Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 25 guests and no members online

2015-05-10 สละชีวิตคือการตัดใจ

สละชีวิตคือการตัดใจ
“ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหาย”
นี่คือประโยคหัวใจ หรือ ประโยคหลักของพระวรสารประจำวันอาทิตย์นี้
“ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหาย”
แปลว่า ต้องยอมตายเพื่อเพื่อนจึงจะแสดงว่ารักเพื่อน
คำถามเกิดคือ จะมีกี่คนที่จะยอมตายเพื่อเพื่อน เพื่อแสดงว่าตัวเองรักเพื่อนจริงๆ? จนถึงเวลานี้บอกตรงๆว่ายังไม่เคยเห็นสักคนเดียว แม้จะเป็นเพื่อนร่วมน้ำสาบานก็เถอะ เอาเข้าจริงๆแล้วก็ยากแสนยาก ที่คนๆหนึ่งจะยอมตายเพื่อเพื่อนจริงๆ
เพื่อเข้าใจพระวารสารวันนี้ เราต้องอ่านดีๆอย่างพินิจพิเคราะห์ ตั้งแต่ต้นจนจบ อ่านทีละประโยค และค่อยๆหยุดคิด เพื่อเราจะได้จับความรู้สึกนึกคิดและพระประสงค์จริงๆแท้ๆของพระเยซูเจ้า
แรกสุด พระเยซูเจ้าเรียกร้องให้เรา ดำรงชีวิตอยู่ในความรักของพระองค์
“พระบิดาของเราทรงรักเราอย่างไร เราก็รักท่านทั้งหลายอย่างนั้น จงดำรงอยู่ในความรักของเราเถิด”
พระเยซูเรียกร้องให้เรามีชีวิตอยู่ในความรักของพระเยซูเจ้า
ขั้นตอนที่ 2 เพื่อจะอยู่ในความรักของพระเยซูเจ้า หรือ เพื่อจะทำตัวให้พระเยซูเจ้ารัก พระองค์ก็แนะวิธี และวิธีนั้นคือ “ถ้าท่านปฏิบัติตามบทบัญญัติของเรา ท่านก็จะดำรงอยู่ในความรักของเรา” นั่นคือพระเยซูเจ้าสอนอะไร เราก็ต้องทำตามที่พระเยซูเจ้าสอน แม่พระบอกพวกเราเช่นกันว่า “เขาสั่งให้ท่านทำอะไรก็จงทำเถิด”
เรื่องของการปฏิบัติตามคำสั่ง พระเยซูก็ยกตัวอย่างต่อไป “....เหมือนกับที่เราปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระบิดา และดำรงอยู่ในความรักของพระองค์”
พระเยซูปฏิบัติตามคำสั่งอะไรของพระบิดา
ในการสวดภาวนาของพระเยซูเจ้าแต่ละครั้งพระบิดาจะบอกกับพระเยซูตลอดเวลาว่า “เธอต้องสละชีวิตยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปมวลมนุษยชาติ”
พระบิดาบอกเรื่องนี้กับพระเยซูซ้ำแล้วซ้ำอีก ทุกครั้งที่พระเยซูเจ้าสวดภาวนา และจุดสุดยอดของการภาวนาของพระเยซูคือ การสวดภาวนาในสวนเกทเสมนี ณ ที่นั้นพระเยซูพูดประโยคสำคัญมากๆที่ชี้แนะให้เราได้เห็นวิถีชีวิตคริสตชน
“พระบิดาเจ้าข้าถ้าเป็นไปได้ขอให้ถ้วยนี้พ้นข้าพเจ้าไปเถิด ถ้าเป็นไปไม่ได้ก็อย่าให้เป็นไปตามใจข้าพเจ้าแต่ให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์เถิด”
พระเยซูเจ้าอยากให้ความทุกข์และความตายพ้นไปจากพระองค์ แต่สุดท้ายพระองค์ก็ทรงยอมต่อพระบิดาด้วยการ ยอมตัดใจ รับพระประสงค์ของพระบิดาคือ การยอมตายบนไม้กางเขน
นี่คือความหมายแท้ๆของการสละชีวิตเพื่อมิตรสหาย การสละชีวิตไม่ใช่การยอมตายด้วยการถูกยิง ถูกแทง ฯลฯ แทนเพื่อน แต่การสละชีวิตก็คือ การตัดใจของตัวเองไม่ทำอะไรที่จะทำร้ายผู้อื่น หรือตัดใจยอมทำสิ่งดีๆที่เพื่อนขอร้องจากเรา
และพระเยซูเจ้าผู้เป็นเพื่อนของเรา ขอร้องเราด้วยคำพูดนี้ “ถ้าท่านอยากเป็นศิษย์ของเรา ก็จงเลิกนึกถึงตัวเอง แบกไม้กางเขนของตน (ไม้กางเขนของการตัดใจ) และติดตามเรามา”