Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 24 guests and no members online

2013-03-17 แก่นแท้ของการกลับใจคือ “ เปลี่ยนชีวิต ”

 

แก่นแท้ของการกลับใจคือ “เปลี่ยนชีวิต ”

 

                  ยอห์นในพระวรสารวันนี้ (8:1-11) พูดถึง “หญิงที่ถูกจับขณะล่วงประเวณี” (ข้อ 3)

          ส่วนลูกาเอ่ยถึงผู้หญิง ที่พระเยซูเจ้าช่วยขับไล่ปีศาจให้ออกจากตัว หนึ่งในจำนวนนั้น คือ “มารีย์ ที่เรียกว่า ชาวมักดาลา ซึ่งปีศาจเจ็ดตน ได้ออกไปจากนาง” (ลูกา 8:2)

          ลูกาพูดอีกครั้งหนึ่งถึง หญิงคนบาปที่เข้ามาชโลมพระบาทพระเยซูเจ้าด้วยน้ำมันหอม แล้วใช้ผมของนางเช็ดพระบาท (ลูกา 7:37-38)

ทั้งหมดที่พูดถึงคือ มารีย์ ชาวมักดาลา

กรณีของนาง ที่เป็นคนบาป และถูกจับได้ทำให้ต้องคิด ไปถึงความผิด หรือ บาป ที่
ซ่อนเร้น
ทำผิด ทำบาปมาได้เรื่อยๆ อย่างลับๆ แบบแน่ใจและมั่นใจว่า ไม่มีใครรู้ แต่สักวันหนึ่งมันก็จะถูกจับได้ ดังคำกล่าวที่ว่า “ไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนอยู่จะไม่ปรากฏชัดแจ้ง ไม่มีความลับใดจะไม่มีใครรู้ และเปิดเผย” (ลูกา 8:17)

นางอาจถูกจับได้เพราะความชะล่าใจ

แต่เราก็ได้เห็นความเมตตาปราณีขององค์พระผู้เป็นเจ้า จากคำพูดสั้นๆของพระองค์ “เราก็ไม่ลงโทษเจ้าด้วย ไปเถิด และตั้งแต่นี้ไป อย่าทำบาปอีก” (ยอห์น 8:11)

ผู้หญิงที่ทำผิดซ้ำๆซากๆ ด้วยความเคยชินและหลงติดแต่พระผู้เป็นเจ้า กลับพูดเพียงสั้นๆว่า “ยกโทษให้ แต่ตั้งแต่นี้ไป อย่าทำบาปอีก”

เป็นถ้อยคำที่ให้กำลังใจ และให้พลังแก่นางที่จะเริ่มต้น เปลี่ยนแปลงตัวเอง คำว่า “อย่าทำบาปอีก” ที่พระเยซูเจ้าพูดกับนาง มีความหมายว่า “ต้องเปลี่ยนชีวิต”

แม้บาปจะหนักสักเพียงใด หรือ มากสักเพียงใด พระเป็นเจ้าก็พร้อมที่จะยกโทษให้ บาปที่แดงเหมือนเลือดก็จะขาวดุจหิมะ ดูอิสยาห์ “พระยาห์เวห์ตรัสว่า มาเถิดให้เราสู้ความกัน ถึงบาปของเจ้าเป็นเหมือนสีแดงเข้ม ก็จะขาวอย่างหิมะ ถึงมันจะแดงเหมือนผ้าแดง ก็จะเป็นอย่างขนแกะ” (อิสยาห์ 1:18)

มีอย่างเดียวที่เรามนุษย์ต้องทำคือ “ความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างจริงจังและลงมือ แก้ไขอย่างจริงจัง”

ดังนั้นการกลับใจ ไม่ใช้การไปแก้บาป แล้วจบกัน แต่การกลับใจ หมายถึง การพยายามเปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนท่าที เปลี่ยนพฤติกรรม และการกระทำ

มารีย์ ชาวมักดาลา คงต้องควบคุมบังคับตัวเองอย่างหนัก ความเคยชินกับชีวิตการเป็นโสเภณีคงจะทำให้เธอประสบกับปัญหาของการพยายามเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองเป็นอย่างมากแต่ด้วย ความเชื่อฟังของมารีย์ ชาวมักดาลา มันคืออาวุธอันสำคัญและทรงพลังที่จะขับไล่ ปีศาจเจ็ดตน ออกจากตัวนาง ความเชื่อฟัง ของมารีย์ ชาวมักดาลา คือ การพยายามตัดใจจากบาป ไม่ทำตามใจตัวเอง แต่ทำตามใจพระเยซู การตัดใจ ปรากฏเป็นรูป กางเขนในชีวิตของนาง และเป็น กางเขน ที่ขับไล่ปีศาจ 7 ตนออกจากตัวนางอย่างทรงอิทธิฤทธิ์ ปีศาจกลัว กางเขน แห่งความเชื่อฟัง มากกว่า  ไม้กางเขนไม้สองท่อนที่ขวางกันอยู่

เมื่อมารีย์ ชาวมักดาลา เริ่มควบคุมบังคับตัวเอง พระหรรษทาน และความช่วยเหลือจากพระก็จะ เริ่มต้นทำงาน ในตัวนางเช่นเดียวกัน

พระเป็นเจ้าจะไม่ทรงนิ่งดูดาย เมื่อพระองค์ทรงเห็นว่า คนๆหนึ่งพยายามเปลี่ยนแปลงแก้ไขตนเอง พระองค์ก็จะทรงยื่นมือเข้ามาช่วยในทันทีทันใด

ความช่วยเหลือของพระทำงานควบคู่ไปกับความพยายามของมนุษย์

และความพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองของมารีย์ ชาวมักดาลา ได้นำรางวัลอันยิ่งใหญ่มาให้กับเธอ หลังการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระคริสตเจ้า ซึ่งเราจะมาดูกันต่อไป