Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 10 guests and no members online

2013-04-28 กลุ่ม G8 ความหวังใหม่ของพระศาสนจักร

 

กลุ่ม G8 ความหวังใหม่ของพระศาสนจักร

 

                   กลุ่ม G8 มีจุดเริ่มต้น ในปี ค.ศ. 1975 โดยเริ่มจากการเป็น G6ประกอบด้วย ประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และ สหรัฐอเมริกา

          G6 กลายเป็น G7 ในปี ค.ศ. 1976 โดยประเทศแคนาดาขอเข้าร่วมกลุ่มด้วย

          ในปี ค.ศ. 1997 ประเทศรัสเซียขอเข้ารวมกลุ่มกับ G7 จึงกลายเป็น G8ในที่สุด

G คือ Group หรือ กลุ่ม ดังนั้นความหมายของ G8คือ กลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก ประกอบด้วย 8 ประเทศ ดังกล่าวไว้ข้างบน

เป้าหมายของ G8 มุ่งรวมตัวรวมพลังกันหาวิธีการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา เสริมสร้างสมรรถนะของบรรดาประเทศกำลังพัฒนา

วันที่ 13 เมษายน 2013 พระสันตะปาปาฟรังซิส ได้แต่งตั้งกลุ่ม G8 ของพระองค์ คือ พระคาร์ดินัลจำนวน 8 ท่าน เพื่อเป็นที่ปรึกษาของพระองค์ในกิจการการบริหารและฟื้นฟูพระศาสนจักร กลุ่มพระคาร์ดินัลทั้ง 8 ท่าน มีกำหนดประชุมร่วมกันเป็นครั้งแรกในวันที่ 1-3 ตุลาคม 2013

นั่นคือ ความเป็นไปของพระศาสนจักรภายใต้การนำของนายชุมพาบาลพระองค์ใหม่ ผู้ทรงมองเห็นจุดต่างๆในพระศาสนจักรที่สมควรจะได้รับการฟื้นฟู เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และนั่นก็เป็นปรากฏการณ์ภายนอกในความเป็นไปของพระศาสนจักรปัจจุบัน

พระศาสนจักรจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน และประมุขพระองค์ใหม่ของพระศาสนจักรก็จะทรงเป็นความหวังในการฟื้นฟูนี้

หนังสือวิวรณ์ วันนี้ พูดถึง นิมิตของยอห์นไว้ดังนี้ “แล้วข้าพเจ้าเห็นฟ้าใหม่และแผ่นดินใหม่เพราะฟ้าและแผ่นดินเดิมสูญหายไป” (วิวรณ์ 21:1) พระวาจาประโยคนี้เป็นนิมิตของยอห์นผู้เขียนหนังสือวิวรณ์แต่ในความหมายของเปาโล คือ ท่านมองไปในอนาคตที่จะมาถึง เมื่อ สิ่งสร้างทั้งมวลจะได้รับการปลดปล่อยให้พ้นจากความเสื่อมสลาย และจะเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง

สิ่งสร้างทั้งมวล รวมทั้งชีวิตมนุษย์ในปัจจุบัน และไม่เว้นแม้บรรดาลูกแกะในฝูงของพระเยซูเจ้ากำลังอยู่ภายใต้กระแส หรืออำนาจของอนิจจัง ซึ่งดูเหมือนกำลังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เปาโลพูดเรื่องนี้ไว้ในยุคสมัยของท่าน แต่ก็ยังคงเป็นจริงในยุคปัจจุบัน ใน ค.ศ. 2013 เชิญดูจดหมายของเปาโล ถึง ชาวโรม บทที่ 8 ข้อ 19-20 “เพราะสรรพสิ่งต่างกำลังรอคอยอย่างกระวนกระวาย เพื่อพระเจ้าจะได้ทรงบันดาลให้บรรดาบุตรของพระองค์ ปรากฏในพระสิริรุ่งโรจน์ สรรพสิ่งต้องอยู่ใต้อำนาจของอนิจจัง ไม่ใช่โดยสมัครใจ แต่ตามความประสงค์ของผู้ที่บังคับให้สรรพสิ่งต้องอยู่ในสภาพดังกล่าว” นั่นคือ ปีศาจกำลังทำงานหนักขึ้นเรื่อยๆ เพื่อทำให้สรรพสิ่ง รวมทั้งมนุษย์อยู่ภายใต้อำนาจของมัน

          พลังอำนาจของพระเจ้า คือ พลังอำนาจของความตายและการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า พลังอำนาจนี้พระองค์ทรงมอบให้แก่เรา ผ่านทางศีลล้างบาป เป็นพลังอำนาจที่สามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งในชีวิตของเราเป็นพลังอำนาจที่จะช่วยให้เราสลัดตัวเองให้หลุดพ้นจาการเกาะกุมของอำนาจมืดนั้น เพียงแต่ในส่วนของมนุษย์ เราจะต้องร่วมมือกับพลังอำนาจจากเบื้องบนนั้นในการที่จะ ตัดอกตัดใจ (V) พาตัวเองออกจากการเกาะกุมของอำนาจมืด โดยอาศัยอาวุธสำคัญ คือ ไม้กางเขน

           พูดสั้นๆ คือ เราต้องกลับใจด้วยการตัดใจ เราจะต้องเปลี่ยนแปลงโลกโดยอาศัยไม้กางเขน

และด้วยการตัดใจนี้การฟื้นฟูเปลี่ยนแปลงก็จะเริ่มต้นขึ้น ฟ้าใหม่และแผ่นดินใหม่ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้

กลุ่ม G8 ของพระสันตะปาปาฟรังซิสทำได้ก็แต่เพียงให้คำแนะนำ สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฟื้นฟู แต่ผู้ลงมือปฏิบัติ จริงก็คือ บรรดาลูกแกะของพระเยซูเจ้า คือ พวกเรา ไม่มิฉะนั้นต่อให้มี G20 คือมีพระคาร์ดินัลที่ฉลาดเฉลียวปราดเปรื่องถึง 20 ท่าน เข้ามาช่วย การฟื้นฟูเปลี่ยนแปลงก็จะไม่เกิดขึ้น

เวลานี้ “หัวเริ่มส่ายแล้ว หางก็ต้องกระดิกตาม”