Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 635 guests and no members online

2020-01-12 ข้อคิดวันฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง ปี A

ข้อคิดวันฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างปีA

มธ3: 13-17เมื่อพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างแล้วเสด็จขึ้นจากน้ำทันใดนั้นท้องฟ้าเปิดออกพระองค์ทอดพระเนตรเห็นพระจิตของพระเจ้าเสด็จลงมาเหนือพระองค์แล้วมีเสียงจากสวรรค์กล่าวว่าผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเราเป็นที่โปรดปรานของเรา

วันนี้เราทำการฉลองการรับพิธีล้างของพระเยซูเจ้า...พระเยซูเจ้าพระผู้ไม่มีบาปได้ทรงต่อแถวกับพวกคนบาปและได้ร้บพิธีล้างในแม่น้ำจอร์แดนจากยอห์นลูกพี่ลูกน้องของพระองค์การที่พระองค์ทรงกระทำเช่นนี้ก็เพื่อที่จะช่วยปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากอำนาจของบาป...

ข้อคิด...การรับพิธีล้างของพระเยซูเจ้าเตือนใจเราให้คิดถึงศีลล้างบาปที่เราแต่ละคนได้รับ...ในพระศาสนจักรคริสตชนแต่ละคนอาจจะมีตำแหน่งหน้าที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าเมื่อเรายืนอยู่หน้าบัลลังก์ของพระผู้ทรงเป็นเจ้าในวันพิพากษาตำแหน่งหน้าที่ทั้งหลายคงจะไม่มีความสำคัญเท่าใดมากนัก...แต่จะอยู่ที่ว่าศักดิ์ศรีของความเป็นคริสตชนของเราแต่ละคนนั้นเราได้เจริญชีวิตให้สอดคล้องกับพันธะแห่งศีลล้างบาปที่เราได้รับมากน้อยแค่ไหน

พิธีโปรดศีลล้างบาปเป็นพิธีที่สง่างามและสร้างความประทับใจให้กับผู้รับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่ผู้ที่เป็นผู้ใหญ่และผู้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีในพิธีโปรดศีลล้างบาปนี้ผู้รับจะได้รับชื่อแบบคริสตชนหรือที่เราเรียกว่าศาสนนามและได้รับการต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของประชากรพระเจ้าหรือพระศาสนจักรนั่นเองเราจะได้ฟังบทอธิษฐานภาวนาที่มีความไพเราะและมีความหมายอย่างยิ่งในเนื้อหาผู้รับศีลล้างบาปจะได้รับเครื่องหมายแห่งกางเขนศักดิ์สิทธิ์อันเป็นเครื่องหมายแห่งความรักของพระคริสต์ที่มีต่อเขามีการเทน้ำบนศีรษะของผู้รับศีลล้างบาปน้ำเป็นสัญลักษณ์ของการทำให้สะอาดและในศีลล้างบาปผู้รับฯจะได้รับการทำให้สะอาดหมดจดจากบาปแต่ที่สำคัญก็คือศีลล้างบาปเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตเพราะในศีลล้างบาปเราจะได้มีส่วนในชีวิตอมตะของพระเจ้า

ในพิธีโปรดศีลล้างบาปผู้รับจะได้รับการเจิมด้วยน้ำมันศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับที่นักกีฬานวดตัวและกล้ามเนื้อด้วยน้ำมันก่อนที่จะออกไปแข่งขันต่อสู้ผู้รับศีลล้างบาปที่ได้รับการเจิมด้วยน้ำมันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พร้อมที่จะออกไปต่อสู้กับความชั่วร้ายในโลกในฐานะที่เป็นตัวแทนขององค์พระคริสต์ในโลก

พิธีมอบเสื้อขาวให้กับผู้รับศีลล้างบาปเป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีของความเป็นคริสตชนส่วนเทียนที่จุดส่องแสงสว่างหมายถึงแสงสว่างอันล้ำค่าของความเชื่อที่พระเจ้าได้ทรงเรียกเขาให้ออกจากความมืดให้เข้าสู่แสงสว่างอันน่าพิศวงแห่งพระบุตรของพระองค์

สิ่งที่ได้เกิดขึ้นกับพระเยซูเจ้าในการรับพิธีล้างจากท่านยอห์นแบปติสต์ก็ได้เกิดขึ้นกับผู้รับศีลล้างบาปเช่นเดียวกันต่อไปนี้หลังจากที่เขาได้รับศีลล้างบาปแล้วพระเจ้าจะทรงเรียกชื่อเขาทีละคนพระองค์จะทรงตรัสกับพวกเขาทีละคนว่าผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเราเป็นที่โปรดปานของเรา” และพระจิตเจ้าจะเสด็จลงมายังเขาเพื่อช่วยเขาให้เจริญชีวิตอย่างคริสตชนและให้เขามีส่วนร่วมในพันธกิจของพระเยซูเจ้า

        การรับศีลล้างบาปคือการทำให้คริสตชนแต่ละคนหมือนกับพระคริสตเจ้าและสิ่งนี้มิใช่ว่าจะเกิดขึ้นกับผู้รับแบบอัตโนมัติการเป็นคริสตชนและเจริญเติบโตอย่างคริสตชนจนถึงขั้นสมบูรณ์นั้นเป็นงานที่เขาจะต้องพัฒนาตลอดทั้งชีวิต

        เรามักจะฉลองวันเกิดกันอย่างฟุ่มเฟือยเราคริสตชนควรจะใส่ใจมาเริ่มต้นฉลองวันที่เราได้รับศีลล้างบาปเพราะเป็นวันที่เราได้เกิดใหม่เป็นบุตรของพระเจ้า...ทุกๆครั้งเวลาที่เราเข้าวัดและจุ่มน้ำเสกทำสำคัญมหากางเขนก็ควรจะต้องทำให้เราคิดถึงการรับศีลล้างบาปของเราพลางทำความตั้งใจว่าจะเจริญชีวิตให้สอดคล้องกับพันธะแห่งศีลล้างบาปนี้คือเจริญชีวิตเป็นศิษย์ของพระเยซูคริสตเจ้าอย่างแท้จริง

สวัสดี...พ่อวีรศักดิ์