปลงด้วยไม่ว่าจะเป็นนิสัยที่ไม่ดีหรือพฤติกรรมที่ทำร้ายทำลายเพื่อนพี่น้องฯลฯ...ฤทธานุภาพและพระเมตตาขององค์พระเยซูเจ้าสามารถช่วยเราได้ในเรื่องนี้...ให้เราใช้เวลาสักครู่สั้นๆเพื่อไตร่ตรองดูความต้องการของเราในการเปลี่ยนแปลงพลางวิงวอนขอพระหรรษทานและพลังอำนาจของพระองค์ให้ช่วยเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่างๆในตัวเราเพื่อว่าตัวเราจะได้เป็นที่พำนักที่เหมาะสมขององค์พระตรีเอกภาพ

ข้อคิด...บทอ่านที่หนึ่งของพระวาจาพระเจ้าจากหนังสือของท่านประกาศกอิสยาห์ในวันนี้(อสย62: 1-5) นำเสนอข่าวดีแห่งความหวังสำหรับประชากรของพระเจ้าในช่วงเวลาแห่งความตกต่ำที่สุดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ของพวกเขากรุงเยรูซาเล็มได้กลายเป็นซากปรักหักพังสภาพอันเลวร้ายของนครได้สะท้อนให้เห็นถึงสภาพจิตใจที่หดหู่ของชนทั้งชาติด้วยอิสราเอลซึ่งครั้งหนึ่งได้เคยเป็นเจ้าสาวที่เป็นที่รักของพระเจ้ามาบัดนี้ได้กลายเป็นหญิงม่ายซึ่งได้สูญเสียบรรดาลูกหลานไปอย่างไรก็ตามพระสวามีของนางคือพระเจ้านั้นมิได้ลืมนาง พระองค์กำลังจะจัดให้มีงานมงคลสมรสครั้งใหม่ระหว่างพระองค์กับประชากรของพระองค์

คำพยากรณ์นี้ได้ถูกทำให้สำเร็จไปในองค์พระเยซูเจ้าโดยระเบียบเก่าได้ถูกแทนที่ด้วยระเบียบใหม่จากภาพสัญลักษณ์ใหม่ของการเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่นในพระวรสาร...อัศจรรย์ของการเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่นที่หมู่บ้านคานาเชื่อมโยงวันอาทิตย์นี้กับการสมโภชพระคริสต์แสดงองค์และการฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างซึ่งทั้งสามวันฉลองนี้เป็นการเผยแสดงถึงพระเกียรติมงคลของพระองค์ในฐานะที่เป็นพระบุตรพระเจ้าองค์พระวจนาตถ์พระผู้ทรงรับธรรมชาติมนุษย์

และนักบุญยอห์นได้นำเสนอภาพของพระนางมารีย์เวลาเริ่มต้นแห่งพระภารกิจขององค์พระเยซูเจ้าและนำเสนอภาพของพระนางอีกครั้งหนึ่งเวลาย่างเข้าโค้งสุดท้ายแห่งพระชนมชีพของพระองค์ที่เชิงไม้กางเขนอันเป็นการแสดงให้เห็นว่าพระนางได้ทรงมีส่วนร่วมในพระภารกิจแห่งการไถ่กู้ขององค์พระบุตร...เราจะเห็นว่าบทบาทของแม่พระจะต้องสัมพันธ์กับของพระเยซูเจ้าเสมอตลอดเวลา

ถ้าเราจะดูเรื่องอัศจรรย์ที่หมู่บ้านคานาก็อาจจะเป็นเหตุการณ์อันหนึ่งที่ไม่ได้ให้ความหมายอะไรเป็นพิเศษอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านคานานี้คงมิใช่เป็นเรื่องของฤทธิ์อำนาจของพระเยซูเจ้าในการเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่นเพราะการเปลี่ยนอะไรบางอย่างให้เป็นเหล้าองุ่นนั้นก็มีให้เห็นกันได้ทุกๆปีในไร่องุ่นหรือในโรงงานทำเหล้าองุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ผลิตเหล้าองุ่นเป็นเครื่องดื่มและสินค้าออกแต่ว่าอัศจรรย์ที่หมู่บ้านคานานี้มีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นและเป็นอะไรบางอย่างที่น่าอัศจรรย์มากกว่า

พระคัมภีร์ใช้ภาพของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวในงานมงคลสมรสสำหรับบรรยายถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระเป็นเจ้ากับประชากรของพระองค์และเพื่อบรรยายถึงความชื่นชมยินดีที่พระเจ้าพบในท่ามกลางประชากรของพระองค์

หลังจากที่กรุงเยรูซาเลมประสบกับหายนะและประชาชนโดนกวาดต้อนไปกรุงบาบีโลนพระยาห์เวห์ก็ได้ทรงสัญญาว่าจะมีงานเลี้ยงมงคลสมรสใหม่

พระสัญญานี้ได้สำเร็จไปหลังจากที่ชนชาวอิสราเอลกลับจากถิ่นเนรเทศแล้วแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ขององค์พระเยซูคริสตเจ้าจึงไม่น่าแปลกใจแต่อย่างใดที่พระเยซูเจ้าได้ทรงเริ่มพันธกิจสาธารณะของพระองค์ด้วยการเสด็จไปในงานมงคลสมรสที่หมู่บ้านคานาและที่งานมงคลสมรสนี้เหล้าองุ่นได้ขาดมือลงอันหมายถึงการถือธรรมบัญญัติแบบเก่าๆกำลังจะสิ้นสุดลงแต่กำลังจะได้รับการแทนที่จากพระบัญญัติใหม่แห่งความรักและด้วยจิตตารมณ์แบบใหม่ที่พระเยซูเจ้ากำลังจะนำมาให้

ในงานมงคลสมรสที่หมู่บ้านคานานี้นอกจากเราจะได้แลเห็นฤทธิ์อำนาจของพระเยซูเจ้าในการเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่นแล้วเรายังได้เห็นความมีพระทัยกว้างขวางของพระองค์อีกด้วยที่ทำให้มีเหล้าองุ่นใหม่อีกหลายร้อยลิตรในหกไหบรรจุน้ำ

สิ่งที่พระเยซูเจ้าได้ทรงกระทำที่หมู่บ้านคานาพระองค์ยังคงทำต่อเนื่องในลักษณะที่คล้ายคลึงกันในพันธกิจสาธารณะของพระองค์เช่นสำหรับแม่ม่ายที่เมืองนาอิมพระองค์ได้ทรงเปลี่ยนน้ำตาให้เป็นความยินดี...สำหรับซัคเคียสพระองค์ได้ทรงเปลี่ยนความเห็นแก่ตัวให้เป็นความใจกว้าง...สำหรับโจรที่ถูกตรึงกางเขนพร้อมกับพระองค์พระองค์ได้ทรงเปลี่ยนความหมดหวังให้มีความหวัง...และรุ่งอรุณของวันปัสกาพระองค์ได้ทรงเปลี่ยนความตายให้เป็นชีวิต...ทำให้เราแลเห็นว่าระเบียบใหม่ที่เต็มไปด้วยความรักเมตตาสงสารได้เริ่มขึ้นแล้วพร้อมๆกับการเสด็จมาขององค์พระบุตรพระเจ้า

น้ำเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์และเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความอยู่รอดของมนุษย์แต่น้ำไม่ได้ให้ความชื่นชมยินดีตรงข้ามกับเหล้าองุ่นเมื่อดื่มเข้าไปแล้วก็ทำให้จิตใจโลดเต้นยินดี

เป็นบุญของผู้ที่กระหายหาเหล้าองุ่นใหม่ที่พระเยซูเจ้าได้ทรงจัดหามาให้...เหล้าองุ่นเก่าเป็นคำมั่นสัญญาส่วนเหล้าองุ่นใหม่เป็นความสมบูรณ์...สิ่งที่เป็นวัตถุสารไม่เพียงพอสำหรับตอบสนองความอยากความปรารถนาอันไม่มีที่สิ้นสุดของมนุษย์ได้เป็นพระเยซูเจ้าที่ได้ทรงนำอีกมิติหนึ่งมาให้กับชีวิตมนุษย์นั่นก็คือมิติแห่งความชื่นชมยินดีที่ยั่งยืนที่โลกไม่สามารถจัดหาให้ได้

พระเยซูเจ้าได้ทรงบอกคนใช้ให้ตักเหล้าองุ่นใหม่ไปให้ผู้จัดการงานมงคลสมรสชิมดูก็เป็นอะไรที่บอกเราว่าบ่อยๆพระเยซูเจ้าทรงใช้คนกลางสำหรับนำพระพรของพระองค์ไปให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันพระองค์ทรงร้องขอพวกเราให้รู้จักแบ่งปันพระพรที่พระองค์ทรงแบ่งปันให้กับเราไปให้แก่คนอื่นด้วย

ณงานมงคลสมรสที่หมู่บ้านคานามีอีกบุคคลหนึ่งซึ่งเราไม่สามารถที่จะไม่เอ๋ยถึงไม่ได้นั่นก็คือแม่พระ...แม่พระได้มีส่วนร่วมในพันธกิจหรือในงานบริการแห่งการช่วยให้รอดพ้นของพระเยซูเจ้าตั้งแต่เริ่มแรกโดยเริ่มตั้งแต่การรับสารจากอัครเทวดาคาเบรียลการเสด็จเยี่ยมนางเอลิซาเบธงานมงคลสมรสที่หมู่บ้านคานาและสุดท้ายที่เชิงไม้กางเขนที่พระแม่ยอมสละให้แม้กระทั่งพระบุตรของพระนางให้แก่มนุษยชาติ

งานบริการบ่อยๆคงจะต้องหมายถึงการริเริ่มการมองเห็นความต้องการของผู้อื่นและการตอบสนองความต้องการนั้น

เราทุกคนที่ได้ชื่อว่าคริสตชนหรือคนของพระคริสต์ต่างก็เป็นบริกรหรือคนใช้ของพระเจ้าและเราก็สามารถให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งแก่คนอื่นได้ตามฐานะและความสามารถของเราแต่ละคนดังเช่นพระแม่ทรงกระทำงานมงคลสมรสที่หมู่บ้านคานา

สวัสดี...พ่อวีรศักดิ์