Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 27 guests and no members online

2016-09-11 ฉบับที่ 37

กำหนดการวันทั่วโลกพร้อมเพรียงไม่สิ้นเสียงสายประคำ

เสาร์ที่1 ตุลาคม2016 ณอาสนวิหารอัสสัมชัญ

07.30น.                   ลงทะเบียน

08.15น.                   พิธีเดินเข้าประตูศักดิ์สิทธิ์ และตั้งศีลมหาสนิท

08.45-09.15น.            สัตบุรุษอาสนวิหารอัสสัมชัญ

                             สัตบุรุษวัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์)

                             และสัตบุรุษวัดอัครเทวดาราฟาแอล (วัดปากน้ำ)

09.15-09.45น.            สัตบุรุษวัดราชินีแห่งสันติสุข (ซ.101)    สัตบุรุษวัดพระกุมารเยซู (ก.ม.8)

                             สัตบุรุษวัดพระบิดาเจ้า

                             และสัตบุรุษวัดประจำโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา

09.45-10.15น.            สัตบุรุษวัดนักบุญยอแซฟ (ตรอกจันทน์)

                             สัตบุรุษวัดเซนต์หลุยส์

                             และสัตบุรุษวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล (โรงหมู)

10.15-10.45น.            สัตบุรุษอารามพระหฤทัยแห่งกรุงเทพฯ

                             สัตบุรุษวัดพระมหาไถ่ และวัดเซนต์โทมัส

10.45-11.15น.            คณะพลมารี พลมารีเยาวชน และเยาวชนเขต 1

11.15น.                   อวยพรศีลมหาสนิท พิธีมิสซา และถวายดอกไม้แด่แม่พระ

                             (หลังมิสซารับประทานอาหาร่วมกัน)

 

 

อาสนวิหารอัสสัมชัญขอเชิญพี่น้องร่วมสวดสายประคำตลอดเดือนตุลาคมนี้

ตามโครงการ “เดือน ‘คาทอลิกไทยพร้อมเพรียง ไม่สิ้นเสียงสายประคำ’”

โดยในปีนี้ไม่มีการกำหนดเป้าหมายของจำนวนสายประคำ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.45 น. ที่วัดน้อยบ้านพักพระสงฆ์ (ก่อนมิสซา รอบ 17.15 น.)

วันเสาร์ เวลา 16.30 น. ที่อาสนวิหาร (ก่อนมิสซารอบ 17.00 น.)

วันอาทิตย์ เวลา 16.30 น. ที่อาสนวิหาร (ก่อนมิสซารอบ 17.00 น.)