Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 16 guests and no members online

2013-03-31 การกลับคืนชีพต้องเกิดก่อนตาย

 

การกลับคืนชีพต้องเกิดก่อนตาย

 

              “ถ้าท่านทั้งหลายกลับคืนชีพพร้อมกับพระคริสตเจ้าแล้ว ก็จงใฝ่หาสิ่งที่อยู่เบื้องบนเถิด” (โคโลสี บทที่ 3 ข้อ 1)

          คำพูดสั้นๆของเปาโลในบทอ่านที่ 2 ของวันอาทิตย์นี้ ควรจะทำให้เราเริ่มต้นที่จะเข้าใจว่า “การกลับคืนชีพ” ไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังความตาย แต่ต้องเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้น “ก่อนตาย” เพราะไม่มิฉะนั้นท่านเปาโลคงจะไม่กล่าวต่อไปว่า “ก็จงใฝ่หาสิ่งที่อยู่เบื้องบนเถิด” เพราะการที่ใครคนใดคนหนึ่งจะใฝ่หาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะทำได้ก็ต่อเมื่อคนๆนั้นยังไม่ตาย

คนตายแล้วใฝ่หาอะไรไม่ได้

การกลับคืนชีพเกิดจากการที่คนๆนั้น เริ่มต้น “ใฝ่หา” สิ่งที่อยู่เบื้องบน และสิ่งที่อยู่เบื้องบน ท่านเปาโลก็อธิบายไว้เสร็จสรรพก็คือ “องค์พระคริสตเจ้า”

พระคริสตเจ้าคือจุดเริ่มต้นของการกลับคืนชีพ พระคริสตเจ้าคือ บุคคลที่เราจะต้องใฝ่หาในชีวิตของการเป็นคริสตชนของเรา

การใฝ่หาพระคริสตเจ้าก็คือการเริ่มต้นของการกลับคืนชีพ

พระวรสารยอห์นในวันนี้ได้พูดถึงบุคคลที่ได้ใฝ่หาพระคริสตเจ้า และการใฝ่หานั้นได้ทำให้เธอได้เริ่มต้นมีชีวิตใหม่ มีชีวิตใหม่ตั้งแต่ยังไม่ตาย และเธอผู้นั้นคือ มารีย์ ชาวมักดาลา

มารีย์ ชาวมักดาลา เป็นผู้หญิงคนที่ 2 รองจากพระนางมารีย์ พระมารดาของพระเยซูคริสตเจ้า ที่ได้กลับคืนชีพมีชีวิตใหม่ ในขณะที่ยังไม่ตาย หรือขณะยังมีชีวิตอยู่

นับตั้งแต่วันนั้น ที่พระเยซูพูดกับมารีย์ ชาวมักดาลา ว่า “ไปเถิด และตั้งแต่นี้ไป อย่าทำบาปอีก” เธอก็เริ่มต้น “ใฝ่หา” พระคริสตเจ้าตามที่นักบุญเปาโลได้เขียนไว้

          การ “ใฝ่หา” พระเยซูคริสตเจ้า ไม่ได้แปลว่า การเดินติดตามพระองค์ต้อยๆ แบบที่ว่า พระองค์ไปไหน ฉันไปด้วย แต่การ “ใฝ่หา” พระคริสตเจ้า ก็คือ พระองค์บอกให้ทำอะไรเราก็ทำ พระองค์สั่งให้ทำอะไรเราก็ทำ ตามที่พระองค์บอก ตามที่พระองค์สั่ง มารีย์ ชาวมักดาลา เริ่มต้นปฏิบัติตามน้ำพระทัย และพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าอย่างจริงจังด้วยการทำตามที่พระองค์บอก และสั่งให้ทำ นางลงมือทำด้วยความอดทน ด้วยความเจ็บปวด เธอต้องต่อสู้กับ “ความอยาก” ที่จะหวนกลับไปใช้ชีวิต โสเภณี แบบเดิมๆเธอต้องยอมสูญเสีย รายได้อันมหาศาล จากการใช้ชีวิตขายตัว แต่เธอก็ยอมทำเพื่อพระเยซูเจ้า การตัดใจทำทุกอย่างที่พระเยซูสอน คือ การดำเนินชีวิต ไม้กางเขน (X)เป็นการดำเนินชีวิตที่มีพระคริสตเจ้าเป็นศูนย์กลาง (เป้าหมายที่ 1 ข้อ 9 ของแผนอภิบาลฯ) คือพระองค์ประทับอยู่กลางดวงใจของเราคอยบอก คอยสั่งให้เราทำสิ่งต่างๆ  ชีวิตของมารีย์ ชาวมักดาลาค่อยๆเปลี่ยนไป มีลักษณะคล้ายกับ หรือ เหมือนกับ องค์พระคริสตเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆ

พระวาจาและคำสอนของพระเยซูคริสตเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของมารีย์ ชาวมักดาลา พระวาจาและคำสั่งสอนของพระเยซูคริสตเจ้าทำให้มารีย์ ชาวมักดาลา เริ่มต้นมีชีวิตใหม่ ที่ไม่เหมือนเดิมซึ่งเป็นการกลับคืนชีพตั้งแต่ยังไม่ตาย

ดังนั้น ในเช้าของวันกลับคืนพระชนม์ชีพจากความตายของพระเยซูเจ้า บุคคลแรกที่พระเยซูเจ้าประจักษ์พระองค์ให้เห็นคือ พระนางมารีย์ พระมารดาของพระองค์เองที่ได้กลับคืนชีพด้วยการปฏิบัติตามพระวาจาและพระประสงค์ทุกอย่างของพระเป็นเจ้า บุคคลที่ 2 ที่พระเยซูคริสตเจ้าแสดงพระองค์ให้เห็นคือ มารีย์ ชาวมักดาลา ผู้ได้กลับคืนชีพเป็นคนใหม่แล้วแม้จะยังไม่สมบูรณ์ 100%ก็ตาม

เพราะพระเยซูคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพจะต้องไปพบปะทักทายผู้ที่ได้กลับคืนชีพแล้วเหมือนๆกับพระองค์ คือ พระนางมารีย์ พระมารดา และมารีย์ชาวมักดาลาผู้เปลี่ยนชีวิต ตรงกับภาษิตลาตินที่ว่า SIMILIS SIMILE COGNOSCITUR“คนที่เหมือนๆกัน ก็จะรู้จักจดจำได้” และจะพบปะทักทายกันอย่างคุ้นเคย

พระเยซูคริสตเจ้ามาปรากฏพระองค์ให้พวกเราได้เห็นกันบ้างหรือยัง?