Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 23 guests and no members online

2016-09-18 ฉบับที่ 38

กำเนิดของสมาคมนักบุญวินเซน เดอ ปอล แห่งประเทศไทย

คุณพ่อมอรีส ยอลี พระสงฆ์มิซซังต่างประเทศ ชาวฝรั่งเศส เป็นผู้จัดตั้งสมาคมฯ ขึ้นในประเทศไทย ในปี ค.ศ.1947 (2490) และได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการ ในปี ค.ศ.1948 (2491) โดยปัจจุบันทางมีสมาชิกทั่วประเทศประมาณ 130คณะและมีสมาชิกปฏิบัติงานประมาณ 1,000คนใน 10สังฆมณฑลของประเทศไทย

วินเซนคณะแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ ก่อตั้งขึ้นในเดือนกันยายน ค.ศ.1951 (2494) และได้รับการแต่งตั้งจากคณะปรินายก ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 24มกราคม 1955 (2498) นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการมาจนถึงปัจจุบัน วินเซนคณะแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ มีอายุได้ 61ปี และทางคณะทำงานก็เปลี่ยนไปหลายรุ่น แต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนและยังคงยึดมั่นตลอดมา คือ จิตตารมณ์ของสมาคมวินเซน เดอ ปอล เพื่อรับใช้เพื่อนมนุษย์ “ ท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านทำสิ่งนั้นต่อเรา”  (มธ.25:40)

จุดประสงค์  1.   ให้ความช่วยเหลือคนยากจน  และผู้ตกทุกข์ได้ยากทั้งกายและใจแบบถึงตัวผู้รับ

             2.  พัฒนาให้คนยากจนสามารถช่วยตัวเองได้ในที่สุด โดยไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา

ปี ค.ศ. 2016 (2559) ซึ่งพระศาสนจักรสากลได้กำหนดให้เป็นปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ทางคณะฯ ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ดังต่อไปนี้

1.  ช่วยเหลือครอบครัวรายเดือนจำนวน            7       ราย

2. มอบทุนการศึกษาแก่เด็กยากจน                 1       ราย

3. ช่วยค่าใช้จ่ายแบบฉุกเฉิน                         8        ราย

4. มอบเครื่องนอนและของใช้แก่ผู้อพยพ           1        ราย

5. หางานให้ผู้อพยพทำเพื่อเพิ่มรายได้              1        ราย

6. เยี่ยมเยียน มอบปัจจัย และของใช้จำเป็น บ้านเด็กกำพร้าหทัยการุณย์ ฉะเชิงเทรา         1        ครั้ง

7. เยี่ยมเยียน มอบปัจจัย และของใช้จำเป็น บ้านพักคนชรา (คามิเลียน) ปราจีนบุรี  1        ครั้ง

8. เยี่ยมเยียนผู้ยากไร้ถึงที่อยู่อาศัย                 2        ครั้ง

9. เยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาล                        3        ครั้ง

เดือนกันยายนเป็นเดือนที่สำคัญมากของพวกเราชาววินเซน กล่าวคือ วันที่ 8กันยายน เป็นวันระลึกถึงท่านบุญราศีเฟรดเดอริค โอซานัม ผู้ก่อตั้งสมาคมวินเซน เดอ ปอล และวันที่ 27กันยายนเป็นวันฉลองนักบุญวินเซน เดอ ปอล คณะสมาชิกจะฉลองเดือนที่ศักดิ์สิทธิ์นี้โดยจะไปเยี่ยมเยียน มอบปัจจัยและของใช้จำเป็น ณ.ศูนย์พัฒนาการเด็กพิการ บ้านสิทธิดา (มูลนิธินักบุญคามิเลียนแห่งประเทศไทย) และบ้านผู้สูงอายุเบธานี ราชบุรี ในวันเสาร์ที่ 17กันยายน 2559ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อนำมอบให้แก่เด็กกำพร้าและผู้สูงอายุในโอกาสนี้ด้วย

คณะวินเซนเดอปอลคณะแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ของอาสนวิหารอัสสัมชัญขณะนี้ มีกรรมการที่ทำงานทั้งหมด 6ท่าน และมีสมาชิกกิตติมศักดิ์ 8ท่าน ซึ่งถือว่าน้อยมาก  จึงขอเชิญชวนบุคคลที่ว่างในตอนเช้าของอาทิตย์แรกมาเป็นกรรมการ หรือเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์สละเงินเพียงเล็กน้อยต่อเดือน เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ 

(ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ ซ.วิยะดา วัยวุฒิเวท ประธานคณะฯ โทรศัพท์ 086-885-2131)