Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 160 guests and no members online

2016-05-29 ฉบับที่ 22

กำหนดการวันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า

14.00 น.         เฝ้าศีลมหาสนิทนักเรียนไตรอัสสัมชัญและสัตบุรุษ

15.00น.         เริ่มขบวนแห่เข้าวัด   (เพลงแห่เข้า)

พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณวันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า

บทเพลงเริ่มพิธี 

(พิธีมิสซาดำเนินต่อไปตามปกติ จนสวดบทภาวนาหลังรับศีลมหาสนิทจบลง)

-           การแห่ศีลมหาสนิท

-           ประธานถวายกำยานแด่ศีลมหาสนิท

-           เด็กโปรยดอกไม้ รำและโปรยดอกไม้

-           ประธานอัญเชิญรัศมีออกแห่ 

-           ศีลมหาสนิทจะพัก ณ พลับพลาพักศีล รร.อัสสัมชัญศึกษา 

-           อัญเชิญรัศมีขึ้นประดิษฐานบนพระแท่น

-           ประธานถวายกำยาน แด่ศีลมหาสนิท

-           สวด “บทภาวนาเพื่อสันติภาพ”

-           บทเพลง TANTUM

-           ประธานอัญเชิญศีลมหาสนิทอวยพรสัตบุรุษ

+        ศีลมหาสนิทจะพัก ณ พลับพลาพักศีล รร.อัสสัมชัญชาย (บทภาวนาเพื่อกระแสเรียก)

+        ศีลมหาสนิทจะพัก ณ พลับพลาพักศีล รร.อัสสัมชัญคอนแวนต์ (บทภาวนาเพื่องานอภิบาล)

-           แห่ศีลมหาสนิทกลับเข้าวัด

-           สวด “บทอธิษฐานขอชดเชยบาป”

-           ขับบทเพลง TANTUM และอวยพรศีลมหาสนิท

-           สวด “บทสรรเสริญพระเจ้า”

-           ประธาน: กล่าวปิดพิธี แล้วแห่ออก