Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 27 guests and no members online

2014-04-20 ยึดมั่นเชื่อมั่นในพระเยซูเจ้า ก็จะได้พบพระองค์แม้ก่อนตาย

ผู้ยึดมั่นเชื่อมั่นในพระเยซูเจ้า ก็จะได้พบพระองค์แม้ก่อนตาย

พระวรสารวันอาทิตย์สมโภชปัสกาปีนี้ นำมาจากพระวรสารของยอห์น บทที่ 20 ข้อ 1 ถึง 9 พูดถึงเรื่องการแจ้งข่าวของ “พระศพที่หายไป” ผู้แจ้งข่าวคือ มารีย์ชาวมักดาลา และผู้รับการแจ้งข่าวคือ ซีโมน เปโตร และยอห์น

แต่ไม่ทราบว่าทำไม พระวรสารวันนี้จึงตัดข้อสำคัญไปคือข้อ 10 เพราะถ้าจะให้ครบถ้วนแล้ว ข้อ 10 ควรจะต้องอยู่ในบทอ่านของวันนี้ด้วย เพราะพระวรสารบทที่ 20 ภายใต้หัวของ พระคูหาว่างเปล่า ประกอบไปด้วย ข้อ 1 ถึงข้อ 10 และข้อความของข้อ 10 ก็คือ

“หลังจากนั้นศิษย์ทั้งสองคนก็กลับไปบ้าน”

หลายคนเมื่ออ่านข้อ 10 แล้ว ก็จะบอกว่า ก็มันไม่เห็นมีอะไร ตัดออกก็ได้

แต่สำหรับตัวผู้เขียนข้อนี้สำคัญมากๆ เพราะจะเกี่ยวเนื่องกับหัวข้อแบ่งปันในวันนี้

ผู้ยึดมั่นเชื่อมั่นในพระเยซู ก็จะได้พบพระองค์

มารีย์ชาวมักดาลา คือ หญิงผู้มีความยึดมั่นเชื่อมั่นในพระเยซูเจ้าอย่างจริงจัง

มารีย์ชาวมักดาลา เริ่มต้นยึดมั่นเชื่อมั่นในพระเยซูเจ้าตั้งแต่วันแรกที่เธอได้พบกับพระองค์ในฐานะคนบาป ดูลูกา 7:37 “ในเมืองนั้นมีหญิงคนหนึ่งเป็นคนบาปเมื่อนางรู้ว่า พระเยซูเจ้ากำลังประทับร่วมโต๊ะอยู่ในบ้านของชาวฟาริสีผู้นั้น จึงถือขวดหินขาวบรรจุน้ำมันหอม เข้ามาด้วย” จากนั้น เธอทำอะไรต่อไปพวกเราก็รู้ดี

ชื่อของมารีย์ชาวมักดาลา ถูกเอ่ยซ้ำ อีกครั้งหนึ่งในลูกา บทที่ 8 ข้อ 2 ซึ่งลูกาเรียกเธอว่าเป็น ผู้ที่พระเยซูเจ้าได้ขับไล่ปีศาจ 7 ตนออกจากนาง

นางบาปผู้นี้ได้ พบพระเยซูเจ้า และเริ่มต้นติดตามพระองค์ อย่างใกล้ชิด และยึดมั่น

การพบพระเยซูเจ้าและติดตามพระเยซูเจ้าอย่างใกล้ชิดก็คือ การฟังสิ่งที่พระองค์สอนและทำตามทุกอย่างที่พระองค์บอกให้ทำ ซึ่งจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงชีวิต จากความเชื่อฟังนั้น

ความยึดมั่นเชื่อมั่นในตัวพระเยซูเจ้าของมารีย์ชาวมักดาลาเริ่มตั้งแต่วันนั้น เธอยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อติดตามพระเยซูเจ้า

เธอยึดมั่นเชื่อมั่นในพระองค์อย่างชนิดไม่เกรงกลัวอะไรทั้งสิ้น เธอไม่กลัวแม้ว่าจะต้องเสียชีวิต

เธอเป็นคนหนึ่งในกลุ่มผู้หญิงที่ติดตามพระเยซูเจ้าไปจนถึงบริเวณที่ตรึงพระเยซูเจ้าบนกัลวารีโอ เพื่อเฝ้าเป็นกำลังใจแก่พระองค์ แม้จะเป็นการเฝ้ามองดูอยู่ห่างๆ ก็ตาม (ดู มัทธิว 27:55-56 และ มาระโก 15: 40-41)

มารีย์ชาวมักดาเลนาเป็นคนแรกเช่นเดียวกัน ที่เดินทางไปยังพระคูหาเพื่อจะไปชโลมพระศพ

ในข้อ 10 ของพระวรสารวันนี้ “หลังจากศิษย์ทั้งสองคนกลับไปบ้าน” อย่างไม่สู้สนใจใยดีและแสดงออกถึงความไม่กระตือรือร้น แต่แล้ว มารีย์ชาวมักดาลา ยังคงอยู่ที่พระคูหาฝังพระศพต่อไป พลางร้องไห้คร่ำครวญถึงพระศพที่หายไป ดู ยอห์น 20 ข้อ 11 และข้อต่อๆไป เธอก็ไม่ยอมจากพระคูหาไปไหน

ความยึดมั่นของมารีย์ชาวมักดาลา ที่มีต่อพระเยซูเจ้า ทำให้พระองค์แสดงพระองค์แก่นางก่อนอัครสาวกคนอื่นๆ

มารีย์ชาวมักดาลา น่าจะเป็นสตรีคนที่ 2 ที่พระเยซูเจ้า แสดงพระองค์ สตรีคนแรกที่พระเยซูเจ้าแสดงพระองค์จะต้องเป็นแม่ของพระองค์เองอย่างแน่นอน เพราะพระนางมารีย์พระมารดา เป็นผู้เหมาะสมมากที่สุดกว่ามนุษย์ใดๆในโลก ที่จะได้รับการเผยแสดงพระองค์หลังกลับคืนชีพ เพราะแม่พระเป็นต้นฉบับแห่งความยึดมั่นเชื่อมั่นในองค์พระผู้เป็นเจ้า

อัครสาวกองค์อื่นๆ แม้แต่ศิษย์ที่พระองค์ทรงรักต้องชิดซ้ายไป ในเรื่องของความเชื่อมั่นยึดมั่นในพระเยซูเจ้า และรางวัลของการเชื่อมั่นยึดมั่นในพระเยซูเจ้า ก็คือ การที่จะได้พบพระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพ ในขณะที่ตัวเองยังมีชีวิตอยู่ ดังที่แม่พระและมารีย์ชาวมักดาลาได้รับสิทธิพิเศษนั้น

หลายคนอยากพบอยากพบ อยากเห็น พระเยซูเจ้าเหลือเกินก่อนตาย หลายคนอยากเห็นการประจักษ์ของพระองค์ด้วยตาของตนเอง แต่คงเป็นไปไม่ได้ ถ้าไม่ได้ทำตัว หรือ ประพฤติตัว เช่น แม่พระ และมารีย์ชาวมักดาลา