Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 75 guests and no members online

2016-07-24 ฉบับที่ 30

โป๊ปฟรังซิส: "แก่นแท้การรับเสด็จพระเยซูคือการฟังพระองค์อย่างตั้งใจ มากกว่าการเตรียมรับเสด็จแบบอลังการ"

Posted by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  on 21:13

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงแบ่งปันพระเยซูไม่ได้เรียกร้องเราให้เตรียมรับเสด็จพระองค์อย่างอลังการเพราะแก่นแท้ของการเตรียมรับเสด็จพระเยซูคือการตั้งใจฟังคำสอนของพระองค์ต่างหากทรงชี้คนสมัยนี้ดำเนินชีวิตแบบเร่งรีบจนไม่มีเวลาฟังปัญหาคนอื่นแต่คริสตชนที่ดีต้องรู้จักสละเวลาฟังปัญหาของกันและกันเพราะการฟังคือบ่อเกิดของสันติภาพในโลกนอกจากนี้ทรงเชิญทุกคนภาวนาเพื่อผู้สูญเสียจากเหตุก่อการร้ายที่เมืองนีซประเทศฝรั่งเศสจนทำให้มีผู้เสียชีวิต80 คนด้วย

ช่วงสายวันอาทิตย์ที่17 กรกฎาคมที่ผ่านมาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวณลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตรวาติกันพระวรสารวันอาทิตย์นี้เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูเสด็จไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งมารีอาน้องสาวมาเฝ้ารับเสด็จพระเยซูที่แทบพระบาทส่วนมาร์ธาพี่สาวยุ่งอยู่กับการเตรียมปรนนิบัติรับใช้มาร์ธาจึงทูลพระเยซูให้บอกน้องสาวของตนให้มาช่วยเธอบ้าง

พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันพระวรสารตอนนี้ว่า

- ทั้งมาร์ธาและมารีอาต่างมอบน้ำใจดีในวิธีที่แตกต่างกันไปมาร์ธาเลือกจะยุ่งอยู่กับการเตรียมงานส่วนมารีอาเลือกจะมานั่งฟังพระเยซูเหตุการณ์นี้พระเยซูทรงสอนเราว่าการจะเตรียมต้อนรับพระองค์หลายสิ่งไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยมีเพียงสิ่งเดียวที่สำคัญและเราต้องพุ่งความสนใจไปก็คือการฟังเสียงของพระเยซูเราต้องแสดงให้พระองค์เห็นว่าเราใส่ใจพระองค์เหมือนคนในครอบครัวมากกว่าจะใส่ใจแค่เรื่องการต้อนรับภายนอกอย่างเดียว

- พูดถึงเรื่องนี้พ่ออยากจะกล่าวถึงโรงพยาบาลสถาบันดูแลผู้ป่วยและบ้านพักผู้ป่วยผู้สูงอายุทั้งหลายสถานที่แบบนี้มีหลายแห่งแต่ไม่ใช่ทุกแห่งที่ปฏิบัติกับคนเหล่านี้ด้วยการต้อนรับที่แท้จริงยังมีบางแห่งที่ผู้ป่วยและผู้สูงอายุไม่ได้รับการสนใจเท่าที่ควรเฉพาะอย่างยิ่งผู้ลี้ภัยและคนต่างชาติพ่อจึงอยากให้พวกเราใส่ใจกับคนเหล่านี้ด้วย

- นอกจากนี้พ่ออยากแบ่งปันว่าเราดำเนินชีวิตด้วยความเร่งรีบในชีวิตประจำวันเรามีปัญหาทั้งเล็กและใหญ่เมื่อเราใช้ชีวิตแบบรีบๆเราจึงไม่มีเวลามาฟังปัญหาของกันและกันพ่อจึงอยากขอร้องพวกเราให้สละเวลาสักนิดรับฟังกันและกันเพราะการฟังคือบ่อเกิดที่แท้จริงของสันติภาพ

หลังการภาวนาจบลงพระสันตะปาปาทรงเชิญทุกคนภาวนาเพื่อผู้สูญเสียจากเหตุก่อการร้ายที่เมืองนีซประเทศฝรั่งเศสจนทำให้มีผู้เสียชีวิต80 คนด้วย