Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 18 guests and no members online

2013-12-01 เกรโกเรเธ–Gregorete-จงตื่นเฝ้าระวัง

เกรโกเรเธ–Gregorete-จงตื่นเฝ้าระวัง

 

“เกรโกเรเธ-Gregorete” คือคำที่พระเยซูทรงเตือนบรรดาอัครสาวกในวันนี้ในพระวรสารมัทธิว บทที่ 24 ข้อ 37-44 ซึ่งเป็นพระวรสารของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

 

หนังสือไบเบิล ไดอารี่ ปี 2013 ได้ให้ข้อคิด เกี่ยวกับเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าไว้ 2 ประการ คือ

1.       เตรียมฉลองวันพระคริสตสมภพประจำปี และ

2.       เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าในวันสิ้นพิภพ

เกรโกเรเธ แปลว่า จงตื่นเฝ้าระวัง

สำหรับประเด็นที่ 2. เรื่องการเตรียมรับการกลับมาของพระเยซูเจ้าในวันสิ้นพิภพ หลายคนกังวลเรื่องวันสิ้นพิภพ ใคร่อยากจะรู้ว่าจะเกิดเมื่อไร พระเยซูจะเสด็จมาครั้งที่ 2 เมื่อใด ผู้กังวลเหล่านั้นยังคงจะต้องกังวลต่อไป เพราะคนเดียวที่รู้ก็คือ พระบิดา แม้พระเยซูเองก็ไม่รู้ “ส่วนเรื่องวันและเวลานั้นไม่มีใครรู้เลย ทั้งบรรดาทูตสวรรค์และแม้แต่พระบุตร นอกจากพระบิดาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น” (มัทธิว 24:36)

ดังนั้นเลิกคิดคำนวณวันกลับมาของพระเยซูเจ้า เลิกค้นหาเครื่องหมายของการเสด็จมา เลิกกังวลว่าถึงเวลาหรือยัง แต่ควรจะเอาเวลาที่จะมากังวลกับเรื่องการเสด็จมาครั้งที่ 2 ไปทำอย่างอื่นที่สำคัญมากกว่าจะดีกว่า ความหมายของ “จงตื่นเฝ้าระวัง” ไม่ได้เน้นการกลับมาครั้งที่ 2 แม้จะพูดถึงการกลับมาของนายก็ตาม แต่สิ่งที่พระเยซูทรงเน้นสำคัญกว่านั้นคือ “ตื่นเฝ้าระวังอย่าปล่อยให้ขโมยงัดแงะบ้าน”

การตื่นเฝ้าระวังอย่าปล่อยให้ขโมยงัดแงะบ้านเป็นหัวใจของคำสอนของพระเยซูเจ้าในวันนี้

ตื่นเฝ้าระวังอย่าให้ขโมยงัดแงะบ้านก็คือ จงระวังตัว และเคร่งครัดกับตัวเองเพื่อมิให้กิเลสตัณหาความชั่วความเลวต่างๆเข้าครอบงำชีวิต

พระเยซูเตือนเรื่องเดียวกันนี้อีกครั้งหนึ่ง แก่บรรดาอัครสาวกในสวนเกทเสมนี “จงตื่นเฝ้าและอธิษฐานภาวนาเพื่อจะไม่เข้าสู่การทดลอง (การประจญล่อลวงของปีศาจ) จิตใจพร้อมแล้วก็จริง แต่เนื้อหนังอ่อนกำลัง” (มาระโก 14:38)

คำสอนโบราณซึ่งแม้จะเป็นคำสอนเก่าแต่ก็ยังคงเป็นความจริงอยู่ในปัจจุบันคำสอนนั้นสอนว่า ศัตรูของมนุษย์มี 3 อย่างคือ

1.       ปีศาจ

2.       คนใจโลก และ

3.       ตัวเราเอง

การประจญให้ทำบาป หรือให้ยอมตกในบาปเกิดจากศัตรู 2 ชนิดแรก แต่การสมยอม หรือยินยอมที่จะตกในบาปอยู่ที่ศัตรูตัวที่ 3 เป็นเรื่องแปลกที่คนโบราณสอนว่า ตัวเราเองคือศัตรูตัวฉกาจ แต่มันก็จริง เพราะแม้แต่พระเยซูเจ้าก็พูดอย่างเดียวกัน ดังที่อ้างไว้ข้างบน ขอยกนำมาอ้างซ้ำ “จงตื่นเฝ้าและอธิษฐานภาวนา เพื่อจะไม่เข้าสู่การทดลอง จิตใจพร้อมแล้วก็จริง แต่เนื้อหนังอ่อนกำลัง” (มาระโก 14:38)

 หลายครั้งที่ขโมยงัดแงะบ้านชีวิตของเราได้ก็เพราะตัวเราเอง นั่นคือเรายอม หรือสมยอม รวมทั้งยอมอะลุ่มอล่วย กับกิเลสตัณหาและความชั่ว ความเลวต่างๆ สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในโลกและสังคมปัจจุบัน ศัตรูหมายเลข 1. และศัตรูหมายเลข 2. แทบจะไม่ต้องใช้กำลังงัดแงะบ้านชีวิตของเรา เพราะเราพร้อมเปิดให้ศัตรูทั้ง 2 เข้ามาได้โดยง่ายหรือแม้ไม่ได้พร้อมเปิด แต่เราเจริญชีวิตอย่างที่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่า แบะท่า ก็คือให้ท่า ให้โอกาสที่ศัตรูทั้ง 2 จะเข้ามาได้โดยง่าย

ดังนั้น “จงตื่นเฝ้าระวัง” จึงไม่ใช่การสวดภาวนา แต่ “จงตื่นเฝ้าระวัง” หมายถึง การรู้จักดำเนินชีวิตอย่างเข้มงวดเคร่งครัดไม่ปล่อยตัว

คำว่า พลีกรรม ที่เราใช้กันในช่วงเวลามหาพรต จะต้องถูกนำมาใช้ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จได้อย่างเหมาะสม และไม่ใช่แค่เทศกาลเตรียมรับเสด็จ หรือ มหาพรตเท่านั้น แต่ ตลอดชีวิตของเรา

เราต้องดำเนินชีวิตพลีกรรมหรือดำเนินชีวิตอย่างเข้มงวดเคร่งครัดตลอดชีวิต

คริสตชนจำนวนไม่น้อยดำเนินชีวิตอย่างสบายๆ หาความสุขไปวันๆ ชอบให้รางวัลแก่ชีวิตในโอกาสต่างๆ

เชิญเราอ่านพระวรสารวันนี้ในท่อนแรกๆ พระเยซูเจ้าพูดถึงการดำเนินชีวิตแบบที่กล่าวถึงนี้ และจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโรม ก็พูดในเรื่องเดียวกัน