Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 80 guests and no members online

2013-09-08 ฉบับที่ 37

หากเราไม่สวดสายประคำ พระแม่จะจำเราได้หรือเปล่า?

          มีผู้ถามว่า "พระแม่มารีย์ จะทรงปกป้องคุ้มครองเรา หากเราสวดสายประคำเป็นประจำ ถ้าเช่นนั้นสำหรับผู้ที่ไม่สวดสายประคำ พระแม่จะลืมพวกเขาหรือ?"

            ผู้ที่ปกป้องคุ้มครองเราได้คือ องค์พระคริสตเจ้าเท่านั้น  "ไม่มีผู้ใดช่วยเราให้รอดพ้นเพราะใต้ฟ้านี้พระเจ้ามิได้ประทานนามอื่นแก่มนุษย์ นอกจากนามนี้ที่ช่วยเราให้รอดพ้นได้" (กจ 4:12) องค์พระคริสตเจ้าเท่านั้นคือพระผู้ไถ่เราให้รอดพ้นแต่เพียงผู้เดียว แต่พระองค์มิได้ทรงเป็นพระผู้ไถ่แต่เพียงลำพัง พระองค์ทรงทำงานร่วมกับผู้ที่อยู่ในแผนการแห่งพระหรรษทานของพระองค์ในการกอบกู้มนุษย์ให้รอดพ้น เริ่มจากพระมารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ผู้เป็นพรหมจารีมารีย์ และเป็นพระมารดาของพวกเราด้วยนอกจากนี้ยังมีเหล่านิกรเทวดาและบรรดานักบุญทั้งหลาย รวมทั้งพี่น้องของเราในโลกนี้ ซึ่งชี้นำเราให้รู้จักองค์พระผู้สร้าง และรักพระองค์ ทำให้เราเข้าใจพระวรสารของพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นด้วยคำพูด การเป็นประจักษ์พยาน หรือการเสนอคำวิงวอนของเราแด่พระเจ้า

            ทุกสิ่งที่ทำให้เราเข้าถึงพระคริสตเจ้า ทุกสิ่งที่ช่วยให้เราตั้งมั่นอยู่ในความรัก ทุกสิ่งที่ช่วยให้เราติดตามพระองค์สิ่งเหล่านี้ล้วนปกป้องเราได้ เป็นการช่วยเราให้ตอบรับพระพร และความรักของพระเจ้า การปฏิบัติศาสนกิจมีรูปแบบที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อจิตวิญญาณของเรา ดังนั้นพระศาสนจักรจึงสนับสนุนการปฏิบัติ ตามรูปแบบเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนชี้แนะของพระศาสนจักรในเรื่องการสวดสายประคำ มิได้เป็นกฎข้อบังคับ ดังนั้นเราจึงสามารถไปสวรรค์ได้โดยที่ไม่เคยสวดสายประคำ ไม่เคยเดินรูป ฯลฯแต่เส้นทางการกลับใจ หรือการเข้าถึงพระคริสตเจ้าของเรา อาจจะยาวขึ้นหรือมีความเสี่ยงมากขึ้น

            กล่าวโดยสรุปคือ พระพรมิได้มีอยู่ในวัตถุสิ่งของ แต่อยู่ในพระเมตตาของพระเจ้า ผู้ประทานพระพรในวัตถุสิ่งของ หรือรูปแบบการปฏิบัติศาสนกิจอย่างหนึ่งอย่างใด ทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับความเชื่อ ความจริงใจ และความศรัทธาร้อนรน ของแต่ละคนด้วย ดังนั้นหากเราสวดบทวันทามารีย์ เพียงบทเดียวด้วยความตั้งใจ ย่อมดีกว่าการสวดสายประคำทั้งสายโดยไม่ได้คิดถึงพระเจ้าเลย การสวดภาวนาด้วยความสำรวม เป็นเวลาครึ่งชั่วโมง พร้อมกับพระนางมารีย์ และคิดไตร่ตรองตามข้อรำพึงของการสวดสายประคำ ซึ่งเป็นเสมือนการอ่านพระวรสารนั้น ผู้ที่สวดรำพึงเช่นนี้ ย่อมได้รับผลดี ในการดำเนินชีวิตของตนเอง ต่อชาวโลก และบรรดาผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

            การจุดตะเกียงแห่งการสวดภาวนา ย่อมดีกว่าการสาปแช่ง ความมืด พระศาสนจักรของเรามีรูปแบบธรรมปฏิบัติ ที่หลากหลายแตกต่างกันไป ดังนั้นแต่ละกลุ่มคริสตชน ครอบครัว และแต่ละคนจึงสามารถเลือกรูปแบบ วิธีการสวดภาวนา ได้เองตามความเหมาะสม

นิตยสารแม่พระยุคใหม่ - ฉบับที่ 187 ปีที่ 33 เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2013/2556