Get Adobe Flash player
http://assumption-cathedral.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/header.007gk-is-87.jpglink
http://assumption-cathedral.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/header.011gk-is-87.jpglink
http://assumption-cathedral.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/header.012gk-is-87.jpglink
http://assumption-cathedral.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/header.005gk-is-87.jpglink
http://assumption-cathedral.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/header.003gk-is-87.jpglink
http://assumption-cathedral.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/header.009gk-is-87.jpglink
http://assumption-cathedral.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/header.008gk-is-87.jpglink
«
»
Loading…

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 29 guests and no members online

2016-12-25 ฉบับที่ 52

“มีความหลากหลายของบาปหรือไม่

มีความหลากหลายของบาปหรือไม่(1852-1853, 1873)

ความหลากหลายของบาปนั้นมีหลายประการสามารถที่จะแยกออกได้ตามเจตนาที่กระทำหรือตามคุณธรรมหรือตามพระบัญญัติที่ละเมิดอาจมุ่งตรงถึงพระเป็นเจ้าเพื่อนมนุษย์หรือตนเองก็ได้นอกนั้นยังสามารถที่จะแยกแยะออกเป็นบาปด้วยความคิดคำพูดการกระทำหรือการละเลย

 

-            เราแยกบาปออกตามความหนักของมันได้อย่างไร(1854)

แยกออกเป็นบาปหนัก(mortal) และบาปเบา(venial)

เมื่อใดจึงถือว่าเป็นการทำบาปหนัก(1855-1861, 1874)

การกระทำบาปหนักคือการกระทำผิดในเรื่องที่หนักรู้ตัวอย่างเต็มที่และเต็มใจกระทำบาปชนิดนี้ทำลายความรักในตัวเราทำให้เราขาดพระหรรษทานที่ทำให้ศักดิ์สิทธิ์และหากเราไม่เป็นทุกข์กลับใจจะนำไปสู่ความตายนิรันดรในนรกจะได้รับการให้อภัยตามวิธีปกติคืออาศัยศีลล้างบาปและศีลอภัยบาปหรือศีลแห่งการคืนดี

เมื่อใดจึงจะถือว่าเป็นการทำบาปเบา(1862-1864, 1875)

บาปเบาแตกต่างจากบาปหนักอย่างสิ้นเชิงคือการกระทำผิดในเรื่องที่เบาอาจเป็นเรื่องหนักก็ได้แต่ไม่รู้ตัวอย่างเต็มที่หรือขาดความเต็มใจที่สมบูรณ์บาปเบาไม่ได้ทำลายพันธสัญญากับพระเป็นเจ้าแต่ทำให้ความรักอ่อนแอและแสดงให้เห็นถึงความรักที่ไร้ระเบียบต่อสิ่งดีงามที่พระเป็นเจ้าทรงสร้างมาเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของวิญญาณในการฝึกฝนคุณธรรมและในการปฏิบัติสิ่งดีงามทางศีลธรรมบาปเบาสมควรได้รับโทษชั่วคราว

บาปจะแพร่ขยายในตัวเราได้อย่างไร(1865, 1876)

บาปก่อให้เกิดความโอนเอียงในทางชั่วก่อให้เกิดพยศชั่วด้วยการกระทำสิ่งเดียวกันซ้ำซาก

...http://www.kamsonbkk.com/...