Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 12 guests and no members online

2013-12-22 การแก้ปัญหาชีวิต

การแก้ปัญหาชีวิต

 

                   เหตุการณ์ต่างๆในโลก อยู่ภายใต้การนำของพระเป็นเจ้า ผ่านทางการปฏิบัติของมนุษย์ แต่มนุษย์เพื่อจะได้สามารถปฏิบัติให้ตรงกับพระประสงค์ของพระเป็นเจ้า มนุษย์ต้องรู้จักรับฟังว่าพระเป็นเจ้าจะบอกจะแนะนำให้ปฏิบัติอย่างไร

ประกาศกอิสยาห์ในบทที่ 1 เตือนกษัตริย์อาหัสให้ขอเครื่องหมายจากพระเป็นเจ้า แต่อาหัสปฏิเสธที่จะขอเครื่องหมายจากพระเป็นเจ้า อีกทั้งยังปฏิเสธที่จะรับฟังประกาศก ปฏิเสธที่จะทำตามไม่ว่าประกาศกจะบอกอะไรแก่ท่าน กล่าวโดยสรุปก็คือ กษัตริย์อาหัสไม่ยอมฟังทั้งพระ ไม่ยอมฟังทั้งมนุษย์ผู้เป็นผู้แทนของพระ และต้องการจะทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวของตัวเอง อาหัสมั่นใจในปัญญาของตัวเอง และนี่คือจุดเริ่มต้นของการพาทั้งตัวเอง ทั้งประเทศชาติไปสู่ความอับจนและหายนะ

ในพระวรสารวันนี้เราได้เห็นสิ่งที่ตรงกันข้าม โยเซฟประสบปัญหาเฉพาะหน้า คือพระนางมารีย์คู่หมั้นของท่านจู่ๆก็เกิดตั้งครรภ์ขึ้นมา การตั้งครรภ์นั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาการหมั้น ซึ่งแน่นอนทั้ง มารีย์ และ โยเซฟ ยังไม่ได้เป็นสามี ภรรยากันอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นการมีบุตร หรือการตั้งครรภ์ในระหว่างการหมั้นนั้น เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ได้ แต่พระนางมารีย์ก็ตั้งครรภ์ โยเซฟครุ่นคิดในเรื่องนี้ว่าจะหาทางออกอย่างไร ท่านคิดอยู่คนเดียว เก็บความกลัดกลุ้มพร้อมด้วยความสงสัยไว้ แต่เพียงผู้เดียว แต่ท่านก็ไม่ได้ไต่ถามแม่พระ หรือ แสดงอารมณ์เกรี้ยวกราดใส่ ท่านพยายามหาทางออกที่นิ่มนวล โดยมิให้กระทบกระเทือนในฝ่ายของแม่พระ ดังนั้น ท่านจึงคิดถอนหมั้นอย่างเงียบๆ

ในระหว่างการครุ่นคิดตามภาษามนุษย์นั่นเอง ในระหว่างครุ่นคิดนั้น ท่านได้สวดภาวนาอย่างร้อนรนเพื่อจะได้รับการชี้นำจากพระเจ้า ข้อสังเกตก็คือ ท่านไม่ได้ไปปรึกษาหารือกับใคร ในปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นกับตัวท่าน ท่านคิดคนเดียว และปรึกษากับพระเท่านั้น ท่านคิดว่าการไปปรึกษากับคนอื่น อาจจะทำให้แม่พระได้รับความเสียหายหนักขึ้น และนี่คือวิธีคิดของคนดี คนชอบธรรม

          ในระหว่างการครุ่นคิดนั้น ท่านก็ได้รับการดลใจจากพระเป็นเจ้า พระเป็นเจ้าทรงตอบสนองผู้ที่ไว้วางใจในพระองค์ สำหรับท่านโยเซฟพระเป็นเจ้าทรงติดต่อกับท่านผ่านทางการเข้าฝัน ส่วนคนอื่นพระองค์อาจจะติดต่อด้วยวิธีการอื่น แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่จะต้องเป็นพื้นฐานของการจะได้รับการติดต่อจากพระ ก็คือ ความเงียบ และการรู้จักตัดตัวเองออกจากความวุ่นวายต่างๆของโลก นอกนั้นการรู้จักที่จะไม่ไว้ใจในความสามารถ และความคิดของตัวเองก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าความเงียบ และการตัดขาดจากโลก พูดสรุปก็คือการจะได้รับการติดต่อจากพระ เราต้องมี 3 สิ่งที่สำคัญในชีวิตคือ

1.    ความเงียบ

2.    การหัดตัดขาดจากโลกรอบข้างเป็นครั้งคราว และ

3.    การรู้จักสุภาพเจียมตน ไม่ไว้ใจในความสามารถตัวเอง