Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 10 guests and no members online

2021-01-17 ข้อคิดอาทิตย์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา ปี B

ข้อคิดอาทิตย์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา ปี B

มก1: 14-20...เวลาที่กำหนดไว้มาถึงแล้วจงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด...จงตามเรามาเถิดเราจะทำให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์

พระเยซูเจ้าได้ทรงเริ่มเทศนาสั่งสอนประชาชนด้วยการเรียกร้องให้พวกเขาทำการกลับใจใช้โทษบาป...และทุกครั้งที่พวกเราเริ่มพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณพระองค์ก็ทรงเรียกร้องพวกเราแบบเดียวกันคือให้เราได้รู้สำนึกถึงบาปของเราและเป็นทุกข์ถึงบาปนั้นพลางขออภัยโทษและขอความรักจากพระองค์

ข้อคิด...เนื้อหาครึ่งแรกของพระวรสารของนักบุญมาระโก(มก1: 1-8: 26) จะพูดถึงศาสนบริการแห่งการรักษาให้หายและการเทศนาสั่งสอนขององค์พระเยซูเจ้าในแคว้นกาลิลี

พระเยซูเจ้าทรงเริ่มการเทศน์สอนของพระองค์โดยเรียกร้องให้ประชาชนได้เป็นทุกข์กลับใจและรับเอาข่าวดีของพระองค์สำหรับนักบุญมาระโกเชื่อในพระวรสารหมายถึงเชื่อในข่าวดีแห่งการช่วยให้รอดพ้นผ่านของพระเยซูคริสตเจ้า

การเป็นทุกข์กลับใจเป็นเรื่องที่สำคัญของบทอ่านที่หนึ่งซึ่งเล่าเรื่องว่าการเทศน์สอนของท่านประกาศกโยนาห์ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีและอย่างทันทีทันควันในนครของชนต่างชาติแห่งเมืองนินะเวห์โดยได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่นครของชนต่างชาติและต่างศาสนาเป็นทุกข์กลับใจและได้หันมาหาพระเจ้าทั้งยังแสดงให้เห็นถึงพระท้ยเมตตากรุณาและการให้อภัยของพระเจ้าต่อทุกๆคนอีกด้วย

ถ้าหากว่าชาวนินะเวห์ได้ตอบสนองอย่างเต็มที่ต่อคำเทศน์สอนของท่านประกาศกโยนาห์แล้วไซร้พวกเรายิ่งจะต้องตอบสนองต่อการเทศน์สอนขององค์พระเยซูเจ้ามากยิ่งขึ้นสักเพียงไร…พระวรสารยังแสดงให้เราได้เห็นถึงการตอบสนองอย่างทันทีทันควันของสานุศิษย์รุ่นแรกๆต่อการเรียกของพระเยซูเจ้าให้ติดตามพระองค์อีกด้วย

แม้ว่าเราอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับนักบุญเปาโลในบทอ่านที่สองที่เชื่อว่าการเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งของพระเยซูเจ้าจะเกิดขั้นในไม่ช้าถึงกระนั้นท่านนักบุญก็ยังมีข่าวสารที่สำคัญสำหรับพวกเรานั่นก็คือโลกใบนี้มิใช่ว่าจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างและไม่มีวันจะจบสิ้นสำหรับเรามนุษย์เพราะมนุษย์เราได้ถูกกำหนดไว้สำหรับโลกหน้าและนี่ควรจะต้องมีผลกระทบต่อเรามนุษย์อย่างลึกซึ้งถึงการใช้ชีวิตของเราแต่ละคนบนโลกใบนี้นั่นก็คือจะต้องกลับใจใช้โทษบาปทุกๆวัน

พระเยซูเจ้าทรงเริ่มพันธกิจสาธารณะของพระองค์ด้วยการเรียกร้องจงเป็นทุกข์กลับใจและเชื่อในข่าวดี

ใครเป็นบุคคลเป้าหมายของการเรียกให้เป็นทุกข์กลับใจนี้?

แน่นอนก่อนอื่นหมดก็เป็นคนบาปแต่จริงๆแล้วก็เป็นพวกเราทุกๆคนแม้ว่าจะเป็นคนดีก็ตาม

พระเยซูเจ้าได้มีปัญหากับคนที่คิดว่าตนเป็นคนดีมากกว่ามีปัญหากับคนบาป

ทำไม?

คนที่ใจแข็งและหัวแข็งมากที่สุดที่จะเป็นทุกข์กลับใจก็คือคนที่คิดว่าตนเป็นคนดีนั่นเองเพราะว่าพวกเขามองไม่เห็นว่าตัวเองต้องเป็นทุกข์กลับใจเพราะตัวเองเป็นคนดีอยู่แล้วส่วนคนบาปที่ได้ยอมรับอย่างเปิดเผยว่าตนเองเป็นคนบาปไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาแต่อย่างใดสำหรับพระเยซูเจ้า

เพื่อที่จะตอบรับการเรียกให้เป็นทุกข์กลับใจเราจะต้องมีอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่พอใจกับตัวเองและอยากจะได้อะไรบางอย่างที่ดีกว่าทั้งจะต้องมีสามัญสำนึกว่ามีอะไรบางอย่างที่ผิดพลาดในตัวตนเองหรืออย่างน้อยก็จะต้องมีอะไรบางอย่างที่ขาดหายไปประสบการณ์ของการเป็นทุกข์กลับใจเริ่มด้วยการรู้สึกตระหนักว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เราสามารถเป็นและควรจะเป็นการรู้สึกตระหนักนี้เป็นขั้นตอนแรกของขบวนการ...เป็นก้าวแรกของการเดินทางสู่การกลับใจ

การเรียกให้ทำการเป็นทุกข์กลับใจเรียกร้องให้เรารู้จักเปิดใจให้มีความจริงใจและจริงจังให้มีความสุภาพและเหนือสิ่งอื่นใดก็คือให้มีความกล้าหาญและเพราะมีความกล้าหาญนี้นี่เองที่จะทำให้การหลอกตัวเองของเราจะได้สิ้นสุดลงและทำให้เรากล้าเผชิญหน้าก้บความเป็นจริงที่เจ็บปวดและความกล้าหาญในการยอมรับความผิดของตนเรียกร้องให้มีการให้อภัยและความตั้งใจที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในตัวเอง

หลายๆคนสามารถมองเห็นอนาคตที่ดีกว่าแต่ก็ยังไม่อยากที่ขับเคลื่อนให้เดินไปข้างหน้าพวกเขาตระหนักดีว่าอนาคตที่ว่านี้ไม่สามารถที่จะทำได้สำเร็จในชั่วพริบตาหรือด้วยการใช้มายากลแต่พวกเขาตระหนักดีว่าหนทางที่มุ่งไปสู่เป้าหมายของการเป็นคนดีเป็นนักบุญยังอยู่ห่างไกลและจะต้องทำตลอดทั้งชีวิตอย่างช้าๆและอย่างเจ็บปวดจึงไม่น่าแปลกใจว่าที่หลายๆคนยังอยากที่จะเป็นอย่างที่เขาเป็นอยู่ในขณะนี้

การเป็นทุกข์กลับใจบ่อยๆได้รับการนำเสนอว่าเป็นเรื่องที่ยากและเจ็บปวดซึ่งบางครั้งทำให้มีจิตสำนึกว่าตัวเองมีความผิดเกี่ยวกับบาปของตนและพยายามที่จะทำพลีกรรมใช้โทษบาปเป็นการชดเชยบาปนั้นๆการเป็นทุกข์กลับใจเป็นอะไรที่ให้ผลทางด้านบวกเป็นความจริงที่การเป็นทุกข์กลับใจเป็นการยอมรับว่าไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างจะดำเนินไปด้วยดีกับตัวเองทั้งหมดแต่ยังเป็นการค้นพบอะไรบางอย่างที่น่าอัศจรรย์ใจเกี่ยวกับตัวเองอีกด้วยนั่นก็คือทำให้รับรู้ว่าตัวเองก็มีศักยภาพที่สามารถทำอะไรบางอย่างได้ซึ่งตัวเองไม่เคยได้รู้มาก่อนนั่นย่อมหมายความว่าตนกำลังได้ค้นพบวิสัยทัศน์ใหม่กำลังมีแนวทางใหม่พลางปรับตัวเองให้เหมาะกับเป้าหมายนั้นยิ่งขึ้นและดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่ายิ่งขึ้น...พูดง่ายๆก็คือว่าจะช่วยเปิดทางไปสู่ชีวิตใหม่นั่นเองเมื่อได้เข้าใจในลักษณะเช่นนี้แล้วการกลับใจใช้โทษบาปก็จะเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นและจะนำไปสู่ความชื่นชมยินดีอย่างสม่ำเสมอ

          การเป็นทุกข์กลับใจหมายถึงการกลับตัว(ตน)และกลับใจการกลับตัวและการกลับใจเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางฝ่ายจิตวิญญาณทุกๆชนิดและเป็นเงื่อนไขหรือกุญแจสำคัญสำหรับจะเข้าสู่พระอาณาจักรพระเจ้าแน่นอนชีวิตของคริสตชนเป็นขบวนการที่ต่อเนื่องของการเป็นทุกข์กลับใจ

สวัสดี...พ่อวีรศักดิ์