Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 24 guests and no members online

2013-10-27 ฉบับที่ 44

สวัสดีครับพีน้องที่รักทุกท่าน...อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่ 30 ในเทศกาลธรรมดา ...งานยักษ์...เมื่อวันเสาร์นี้ 26 ตุลาคม โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมจัดร่วมกันแบบไตรภาคีเป็นครั้งแรก โดยสมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู ร่วมกับอีก 9  โรงเรียนในเครือคณะเซนต์คาเบรียลที่ บราเดอร์หลุย์ เคยบริหารงาน มาร่วมกันจัดงานกตัญญุตาให้ บราเดอร์หลุย์ ในโอกาสที่บราเดอร์มีอายุครบ 80 ปี (วันจริงตรงกับวันที่ 26 พฤศจิกายน) งานนี้จะไม่เรียกว่างานยักษ์ก็ไม่ทราบว่าจะเรียกอะไรดี เพราะลูกศิษย์ลูกหาบราเดอร์ เยอะมากๆ เอาเป็นว่าซอย 40 ของเราขอร่วมยินดีกับบราเดอร์ล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ ส่วนวันจริงค่อยว่ากันอีกที่ว่าบราเดอร์จะปิดซอยจัดงานใหญ่หรืออีกเปล่าครับ...วันปล่อยผี...วันที่ 31 ตุลาคม หลายคนคนมองว่าเป็นวันปล่อยผี หรือรู้จักกันในนามวันฮาโลวีน แต่สำหรับเราคริสตชน วันนี้เป็นวันปิดเดือนแม่พระครับ ที่ซอยของเรามีมิสซาปิดเดือนแม่พระเวลา 19.00 น. ครับ......สมโภชนักบุญทั้งหลาย....พอเข้าเดือนพฤศจิกายน วันที่ 1 ก็เป็นวันสมโภชนักบุญทั้งหลาย พระศาสนจักรในประเทศไทยให้เลื่อนฉลองมาเป็นวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายนครับ ... ต่อด้วยวันเสาร์หน้า เสาร์ที่ 2 ตุลาคม เป็นวันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ มิสซาเวลา 17.00 น. เหมือนเดิมครับหลังมิสซาทางวัดจะเปิดให้ลงไปเคารพสุสานใต้พระแท่น ที่ฝังร่างพระสังฆราชและคุณพ่อไว้ 25 ท่านครับ อาทิตย์หน้าจะขอมาแจ้งรายชื่อพระสังฆราชและคุณพ่อที่ฝังร่างท่านไว้ในสุสานแห่งนี้ครับ และตามธรรมเนียนของเราคาทอลิกแล้ว เราจะคิดถึงผู้ล่วงลับเป็นพิเศษในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยพระศาสนจักรมีแนวปฏิบัติดังนี้ครับ

1. การได้รับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ (เริ่มตั้งแต่บ่ายวันที่ 1 พฤศจิกายน สมโภชนักบุญทั้งหลาย จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน)

1.1  ไปเยี่ยมสุสานหรือ สวดภาวนาอุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงลับ สวดบท “ข้าพเจ้าเชื่อ” “ข้าแต่พระบิดา”  “วันทามารีอา” และภาวนาเพื่อวิญญาณในไฟชำระ

1.2   ในวันที่ 2 พฤศจิกายน ระลึกถึงวิญญาณในไฟชำระให้ไปเยี่ยมวัด หรือ วัดน้อย ด้วยความศรัทธา สวดบท“ข้าพเจ้าเชื่อ” “ข้าแต่พระบิดา”

2. การได้รับพระคุณการุณย์ไม่ครบบริบูรณ์อุทิศแด่ผู้ล่วงลับ ( ตลอดทั้งเดือน )

2.1 ให้สัตบุรุษที่ไปเยี่ยมสุสาน หรือ สวดภาวนา อุทิศแด่ผู้ล่วงลับ จะได้รับพระคุณการุณย์ไม่ครบบริบูรณ์

2.2 ผู้ที่สวดภาวนาทำวัตร เช้า หรือ ทำวัตรเย็น หรือ สวดบทภาวนาอุทิศให้แก่ผู้ล่วงลับ ( สวดภาวนาบทอะไรก็ได้) ก็จะได้รับพระคุณการุณย์ไม่ครบบริบูรณ์เช่นเดียวกัน

เงื่อนไขการรับพระคุณการุณย์

1. มีเจตนาที่จะรับพระคุณการุณย์   

2. สวดบท ข้าแต่พระบิดา และบทข้าพเจ้าเชื่อ อย่างศรัทธา

3. ปฏิบัติศาสนกิจ ดังนี้ – รับศีลอภัยบาป - รับศีลมหาสนิท (อย่างดี) - สวดบท “ข้าพเจ้าเชื่อ” "ข้าแต่พระบิดา" และ"วันทามารีอา" ตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา

ดังนั้น ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านให้ไปเยี่ยมสุสานที่หลุมศพของผู้ที่เราเคารพรัก ทำความสะอาดหลุมศพ และสวดภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับเป็นพิเศษในโอกาสนี้…ขอพระเป็นเจ้าอวยพร...สวัสดีครับ