Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 30 guests and no members online

2013-01-06 สรุปเหตุการณ์สำคัญรอบ 1 ปีที่ผ่านมาในอาสนวิหารอัสสัมชัญ

สรุปเหตุการณ์สำคัญรอบ1 ปีที่ผ่านมาในอาสนวิหารอัสสัมชัญ

 1. วันที่01 มกราคม         มิสซาสมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเป็นเจ้าและขอพรพระเจ้าโอกาสปีใหม่
 2. วันที่02มกราคม        พิธีเปิดเสกวัดน้อยอาสนวิหารอัสสัมชัญ โดยพระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
 3. วันที่23มกราคม         วันตรุษจีน
 4. วันที่02 กุมภาพันธ์       มิสซาเสกเทียน เวลา19.00 น
 5. วันที่ 12 กุมภาพันธ์       กิจกรรม Happy smile สอนเพนท์ดอกกุหลาบ และสอนถักไหมพรม
 6. วันที่ 18 กุมภาพันธ์      งาน "วันเพื่อนอุดมสารครั้งที่ 11" เวลา 17.00 น. พิธีมิสซา ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
 7. วันที่22กุมภาพันธ์      วันพุธรับเถ้า
 8. วันที่ 26 กุมภาพันธ์       งานภาวนาเพื่อสันติภาพโลก ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
 9. วันที่ 7 มีนาคม            เขต 1 จัดเข้าเงียบเตรียมฟื้นฟูจิตใจโอกาสเทศกาลมหาพรตพี่น้องสัตบุรุษ เพื่อเตรียมสมโภชปัสกา ณ วัดพระมารดานิจจานุเคาระห์ คลองจั่น
 10. วันที่24 มีนาคม          สภาภิบาลได้นำเงินจำนวน 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาท) มอบให้ ศูนย์สงเคราะห์เด็กบ้านหทัยการุญและบ้านพักผู้สูงอายุ (ลำไทร)
 11. วันที่ 25 มีนาคม          กิจกรรม ยิ้มหรรษา (Happy smile) สอนรำวง
 12. วันที่1 เมษายน           เสกใบลาน
 13. วันที่ 5เมษายน           วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์
 14. วันที่ 6เมษายน           วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์
 15. วันที่7เมษายน           วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ล้างบาปคริสตชนใหม่
 16. วันที่8เมษายน           สมโภชปัสกาแจกไข่/พิธีต้อนรับคริสตชนใหม่ /มิสซารอบ 17.00 น. มิสซาถวายเป็นพระกุศลแด่ดวงวิญญาณ ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี ในนามของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 17. วันที่15เมษายน          สโมสรเยาวชนอาสนวิหารอัสสัมชัญร่วมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องโอกาสสงกรานต์
 18. วันที่21 เมษายน         คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทยและพี่น้องคริสตชนผู้ที่มีความศรัทธาต่อพระแม่ร่วมต้อนรับพระธาตุแห่งรูปพระนิจจานุเคราะห์จากกรุงโรมประเทศอิตาลีณอาสนวิหารอัสสัมชัญเวลา09.00 น.-12.00 น.
 19.  วันที่ 29 เมษายน         อำลา คุณพ่อสุรสิทธิ์ ชุมศรีพันธุ์ (ย้ายไปเจ้าอาวาสอาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่), คุณพ่อธนากร เลาหบุตร (ย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดมารีย์สวรรค์ ดอนเมือง), คุณพ่อณรงค์ รวมอร่าม (เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศฟิลิปปินส์)
 20. วันที่ 6 พฤษภาคม        ต้อนรับ คุณพ่อสานิจ  สถะวีระวงส์ (ย้ายมารับตำแหน่งเจ้าอาวาส) และคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน (ย้ายมารับตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาส)
 21. วันที่ 20 พฤษภาคม       พิธีมิสซาฉลองครบรอบ 25 ปี แห่งชีวิตสงฆ์ของFr. John Patrick Murray
 22. วันที่ 10มิถุนายน         สมโภชพระกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า แห่ศีล เวลา15.00น.
 23. วันที่17มิถุนายน        เลือกและแต่งตั้งสภาภิบาลชุดใหม่
 24. วันที่ 30มิถุนายน        พิธีมิสซา ฉลองครบรอบปีที่ 7แห่งสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16 เวลา 17.00 น. 
 25. วันที่1 กรกฎาคม       - มิสซาและรับพรจากพระสงฆ์ใหม่ 3 ท่าน คุณพ่อยอแซฟทัศมะกิจประยูร, คุณพ่อเปโตรสมภพเรืองวุฒิชนะพืช, คุณพ่อยอห์นบัปติสต์สักรินทร์ศิรบรรเทิง
 26. เปิดเรียนคำสอนได้ทุกวันอาทิตย์
 27. วันที่ 8กรกฎาคม        กลุ่ม Happy smile จัดกิจกรรม "ฝึกโยคะ"
 28. วันที่15กรกฎาคม      ขอบคุณสภาภิบาลชุดเก่า และต้อนรับสภาภิบาลชุดใหม่
 29. วันที่ 11- 12 สิงหาคม มิสซาเตรียมจิตใจฉลองอาสนวิหารอัสสัมชัญ โดยคุณพ่ออดีตเจ้าวัด
 30. วันที่ 15 สิงหาคม         สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
 31. เดือนสิงหาคม             - รณรงค์เพื่อช่วยซื้อข้าวสารมอบให้ ศูนย์อบรมเด็กชาวเขา แม่ปอน จ.เชียงใหม่
 32. เริ่มกำหนดการบูรณะโครงสร้างทั้งภายในและภายนอก เริ่มตั้งแต่ สิงหาคม 2555– 31 ธันวาคม 2557 
 33. ยอดเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือศูนย์เด็กชาวเขาแม่ปอน จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 178,710 บาท
 34. วันที่2ตุลาคม            มิสซาครบรอบ 14ปีมรณภาพของพระคุณเจ้ายอแซฟ ยวงนิตโย
 35. วันที่ 7 ตุลาคม            ยอดเงินบริจาคเข้าคณะวินเซน เดอ ปอล เพื่อช่วยเหลือคนยากจน รวมเป็นเงิน 54,703.25บาท
 36. วันที่11 ตุลาคม         วันเปิดปีแห่งความเชื่อ และวันคาทอลิกไทยพร้อมเพรียงไม่สิ้นเสียงสายประคำ ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ สักการสถานบุญราศี คุณพ่อ นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
 37. วันที่ 14 ตุลาคม          คณะนักขับร้องอาสนวิหารอัสสัมชัญจัดโครงการ ของขวัญ ณ ลานกาแฟ “ฟังพ่อ ฟังเพลง” ทุกอาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 10.00 น.
 38. วันที่ 31 ตุลาคม          ปิดเดือนแม่พระ พิธีมิสซาเวลา 19.00 น.
 39. เดือนพฤศจิกายน        - ทางวัดในเขต 1 ได้ร่วมกันจัดพิมพ์แผ่นพับ เพื่อรณรงค์เรื่องแต่งกายอย่างไรให้เหมาะสมสำหรับการมาร่วมพิธีกรรมในวัด
 40. สภาภิบาลฯ ร่วมกับคณะนักขับร้อง ได้ร่วมกันจัดโครงการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ดังนี้ ภาษาอังกฤษเปิดสอนทุกอาทิตย์ที่ 1 ของเดือน / ภาษาจีน เปิดสอนทุกอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน เวลา 10.00 น. ณ ห้องนักขับร้อง
 41. วันที่2 พฤศจิกายน      พิธีมิสซาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ  เวลา19.00 น.
 42. วันที่ 9 ธันวาคม          พิธีมิสซาต้อนรับพระสมณทูต พอล ชาง อิน นัม เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย
 43. วันที่13–21ธันวาคมคณะนักขับร้องฯ ร้องเพลงอวยพรส่งความสุขตามบ้านในเทศกาลพระคริสตสมภพ
 44. วันที่24 ธันวาคม         เวลา24.00 น. มิสซาสมโภชพระคริสตสมภพโดยพระอัครสังฆราช
 45. วันที่25 ธันวาคม         เวลา08.30 น. มิสซาสมโภชพระคริสตสมภพโดยคุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์
 1. วันที่31 ธันวาคม         เวลา21.30 น. ตั้งศีลอวยพรศีลและมิสซาส่งท้ายปีเก่าเวลา22.00 น. โดยคุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม อุปสังฆราช