Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 19 guests and no members online

2013-04-21 ซ่อมพระวิหารของพระเจ้า ซ่อมชีวิต

 

ซ่อมพระวิหารของพระเจ้า ซ่อมชีวิต

 

                   วันอาทิตย์นี้เป็นวันอาทิตย์ “พระเยซูเจ้าเป็นนายชุมพาบาลที่ดี” พระศาสนจักรเตือนใจคริสตชน ให้รำลึกถึงพระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นนายชุมพาบาลผู้ทรงรักประชากรของพระองค์ ดังนายชุมพาบาลที่รักฝูงแกะของตน

          “ประชากร” ที่กล่าวถึงตรงนี้ไม่ได้หมายถึง “พระศาสนจักร” เท่านั้น แต่หมายถึงมนุษย์ทั้งโลก ใครก็ตามที่เกิดมาอยู่ในโลกถือว่าเป็นประชากรของพระเป็นเจ้าทั้งสิ้น เพราะพวกเขาถูกสร้างมาโดยพระเป็นเจ้า พวกเขาเป็นประชากรของพระ เป็น “ลูกแกะ” ของพระเยซูเจ้า เช่นเดียวกับเรา

“เรายังมีแกะอื่นๆ ซึ่งไม่อยู่ในคอกนี้ เราต้องนำหน้าแกะเหล่านี้ด้วย แกะจะฟังเสียงของเรา จะมีแกะเพียงฝูงเดียว และผู้เลี้ยงเพียงคนเดียว” (ยอห์น 10 :16)

ความปรารถนาของพระเยซูเจ้าที่จะให้ทุกคนที่เกิดมา ได้อยู่ในฝูงแกะของพระองค์ ยังคงเป็นความฝันที่ค้างเติ่ง ไม่บรรลุผลสำเร็จ คำสั่งนี้มีมานานกว่า 2000 ปี แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายยังคงเป็นฝันที่เลื่อนลอย

ประชากรโลก ณ วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556 ณ เวลา 07.55 น. มีจำนวนทั้งสิ้น 7,111,243,956 คน (เจ็ดพันล้านคน) และตัวเลขนี้ เพิ่มขึ้นทุกๆวินาที แต่ตัวเลขประชากรคาทอลิกทั่วโลก ตามรายงานของ BBC ที่ได้รับจากวาติกัน วันที่ 14 มีนาคม 2013 เวลา 09.16 น. มีตัวเลขโดยประมาณทั้งสิ้น 1.2 พันล้านคน เป็นตัวเลขโดยประมาณ ไม่มีตัวเลขระบุให้เห็นชัดเจน เทียบระหว่างเจ็ดพันล้าน กับ 1.2 พันล้าน ตัวเลขช่างห่างกันลิบลับ

ตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวบ่งชี้ว่าคำสั่งนี้ยังไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเต็มที่ “ท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวง” (มาระโก 16:15) ส่วนคำที่เปาโลพูดถึงในวันนี้ “เราแต่งตั้งท่านให้เป็นแสงสว่างส่องนานาชาติ เพื่อท่านจะนำความรอดพ้นไปจนสุดปลายแผ่นดิน” คำพูดนี้ก็ยังไม่เป็นจริงเหมือนกัน ทั้งในระดับพระศาสนจักรสากล และระดับพระศาสนจักรท้องถิ่น จำนวนประชากรไทย ณ วันที่ 19 เมษายน 2556 มีจำนวนทั้งสิ้น 64,570,735 คน ส่วนจำนวนคาทอลิกในประเทศไทย รวบรวมจากปฏิทินคาทอลิก ปี 2012 มีรวมทั้งสิ้น 363,463 คน ตัวเลขดูหรูดีแต่ไม่น่าชื่นชม

     พวกเรากำลังทำอะไรกันอยู่ ที่ทำให้งานประกาศข่าวดี ยังไม่เกิดผล? ทั้งในระดับโลก และในระดับประเทศไทย?

     เป็นไปได้ไหมที่คำพูดบางคำของพระเยซูเจ้าในพระวรสารวันนี้ บอกอะไรบางอย่างแก่เรา “แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา เรารู้จักมัน และมันก็ตามเรามา....” เรา...ที่เรียกตัวเราเองว่า เป็นแกะของพระเยซูเจ้า แต่เราอาจจะยังไม่ได้ฟังเสียงของพระเยซูเจ้า ยังไม่ได้ ติดตามพระเยซูเจ้าอย่างจริงจัง และถึงแก่นของการติดตาม เมื่อไม่ได้ติดตามพระเยซูเจ้าอย่างจริงจังและถึงแก่นของการติดตาม ชีวิตของเราจึงไม่สามารถเป็นแสงสว่างส่องให้แก่ใครได้เลย แม้แต่คนใกล้ชิดความหมายของแสงสว่าง คือ ชีวิตคริสตชนแท้ๆที่ฉายแสงชีวิตของพระเยซูเจ้าออกมาจากตัวแต่ถ้าไม่เป็นอย่างที่ว่านี้ก็ แสดงว่าชีวิตของเราเดินมาไม่ค่อยตรงทางนัก หรือพูดให้ถูกต้องเป็นคริสตชนแบบไม่ตรงเป้าหมายของการเป็นคริสตชนเป็นคริสตชนแบบไม่ตรงใจอย่างที่พระเยซูเจ้าต้องการ โดยมุ่งทำโน่นทำนี่แบบที่พระเยซูเจ้าไม่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างพระศาสนจักรที่เป็นตัวอาคาร สร้างผลงานทางวัตถุ สร้างชีวิตให้เป็นที่นับหน้าถือตาในสังคม ฯลฯ คงจะถึงเวลาแล้วที่เราต้องหันมาพิจารณาการซ่อมแซมชีวิตคริสตชนให้มันเป็นอย่างที่ควรจะเป็น โดยกะเทาะส่วนที่เสื่อม สึกหรอ ไร้สาระ ออกไปและเติมแต่งด้วยชีวิตคริสตชนแท้ๆที่ฉายแสงชีวิตขององค์พระคริสตเจ้า