Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 76 guests and no members online

2016-08-14 ฉบับที่ 33

กำหนดการฉลองอาสนวิหารอัสสัมชัญ

16.00น.         พระสงฆ์โปรดศีลอภัยบาป / สวดสายประคำ

17.00น.         - เริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณ

- บทภาวนาหลังรับศีล

- บทอวยพรอย่างสง่า

- ประธานถวายกำยาน แด่รูปแม่พระฯ

- อัญเชิญพระรูปแม่พระ แห่ไปรอบวัด

- เมื่อขบวนแห่กลับมาถึงในวัดแล้ว

- ประธานถวายกำยานแด่พระรูปแม่พระ

- นำสวดภาวนา “บทถวายประเทศไทยแด่แม่พระ”

- ปิดพิธี

- ถวายช่อดอกไม้แด่แม่พระ

- แห่ออก

(หลังมิสซาขอเชิญพี่น้องร่วมรับประทานอาหาร)

    

ลำดับขบวนแห่

กำยาน

เทียน กางเขน เทียน

ธงแห่ของวัดและองค์กร

นักบวชชาย-หญิง

บุษบกแม่พระ

พระสงฆ์

สัตบุรุษ