Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 18 guests and no members online

2012-11-25 พระเยซูเจ้าครองชีวิต

พระเยซูเจ้าครองชีวิต

          วันสมโภชพระเยซูเจ้า กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล เป็นวันสมโภชปิด “ปีปฏิทินของพระศาสนจักร” และในวันอาทิตย์หน้าก็จะเริ่ม “ปีปฏิทินรอบใหม่ของพระศาสนจักร”

          จินตนภาพของเราต่อวันสมโภชวันนี้ ก็คือ ภาพของพระเยซูเจ้าประทับนั่งบนบัลลังก์ ในมือถือคธา อันเป็นอำนาจปกครอง บนพระเศียรสวมมงกุฎ อันเป็นเครื่องหมายของความเป็นกษัตริย์ บางภาพอาจแสดงให้เราเห็นพระหัตถ์ของพระองค์ ทรงถือลูกโลก อะไรก็แล้วแต่ สุดแต่จิตรกรจะคิดขึ้นมาได้

แม้แต่ในบทอ่านต่างๆ ในวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นดาเนียล วิวรณ์ หรือแม้แต่ พระวรสารยอห์น ก็จะเอ่ยถึง ความเป็นกษัตริย์พระราชอำนาจปกครอง ฯลฯ

แล้วความหมายจริงๆ ของการสมโภช ในวันนี้ คืออะไร พระเยซูเจ้าทรงเป็นกษัตริย์แห่งสากลจักรวาล แปลว่าอะไร?

ในคำตอบที่พระองค์ทรงให้แก่ปิลาต ชัดเจนมาก “อาณาจักรของเรามิได้มาจากโลกนี้” ดังนั้น บัลลังก์ก็ไม่เกี่ยว คธา ก็ไม่ใช่ และยิ่งมงกุฎก็ยิ่งจะไม่ใช่ใหญ่ ทั้งหมดไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับการเป็นกษัตริย์แห่งสากลจักวาลของพระเยซูเจ้าแม้แต่น้อย

ความหมายของการเป็นกษัตริย์แห่งสากลจักรวาลของพระเยซูเจ้า เป็นความหมายทางจิตวิญญาณ นั่นคือ พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงครอบครองจิตวิญญาณของมนุษย์แต่ละคน ในความหมายของการที่พระเยซูเจ้าทรงมีอิทธิพล มีอำนาจในการบงการ กำหนดการดำเนินชีวิตของมนุษย์แต่ละคนให้เป็นไปตามพระประสงค์ แต่ ณ ตรงนี้ พึงเข้าใจให้ถูกต้องด้วยว่า การมีอำนาจบงการก็ดี การสามารถกำหนดการดำเนินชีวิตของมนุษย์แต่ละคนก็ดี การครอบครองชีวิตของมนุษย์ รวมทั้ง การที่พระองค์สามารถทำให้มนุษย์แต่ละคนปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์ก็ดี ทั้งหลาย ทั้งปวง เหล่านี้เกิดจาก การยินยอมของมนุษย์อย่างยินยอมและเต็มใจ และไม่ได้เกิดจากการใช้อำนาจบังคับ มนุษย์ยอมให้พระเยซูเจ้าเป็นผู้กำหนด และชักนำชีวิตของตน เป็นการยินยอมอย่าง อิสระ มนุษย์ยอมให้พระเยซูเจ้า เป็นจุดศูนย์กลางชีวิตของตน เพราะเห็นว่าสิ่งที่พระองค์ทรงสั่ง และกำหนดให้กระทำ เป็นสัจธรรมที่นำชีวิต ทำให้ชีวิตประสบความสุขสันติ และนี่คือความหมายของ การดำเนินชีวิตโดยมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง ดังปรากฏในแผนอภิบาลฯ ข้อที่ 9

ลองคิดดูว่า ถ้ามนุษย์ทุกคนในโลกดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อฟัง นอบน้อม ต่อคำสั่งสอนทุกๆคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้า อะไรจะเกิดขึ้นในโลก มันคงจะเป็นโลกที่เต็มไปด้วยสันติสุข ปราศจากการรบราฆ่าฟัน ปราศจากความอิจฉาริษยา ชิงดีชิงเด่น ทุกคนจะอยู่ร่วมกันแบบพี่แบบน้อง

แต่สภาพสังคมโลกในความเป็นจริง ในปัจจุบันของเราเป็นอย่างไรคงไม่ต้อง อธิบาย หรือ สาธยายกันให้มากความเพราะเรากำลังสัมผัสมันด้วยตัวของเราเอง

สภาพสังคมโลก ในปัจจุบัน แม้แต่ในพระศาสนจักร ก็คงจะเป็นคำตอบในตัวของมันเองอยู่แล้วว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ครองชีวิตของเราแต่ละคนจริงๆแล้วหรือยัง และการฉลองสมโภชในวันนี้มีความหมายตามที่มันควรจะเป็นแล้วหรือยัง?