Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 21 guests and no members online

2014-02-02 คนของพระเจ้า

คนของพระเจ้า

 

                   ถ้าเราเกิดเป็นเด็กผู้ชาย และเป็นเด็กผู้ชายที่เป็นลูกหลานของชาวยิว เราจะต้องผ่านกระบวนการต่างๆ 3 ขั้นตอน หลังจากเกิดมาแล้ว กระบวนการทั้ง 3 คือ

1.    พิธีสุหนัต - เด็กชายชาวอิสราเอลทุกคน จะต้องเข้าพิธีสุหนัต หลังจากเกิดได้ 8 วัน พิธีสุหนัต คือ พิธีตัดหนังหุ้มปลาย องคชาติของเด็กชายชาวอิสราเอล อันที่จริงพิธีสุหนัตเป็นพิธีซึ่งปฏิบัติกันโดยทั่วไปในหมู่ชนโบราณในดินแดนที่เรียกว่า เมโสโพเทเมีย คือ อาณาบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย พิธีสุหนัตเป็นพิธีที่ทำกับเด็กชาย โดยมีจุดมุ่งหมายด้านสุขภาพ เพื่อช่วยในการรักษาความสะอาดในบริเวณจุดเร้นลับของชาย เมื่อเข้าสุหนัตแล้วเด็กชายก็จะมีแผลเป็นไปจนตลอดชีวิต พิธีสุหนัต หรือ Circumcision ยังคงปฏิบัติกันในวงการแพทย์ในปัจจุบัน

พิธีสุหนัตได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกันในหมู่ชนอิสราเอล แต่ถูกให้ความหมายอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น พิธีสุหนัตเกี่ยวข้องกับพันธสัญญาที่กระทำระหว่างชาวอิสราเอล กับ องค์พระผู้เป็นเจ้า บุคคลแรกที่พระเจ้าสั่งให้ทำพิธีสุหนัตคือ อับราฮัม แผลเป็นอันเกิดจากการทำสุหนัตเป็นเครื่องหมายถาวรที่อยู่ในร่างกายของชายชาวอิสราเอลทุกคน ในแง่ของพันธสัญญา แผลเป็นจึง เป็นเครื่องหมายเตือนถึงความสัตย์ซื่อ ความนอบน้อมเชื่อฟังที่ชาวอิสราเอลต้องมีต่อพระยาเวห์แบบชนิดที่ลบไม่ได้ นอกนั้นสุหนัตที่ในเบื้องต้นหมายถึง ความสะอาดบริสุทธิ์ทางกาย กลับกลายเป็นมีความหมายถึงความสะอาดบริสุทธิ์ทางจิตวิญญาณ คือ อิสราเอลจะต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือข้องแวะกับการเคารพกราบไหว้พระอื่น หรือ โลกวัตถุอื่นๆให้จิตวิญญาณแปดเปื้อนมีมลทิน สุหนัตจึงเป็นเครื่องหมายของการเป็นคนของพระเจ้า

2.    พิธีไถ่กู้ลูกชายหัวปี – คือลูกชายหัวปีที่เกิดในครอบครัวยิว จะต้องถูกนำไปถวายแด่พระเป็นเจ้าในเวลาหนึ่งเดือน หลังเกิด ตามข้อกำหนดที่มีอยู่ในหนังสืออพยพ บทที่ 13 ข้อ 2 ใจความว่า “จงถวายลูกหัวปีทั้งหมดแก่เรา คือ ทุกสิ่งของชนชาติอิสราเอลที่ออกจากครรภ์ครั้งแรก ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ หรือ สัตว์ สิ่งนั้นเป็นของเรา” นอกนั้นหนังสืออพยพบทที่ 13 ข้อ 11-16 ยังให้เหตุผลของการถวายลูกหัวปี ก็เพราะลูกชายหัวปีทุกคนเป็นของพระ เพราะพวกเขาได้รับการช่วยให้รอดจากพระเจ้าในคืนก่อนวันอพยพออกจากประเทศอียิปต์

แต่กฎเกณฑ์นี้ก็มีการอนุญาตให้ “ไถ่คืนบุตรหัวปีนั้นได้ เพื่อให้บุตรหัวปีมีโอกาสกลับไปช่วยครอบครัว การไถ่คืนนั้นจะต้องนำสัตว์ใหญ่ หรือ สัตว์เล็กมาแลกเปลี่ยน” ถวายเป็นเครื่องบูชา

พระวรสารวันนี้ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ได้นำนกหนึ่งคู่มาแลกเปลี่ยนเนื่องจากเป็นครอบครัวยากจน

3.    พิธีถือศีลชำระของแม่ผู้ให้กำเนิดลูก – พิธีนี้ทำในวันที่ 40 หลังจากให้กำเนิดบุตรชาย หรือ ต้องทำในวันที่ 80 ถ้าแม่ผู้นั้นให้กำเนิดลูกสาว สำหรับยิวการให้กำเนิดบุตร แม่ผู้ให้กำเนิดถือเป็น “ผู้ไม่บริสุทธิ์” และถูกห้ามไม่ให้เข้าไปในบริเวณพระวิหาร ดังนั้นจะต้องผ่าน “พิธีชำระ” เพื่อจะเป็น “ผู้สะอาดบริสุทธิ์” โดยในวันสุดท้ายของพิธีก็ต้องมีการถวายบูชาชดเชยบาป ด้วยการถวายสัตย์เป็นเครื่องบูชาเช่นกัน

การเป็น “คนของพระเจ้า” เรียกร้องการตัดขาด ไม่ยุ่งเกี่ยวข้องแวะกับสิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่องค์พระเจ้าพร้อมกับจะต้องดำเนินชีวิตในวิถีทางที่พระเป็นเจ้าแนะนำ พวกยิวเป็นคนของพระผ่านทางการทำพันธสัญญา และพิธีสุหนัต พวกเราเป็นคนของพระผ่านทางการรับศีลล้างบาป พิธีสุหนัตเรียกร้องให้ยิวมีชีวิตที่สะอาดบริสุทธิ์ ศีลล้างบาปเรียกร้องให้เราตัดขาดจากการดำเนินชีวิตชีวิตในรูปแบบและวิถีชีวิตฝ่ายโลกและยังต้องเดินติดตามพระผู้เป็นเจ้าในเส้นทางชีวิตตามที่พระเยซูทรงแนะนำและพระองค์ทรงแนะนำว่า “เราคือหนทาง ความจริง และชีวิต” คำแนะนำนี้ หมายถึง เราคริสตชนต้องดำเนินชีวิตโดยใช้รูปแบบชีวิตของพระเยซูเจ้า นอกนั้นยังต้องรู้จักปฏิรูปชีวิต โดยใช้พระวาจาและความจริงที่พระองค์ทรงมอบให้แก่เรา เพื่อเราจะได้สามารถรับชีวิตพระโดยผ่านทางพระองค์