Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 4 guests and no members online

2014-06-22 สนิทแท้หรือสนิทเทียม

 

สนิทแท้หรือสนิทเทียม

                   “ถ้วยถวายพระพรซึ่งเราใช้ขอบคุณพระเจ้านั้น มิได้ทำให้เรามีส่วนร่วมในพระโลหิตของพระคริสตเจ้าหรือ และปังที่เราบินั้น มิได้ทำให้เรามีส่วนร่วมในพระกายของพระคริสตเจ้าหรือ” (1 โครินธ์ 10:16)

          คำถามข้างบนนี้เป็นคำถามที่นักบุญเปาโลถามพวกเราทุกคน ที่เป็นฆราวาส ที่เป็นนักบวชชาย นักบวชหญิง และที่เป็นพระสงฆ์ในฐานานุกรมต่างๆ

เป็นคำถามที่เราทุกคนจะต้องตอบกับตัวเราเอง และกับสาธารณะชนโดยทั่วไป การมีส่วนร่วมในพระกายและการมีส่วนร่วมในพระโลหิต หมายความว่า มีส่วนร่วมในชีวิตของพระคริสตเจ้า

มีคำพูดด้านสุขภาพอนามัยที่เราทุกคนคุ้นหูคือ We are what we eatแปลแล้วก็ได้ความหมายว่า เราเป็นอย่างสิ่งที่เรากิน คือ ถ้าเรากินอาหารเลวอาหารขยะสุขภาพของเราก็จะเลวตาม แต่ถ้าเรากินอาหารที่สะอาดบริสุทธิ์ ชีวิตและสุขภาพของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์

ดังนั้นนักบุญเปาโลจึงถามเราในวันนี้ว่า “เรากินหรือเรารับพระเยซูเจ้าอยู่บ่อยๆ ทุกๆวันเราเป็นเหมือนพระเยซูเจ้าแล้วหรือยัง?”

หลายคนรับศีลมหาสนิททุกวันไม่เคยขาด พระสงฆ์หลายองค์เคร่งครัดเหลือเกิน ที่จะถวายบูชามิสซาทุกวันอย่างชนิดไม่เคยขาดเช่นกัน ไม่แค่นั้นยังใช้เวลาว่างๆอยู่ต่อหน้าศีลมหาสนิทเป็นชั่วโมงๆ คำถามก็เกิดขึ้นก็คือ “พวกท่าน หรือ พวกคุณพ่อมีชีวิตที่เหมือนกับพระเยซูเจ้าแล้วหรือยัง?”

นอกจากนักบุญเปาโลแล้ว พระเยซูคริสตเจ้าเองก็ยังพูดประโยคธรรมดาๆที่เป็นคำถามเช่นเดียวกันคือ ในข้อ 56 ของพระวรสาร ยอห์นวันนี้

“ผู้ที่กินเนื้อของเราและดื่มโลหิตของเรา ก็ดำรงอยู่ในเรา และเราก็ดำรงอยู่ในเขา” (ยอห์น 6:56)

และยังมีอีกประโยคหนึ่งซึ่งเหมือนๆกับประโยคข้างบน

“ถ้าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในเรา และวาจาของเราดำรงอยู่ในท่าน.....” (ยอห์น 15:7)

ปรากฏว่าทั้ง 2 ประโยคของพระเยซูเจ้าข้างบน ก็กลายเป็นคำถามสำหรับพวกเราทุกคน “รับศีลมหาสนิททุกวัน อ่านพระวาจาทุกวัน แล้วชีวิตของเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าหรือเหมือนกับพระเยซูเจ้า แล้วหรือยัง?”

คำถามเหล่านี้เราไม่ต้องไปตอบให้ใครฟังแต่ให้เราตอบกับตัวเองว่า ตัวฉันที่รับศีล อ่านพระวาจา และปฏิบัติกิจศรัทธาไม่เคยขาด ตัวฉันเหมือนกับพระเยซูเจ้าแล้วหรือยัง?

ให้เราสำรวจอุปนิสัยใจคอของเรา ว่าเรามีอุปนิสัยใจคอที่คล้ายกับพระเยซูคริสตเจ้า หรือเหมือนกับพระเยซูคริสตเจ้าตรงไหนบ้าง?

นักพระคัมภีร์โปรแตสตันท์หลายท่านได้ค้นคว้าหาอุปนิสัยใจคอของพระเยซูเจ้า ในพระคัมภีร์ทั้งพระธรรมเก่าและพระพระธรรมใหม่ และกล่าวอ้างอิงไว้ว่าทั้งในพระธรรมเก่าและพระธรรมใหม่มีระบุถึงอุปนิสัยใจคอของพระเยซูเจ้าบางท่านก็ว่า มี 41 แห่ง บางท่านก็ว่า 100 แห่ง บางท่านก็ว่า 60 แห่ง ในหนังสือพระคัมภีร์

จะอะไรก็แล้วแต่ มีอุปนิสัยใจคอ หรือ วิถีชีวิตของพระเยซูเจ้าเด่นๆ อยู่บางข้อที่เราต้องพิจารณา เปรียบเทียบกับตัวเรา เช่น

1.         พระเยซูเจ้าทรงรักความยากจน สมถะ เรียบง่าย คำถามคือ เรามีอุปนิสัยใจคอ แบบนี้ไหม?

2.         พระเยซูเจ้าทรงไม่ถือตัวกับทุกคน คำถามคือ เราเลือกพูดกับคนกลุ่มหนึ่งและไม่ยอมเสวนากับอีกกลุ่มหนึ่งหรือไม่?

3.         พระเยซูเจ้าทรงไม่ถือสาทุกคนไม่ว่าเขาจะร้ายกับพระองค์อย่างไร คำถามคือ ตัวเราเป็นอย่างนี้ไหม?

4.         พระเยซูเจ้ามีชีวิตที่ไม่หรูหรา ฟู่ฟ่า คำถามคือ ตรงจุดนี้ตัวเราเป็นอย่างไร?

5.         พระเยซูเจ้าทรงให้อภัยยกโทษให้แก่ทุกคนแม้ว่าเขาจะผิดซ้ำผิดซาก คำถามคือ เราจำความผิดของบางคนแบบไม่ลืมบ้างไหม?

6.         พระเยซูเจ้าไม่เคยเอาแต่ใจตัวเอง คำถามคือ เราไม่เคยยอมให้ใครขัดใจเราบ้างหรือเปล่า?

7.         พระเยซูเจ้ามีชีวิตที่เรียบง่ายติดดิน คำถามก็คือ เราเป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่างมีชีวิตที่มากเรื่องหรือเปล่า?

เอาแค่ 7 นิสัยใจคอก็พอ และถามตัวเองว่าเราเหมือนกับพระเยซูเจ้าตรงไหนบ้าง?

ถ้าไม่ ความศรัทธาของเราต่อศีลมหาสนิทและความศรัทธาต่อพระวาจาของเรา คือ ความศรัทธาจอมปลอม และเป็นความหลอกลวงโดยสิ้นเชิง และศีลมหาสนิท ไม่ได้ทำให้เราสนิทกับพระเยซูเจ้าแม้แต่น้อย