Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 54 guests and no members online

2016-04-17 ฉบับที่ 16

โป๊ปฟรังซิส: "เวลาทำบุญให้ทานอย่าทำเพื่อหวังคำสรรเสริญเยินยอ"

Posted by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงย้ำเวลาทำบุญให้ทานอย่าทำเพื่อหวังคำสรรเสริญเยินยอเพราะพระเยซูสอนเราแล้วว่าเวลาทำบุญจงทำเงียบๆทรงสอนเวลาทำบุญจงทำด้วยความใจกว้างไม่ใช่ทำด้วยใจขี้เหนียวเพราะนี่คือการมอบความเมตตาให้คนอื่นไม่ใช่มอบภาระอันหนักอึ้งให้พวกเขา

ช่วงสายของวันเสาร์ที่9 เมษายนที่ผ่านมาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงออกมาเทศน์สอนสัตบุรุษในการเข้าเฝ้าทั่วไปซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษทุกวันเสาร์โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมโดยวันนี้พระสันตะปาปาทรงสอนเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของความเมตตาและการทำบุญให้ทาน

พระสันตะปาปาตรัสว่า

- การทำบุญให้ทานมีความสัมพันธ์กับความเมตตาเป็นอย่างมากในพระคัมภีร์พระเจ้าทรงเรียกร้องเราให้ดูแลผู้ยากไร้ผู้ขัดสนผู้กำพร้าและหญิงม่ายอย่างไรก็ตามการที่พระเจ้าเรียกร้องให้ทำบุญพระองค์ทรงสั่งไว้ชัดเจนว่า"เมื่อท่านทำบุญให้ทานจงทำด้วยความใจกว้างอย่าทำด้วยหัวใจที่ขี้เหนียวเด็ดขาดสิ่งนี้หมายความว่าเหนือสิ่งอื่นใดนั้นความรักความเมตตาเรียกร้องทัศนคติที่เปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีในจิตใจมันคือการมอบความเมตตาให้คนอื่นไม่ใช่มอบภาระอันหนักอึ้งหรือสร้างปัญหาให้คนอื่น

- ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเราปฏิบัติกิจเมตตาด้วยการทำบุญให้ทานพวกเราควรจะมองไปในใบหน้าของคนที่เราช่วยเพราะเราจะได้เห็นถึงความต้องการแท้จริงของเขาในเวลาเดียวกันพวกเราต้องแยกแยะให้เป็นเพื่อที่ความรักความเมตตาของเราจะช่วยพวกเขาได้อย่างแท้จริง

- กล่าวโดยสรุปการทำบุญให้ทานคือการแสดงออกถึงความรักโดยตรงไปยังทุกคนที่เราพบเจอนี่คือการแสดงออกถึงการดูแลอย่างจริงใจต่อคนที่อยู่ใกล้เราและรอรับความช่วยเหลือจากเรา

- นอกจากนี้พ่อยังอยากเตือนพวกเราทุกคนว่าการทำบุญไม่ควรทำเพื่อหวังคำสรรเสริญและชื่นชมจากคนอื่นนี่ไม่ใช่การโชว์ตัวพระเยซูทรงสอนเราว่าเวลาทำบุญให้ทานจงทำเงียบๆพระเจ้าจะมองเห็นและตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งที่เราทำ

- อีกสิ่งที่พ่ออยากบอกก็คือการทำบุญให้ทานเกี่ยวข้องกับการเสียสละเพื่อเราจะได้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับผู้ต้องการความช่วยเหลืออาทิการอดบางอย่างเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือคนยากไร้พ่อจึงอยากใช้โอกาสนี้ขอร้องบรรดาผู้ปกครองสอนลูกให้มีความใจกว้างและรู้จักเสียสละเพื่อช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากด้วย