Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 19 guests and no members online

2014-08-10 อย่าเลี้ยงลูกด้วยการคดโกง (แทน)

บทความจากนิตยสารแม่พระยุคใหม่ฉบับที่194
ปีที่34 เดือนมีนาคม- เมษายน2014 หน้า10

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเตือนสติว่าพ่อแม่ที่คดโกงและชอบติดสินบนคือผู้ที่กำลังทำลายศักดิ์ศรีลูกๆของตนเพราะเขาเลี้ยงดูลูกด้วยสิ่งที่เกิดจากการทุจริตพระองค์ทรงย้ำว่าการให้สินบนคนอื่นเหมือนการติดยาเสพติดเริ่มจากการให้สินบนทีละน้อยแต่ยิ่งให้ก็ยิ่งติดไปเรื่อยๆพระองค์ทรงเรียกร้องให้คริสตชนสวดภาวนาเพื่อพ่อแม่ที่เลี้ยงดูลูกแบบผิดๆให้กลับใจและหันมาตระหนักถึงศักดิ์ศรีที่เกิดจากงานอันทรงเกียรติไม่ใช่งานที่เกิดจากทางลัดแบบผิดๆ

เมื่อวันที่8 พฤศจิกายน2013 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสเทศน์เรื่อง“ความฉลาดของผู้จัดการ” ที่ทุจริตคดโกงนางของตน(ลก16:1-8) ว่า“พระวรสารตอนนี้เปรียบได้กับพ่อแม่ที่เลี้ยงดูลูกของตนด้วย“ขนมปังสกปรก” อันเกิดจากการติดสินบนและคดโกงการเลี้ยงดูลูกของตนด้วยการคดโกงคือทำให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของลูกๆต้องต่ำลงไปเรื่อยๆเพราะการงานที่คดโกงได้ขโมยศักดิ์ศรีของพวกเขาไปแล้ว

คำอุปมาของพระเยซูเจ้าเรื่องผู้จัดการที่ไม่ซื่อสัตย์สอนเราเกี่ยวกับอันตรายของจิตตารมณ์ฝ่ายโลกพระเยซูเจ้าจึงทรงต้องสวดภาวนาวอนขอพระบิดาเพื่อมิให้บรรดาสาวกติดกับดักฝ่ายโลกซึ่งเป็นศัตรูของเราเมื่อเราคิดถึงศัตรูเรามักคิดถึงความชั่วเป็นสิ่งแรกเสมอเพราะคือปีศาจที่ทำร้ายเราปีศาจชอบบรรยากาศลักษณะการดำเนินชีวิตด้วยจิตตารมณ์ฝ่ายโลกผู้จัดการที่พระเยซูเจ้าพูดถึงนี้คือตัวอย่างของจิตตารมณ์ฝ่ายโลกบางคนอาจพูดว่า

“แต่คนนี้ก็ทำแบบที่ทุกคนทำนั่นแหละ” แต่ช้าก่อนไม่ทุกคนนะ! ไม่ใช่ทุกคนทัศนคติเช่นนี้เป็นทัศนคติแบบทางลัดที่หวังความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ในพระวรสารตอนนี้เศรษฐีที่เป็นเจ้านายชื่นชมผู้จัดการที่ไม่ซื่อสัตย์นี่คือคำชมในการติดสินบนคนอื่นพฤติกรรมการิดสินบนคือโลกียวิสัยและเป็นบาปผิดร้ายแรงเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงสั่งเราให้นำอาหารที่เกิดจากการทำงานซื่อสัตย์กลับไปเลี้ยงคนที่บ้านผู้จัดการคนนี้นำอาหารที่มาจากการคดโกงให้กับลูกของตนแน่นอนว่าลูกของเขาอาจได้เรียนในโรงเรียนค่าเทอมแพงๆอยู่ในสังคมที่ดีแต่เขาได้รับการเลี้ยงดูแบบไม่ซื่อสัตย์ของบิดาของตนเพราะพ่อของเขานำอาหารที่สกปรกมาให้เขากินนี่เป็นบาปร้ายแรงเพราะเราอาจเริ่มต้นด้วยการติดสินบนแบบน้อยๆแต่มันเหมือนยาเสพติดนั่นแหละ!

พี่น้องที่รักบางทีคงเป็นการดีสำหรับเราที่จะสวดภาวนาทุกวันเพื่อเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเลี้ยงดูด้วยอาหารโสโครกจากพ่อแม่ของตนพวกเขาหิวกระหายแต่ถูกทำลายศักดิ์ศรี

ดังนั้นขอให้เราภาวนาขอพระเจ้าโปรดเปลี่ยนแปลงจิตใจของคนเหล่านี้ที่บูชาพระเจ้าแห่งการติดสินบนขอให้พวกเขาคิดและตระหนักถึงศักดิ์ศรีที่เกิดจากงานอันทรงเกียรติมิใช่งานที่เกิดจากทางลัดแบบผิดๆ”